<< powrót na stronę główną dziś jest: 19.06.2024 r.  
 


16.03.2009 - Sportowo i charytatywnie
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Archiwum - Rok: 2011 - miesiąc: Grudzień


Zarządzenie Nr 212/2011 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 grudnia 2011 r.
Kategoria: Urząd Miejski
30-12-2011

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

więcej...


Uwaga przedsiębiorcy zmiana zasad rejestracji firmy!!!
Kategoria: Urząd Miejski
30-12-2011

więcej...


Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie Koncertu Noworocznego” w dniu 7 stycznia 2012 r.
Kategoria: Urząd Miejski
28-12-2011

Z wnioskiem o realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy. Każdy w terminie do dnia 4 stycznia 2012 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2

więcej...


Spotkanie wigilijne w świetlicach MOPS
Kategoria: Urząd Miejski
28-12-2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dębicy zorganizował spotkanie wigilijne dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlic środowiskowych. Spotkanie odbyło się w świetlicy przy ulicy Kraszewskiego i uczestniczyło w nim około 50 dzieci i młodzieży.

więcej...


„Skrzydła nadziei” dla rodzin wielodzietnych
Kategoria: Urząd Miejski
28-12-2011

Kolejny raz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Akademickiej w Dębicy odbyło się przekazanie paczek świątecznych dla rodzin wielodzietnych. Przygotowali je wolontariusze z II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego.

więcej...


Czas na aktywność w mieście Dębica
Kategoria: Urząd Miejski
28-12-2011

Zakończył się czwarty etap realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Dębica”. Projekt jest realizowany od 2008 roku, zakończy się w 2013. Środki na jego realizację pochodzą w dużej części z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...


Spotkanie wigilijne podopiecznych MOPS
Kategoria: Urząd Miejski
27-12-2011

W tradycyjnym już w naszym mieście spotkaniu wigilijnym podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzięło udział około 100 osób. Od lat odbywa się ono pod patronatem Burmistrza Miasta a uczestniczą w nim osoby ubogie, samotne, chore i starsze.

więcej...


Światełko pokoju
Kategoria: Urząd Miejski
22-12-2011

Harcerze z hufca im. Dębickich Szarych Szeregów 21 grudnia br. przekazali Betlejemskie Światło Pokoju Zastępcy Burmistrza Mariuszowi Trojanowi.

więcej...


Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Kategoria: Urząd Miejski
21-12-2011

więcej...


Gratulacje dla Soul Dance
Kategoria: Urząd Miejski
21-12-2011

Tancerze Szkoły Tańca i Ruchu Soul Dance zostali zaproszeni do Domu Kultury „Mors” Miejskiego Ośrodka Kultury. Mariusz Trojan, wiceburmistrz miasta, Elżbieta Kęsik, dyrektor MOK oraz Zdzisław Worek, kierownik DK „Mors” pogratulowali im sukcesu na IDO World Show Dance Championships 2011 w niemieckiej miejscowości Riesa. W listopadzie grupa Soul Dance zdobyła tytuł II wicemistrza świata.

więcej...


Uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego Jubilatów z Dębicy
Kategoria: Urząd Miejski
20-12-2011

W dniu 14 grudnia 2011r. na Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego, którą świętowało 38 par małżeńskich.

więcej...


Sześcioro „zakładowych malarzy” w Galerii MOK
Kategoria: Urząd Miejski
20-12-2011

Pod prowokacyjnym tytułem „Malarze zakładowi” występuje grupa artystów plastyków z UMCS z Lublina. Wystawę sześciorga z nich można oglądać przez najbliższe 4 tygodnie w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy przy ulicy Akademickiej.

więcej...


Tyle „Radości” w „Morsie”
Kategoria: Urząd Miejski
20-12-2011

Kolejny raz w Domu Kultury „Mors” Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy gościł Mikołaj. Tym razem odwiedził podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” Zanim jednak zostały rozdane prezenty podopieczni stowarzyszenia zawładnęli na kilka godzin sceną „Morsa” pokazując swoje umiejętności teatralne, wokalne i taneczne.

więcej...


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie WOOŚ.4233.49.2011.KR-2
Kategoria: Urząd Miejski
19-12-2011

więcej...


Dwie wigilia
Kategoria: Urząd Miejski
19-12-2011

Tradycyjnie już w mieście Dębica pod patronatem Burmistrza Miasta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje dla osób ubogich, samotnych, chorych i starszych spotkanie wigilijne.

więcej...


Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwa Figurowego „Mors” Dębica zaprasza na trenigi łyżwiarstwa figurowego
Kategoria: Urząd Miejski
16-12-2011

Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwa Figurowego „Mors” Dębica przyjmuje zapisy na zajęcia z łyżwiarstwa figurowego dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów łyżwiarstwa figurowego.

więcej...


Kolejny sukces „SOUL DANCE”
Kategoria: Urząd Miejski
15-12-2011

W DNIU 9 GRUDNIA 2011 DZIECIĘCA GRUPA TANECZNA „PIRUECIK” ZE SZKOŁY TAŃCA I RUCHU „SOUL DANCE” WZIĘŁA UDZIAŁ W 19 MIKOŁAKJOWYCH SPOTKANIACH TANECZNYCH W KROŚNIE.

więcej...


Obwieszczenie Wójta Gminy Dębica OŚR.6220.27.2011.KO
Kategoria: Urząd Miejski
14-12-2011

więcej...


XXX Rocznica Stanu Wojennego na Podkarpaciu
Kategoria: Urząd Miejski
14-12-2011

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy zorganizowała spotkanie z panią Małgorzatą Gliwa z rzeszowskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

więcej...


Przełam bariery
Kategoria: Urząd Miejski
13-12-2011

Podopiecznych środowiskowych domów samopomocy w Dębicy i Ropczycach do „Folwarku Cyziówka” zaprosił Mikołaj. Przygotował dla wszystkich prezenty i zabawę.

więcej...
Archiwum:

2014: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2013: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2012: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2011: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2010: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2009: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2008: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2007: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2006: GrudzieńListopad
0000: 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej