<< powrót na stronę główną dziś jest: 14.04.2024 r.  
 


16.10.2009 - W szkołach będzie cieplej
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Archiwum - Rok: 2011 - miesiąc: Listopad


O przemocy w rodzinie
Kategoria: Urząd Miejski
30-11-2011

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zrealizowały wspólnie cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pieniądze na to przedsięwzięcie stowarzyszenie „Ad Astram” pozyskało z konkursu ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

więcej...


II Konkurs – »Świąteczny Anioł Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Kategoria: Urząd Miejski
30-11-2011

Sztab XX Finału WOŚP przy Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy organizuje „II Konkurs – »Świąteczny Anioł Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy".

więcej...


V Koncert Charytatywny „Mikołaj dociera wszędzie...” - „dla Pawła”
Kategoria: Urząd Miejski
30-11-2011

Młodzież Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Dębicy i II Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Jana Twardowskiego organizują V Koncert Charytatywny, chcąc pomóc Pawłowi Mitanowi. Paweł ma 11 lat. Jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 11 w Dębicy. Od urodzenia cierpi na porażenie mózgowe, czterokończynowy niedowład i upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim. Wymaga całodobowej opieki osób trzecich.

więcej...


Dębiczanie zaśpiewali
Kategoria: Urząd Miejski
30-11-2011

W Domu Kultury „Mors” Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy odbyła się trzecia edycja powiatowego festiwalu piosenki dziecięcej pt. „Dębica śpiewa”. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury i stowarzyszenie „Uwierz w Siebie”. Na realizację pozyskano środki finansowe ze Starostwa Powiatowego w Dębicy.

więcej...


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miasto Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2014 r.
Kategoria: Urząd Miejski
28-11-2011

więcej...


Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Dębicy na rok 2012
Kategoria: Urząd Miejski
25-11-2011

Burmistrz Miasta Dębicy ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Dębicy na rok 2012.

więcej...


Dzień pracownika socjalnego
Kategoria: Urząd Miejski
23-11-2011

Z udziałem władz miasta w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Dzień jest świętem państwowym na mocy ustawy o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 r. Dzień Pracownika Socjalnego wyznaczono na 21 listopada na pamiątkę spotkania pracowników pomocy społecznej z Jackiem Kuroniem i dr Joanną Staręgą-Piasek w miejscowości Charzykowy w 1989 r. Podczas tego spotkania stwierdzono, że pomoc społeczna to nie tylko wspieranie słabych, chorych, niepełnosprawnych, ale również ubogich, bezrobotnych i bezdomnych. Wtedy padła również propozycja opracowania projektu nowej ustawy o pomocy społecznej i utworzenia wyspecjalizowanych placówek - ośrodków pomocy społecznej.

więcej...


Żywność przed świętami
Kategoria: Urząd Miejski
23-11-2011

Od 25 listopada w magazynie żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej 12 wydawana jest żywność dla potrzebujących dębiczan.

więcej...


Pierwsza pomoc? Już umieją
Kategoria: Urząd Miejski
23-11-2011

Pokaz pierwszej pomocy został zorganizowany przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 pod kierunkiem ich nauczycielki przysposobienia obronnego Barbary Buszek. W pokazie uczestniczyły dzieci i młodzież ze świetlicy środowiskowej przy ulicy Kraszewskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

więcej...


Brat naszego Boga
Kategoria: Urząd Miejski
21-11-2011

Aktorzy Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego zaprezentowali na scenie Domu Kultury „Mors” Miejskiego Ośrodka Kultury sztukę Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”. Spektakl został zaproszony do Dębicy przez koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

więcej...


Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy” dofinansowany w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Kategoria: Urząd Miejski
21-11-2011

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy” dofinansowanego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Umowa o dofinansowanie numer POIG.08.03.00-18-175/10-00)

więcej...


Obwieszczenie Wójta Gminy Dębica
Kategoria: Urząd Miejski
17-11-2011

Wójt Gminy Dębica zawiadamia o wszęciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji ostatecznej z dnia 14 maja 2009 r. znak: GPK-762/25/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na: budowie wodociągu gminnego Dębica Południe - etap III sieć Stobierna - Stsiówka wraz z budową zbiornika V=1000 m3 gm. Dębica i hydroforni z przyłączami oraz odcinka kanalizacji sanitarnej dla budynku nr 170 zlokalizowanego na działce ewid. 372 w Nagawczynie.

więcej...


Święto Niepodległości w DK „Mors”
Kategoria: Urząd Miejski
17-11-2011

Wieczornym koncertem w Domu Kultury „Mors” Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Sportowej społeczeństwo Dębicy uczciło 93 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Spotkanie zostało połączone z wręczeniem odznaczeń Zasłużony dla Miasta Dębicy. Licznie zebranych gości wśród których nie brakowało kombatantów, posłów, przedstawicieli wojewódzkiej, powiatowej i miejskiej władzy samorządowej, duchowieństwa, reprezentantów oświaty, dyrektorów firm i instytucji, lokalnych przedsiębiorców powitała Elżbieta Kęsik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

więcej...


Uroczyste obchody 93. rocznicy odzyskania Niepodległości
Kategoria: Urząd Miejski
17-11-2011

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości miały niezwykle radosny charakter. Oficjalnej ceremonii towarzyszyła historyczna inscenizacja i koncert pieśni niepodległościowych, śpiewanych wspólnie z przybyłymi na dębicki Rynek mieszkańcami miasta, pocztami sztandarowymi, delegacjami władz samorządowych, służbami mundurowymi i zaproszonymi gośćmi.

więcej...


Tak-Nie-Tak
Kategoria: Urząd Miejski
17-11-2011

Przez najbliższe tygodnie dębiczanie mają okazję obejrzeć bardzo ciekawą wystawę grafiki trzech bardzo młodych i bardzo zdolnych artystek: Justyny Elminowskiej, Agnieszki Rokickiej i Justyny Warchali. Tworzą one grupę „Tak-Nie-Tak”. Ich dokonania plastyczne można obejrzeć w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Akademickiej 30.

więcej...


Raut patriotyczny i charytatywny dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Kategoria: Urząd Miejski
16-11-2011

W auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Dębicy odbył się II Raut Patriotyczny organizowany przez Wspólnotę Ziemi Dębickiej. Jej przewodniczący Stefan Bieszczad powiedział, że przy organizacji tego spotkania chodziło „nie tylko o świętowanie, ale także o to, aby zostawić jakiś pozytywny ślad”. Stąd w czasie pierwszego rautu, w roku ubiegłym przeprowadzono aukcje i zbiórkę pieniędzy na rzecz stowarzyszenia „Radość”. Zebrano wtedy ponad 10 tysięcy złotych. W tym natomiast roku głównym celem była finansowa pomoc inicjatywie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w budowie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pielęgnacyjnego.

więcej...


Dębickie obchody Dnia Seniora
Kategoria: Urząd Miejski
14-11-2011

Burmistrz Paweł Wolicki uczestniczył w uroczystościach Dnia Seniora, które odbyły się w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy. Prezes Klubu Seniora Edward Kudela powitał wszystkich zgromadzonych gości, szczególnie ciepło włodarza miasta. Kilkudziesięciu Seniorów, którzy licznie przybyli na spotkanie przyjęło gratulacje od burmistrza Dębicy.

więcej...


Dębica pierwsza we współzawodnictwie sportowym
Kategoria: Urząd Miejski
14-11-2011

Miasto Dębica znalazło się na I miejscu w powiatowym współzawodnictwie sportowym w kategorii ogólnej klasyfikacji gmin w roku szkolnym 2010/2011.

więcej...


Podsumowanie Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego „Postać z mojej ulubionej książeczki”
Kategoria: Urząd Miejski
10-11-2011

Już siódmy raz Przedszkole Miejskie Nr 2 – Integracyjne w Dębicy zorganizowało Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny. Tym razem przedszkolaki pod okiem swoich pań przygotowały kukiełki „Postać z mojej ulubionej książeczki”.

więcej...


Obwieszczenie wojewody
Kategoria: Urząd Miejski
09-11-2011

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wszęciu postepowania administracyjnego znak: I.X.7820.1.8.2011 w sprawie zmiany Wojewody Podkaprackiego z dnia 07.07.2011 r. znak: I.X.7820.1.2.2011 r. o zezwoleniu na relizcję inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 na odcinku od km 60+126 - 62+126,00 - 62+458,60), z wyłączeniem odcinka od km 61+070,00-61+070,00 wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem urządzeń infrastruktury technicznej"

więcej...
Archiwum:

2014: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2013: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2012: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2011: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2010: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2009: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2008: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2007: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2006: GrudzieńListopad
0000: 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej