<< powrót na stronę główną dziś jest: 23.07.2024 r.  
 


26.09.2011 - Nie ma zgody na przemoc
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Czas na aktywność w mieście Dębica
28-12-2011

Zakończył się czwarty etap realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Dębica”. Projekt jest realizowany od 2008 roku, zakończy się w 2013. Środki na jego realizację pochodzą w dużej części z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem tego programu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców naszego miasta. Dzięki uczestnictwu w programie podopieczni MOPS podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Przede wszystkim jednak przywracana jest im nadzieja na lepsze jutro, odbudowane zostaje ich poczucie własnej wartości. Projekt był skierowany do 75 osób, które korzystają z pomocy MOPS, są bezrobotne i są w wieku aktywności zawodowej.

W spotkaniu podsumowującym czwarty etap programu udział wzięli jego twórcy, przedstawiciele władz miasta, jednostek i instytucji współpracujących z MOPS przy realizacji projektu. Byli m.in.: Mariusz Trojana, zastępca burmistrza miasta, Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W czasie realizacji projektu zorganizowano kursy i szkolenia mające podnieść kwalifikacje beneficjentów. Dobór tych szkoleń wynikał z oczekiwań uczestników oraz analizy lokalnego rynku pracy. Przeprowadzono następujące kursy i szkolenia zawodowe: podstawowa obsługa komputera z pakietem Office XP (20 osób), sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programów magazynowych (29 osóby), opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych (11 osób), kucharz-ciastkarz z językiem angielskim (12 osób), florystyka (13 osób), stylistka paznokci (9 osób), ABC wizażu i kosmetyki z elementami autoprezentacji (9 osób), spawanie metodą MAG (1 osoba), operator wózków widłowych (7 osób), operator koparko–ładowarek (6 osób), przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B. (15 osób).

W ramach aktywizacji społecznej 29 osób uczestniczyło w treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Celem tego treningu było m.in.: budowanie aktywnej postawy, rozwijanie umiejętności doceniania siebie i wiary we własne siły i umiejętności, pozytywne myślenie i planowanie przyszłości.

Efekty programu „Czas na aktywność w mieście Dębica” są bardzo wymierne: 30 osób znalazło już zatrudnienie. 64 beneficjentów zdobyło dodatkowe kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, 8 beneficjentów zdobyło wykształcenie na poziomie średnim ogólnokształcącym, jedna beneficjenta zdobyła wykształcenie na poziomie policealnym. Wszyscy natomiast zwiększyli swoje szanse na znalezienie pracy poprzez zajęcia w Klubie Integracji Społecznej i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

- Poza tymi liczbami są i inne niewymierne efekty, które podkreślają zresztą sami uczestnicy tego projektu oraz jego ewaluacja. Są to na pewno: wzrost motywacji i wiary we własne siły, wzrost mobilności zawodowej, podniesienie samooceny, wzrost umiejętności i kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych i zawodowych, integracja społeczna i nabycie umiejętności pracy w zespole, wzmocnienie gotowości do podejmowania decyzji i motywacji do pracy – powiedziała Marzena Socha, kierownik projektu. 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej