<< powrót na stronę główną dziś jest: 26.05.2024 r.  
 


26.10.2009 - Regulacja potoku Kawęckiego
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności


ECHO-landia II
11-07-2012

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy rozpoczęła się realizacja drugiego etapu programu „ECHO-landia”. Środki na jego realizację pozyskano w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Program trwać będzie do końca tego roku.

więcej...


Razem do pracy
11-07-2012

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczęła się realizacja kolejnego zadania publicznego organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram”. Program nosi nazwę „Razem do pracy” i jest skierowany do osób bezrobotnych z Dębicy korzystających z pomocy MOPS. Realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu – edycja 2011 – 2015”.

więcej...


Pomoc społecznie użyteczna
06-07-2012

Na mocy porozumienia w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Dębickim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy Pana Ryszarda Telegę, a Gminą Miasto Dębica reprezentowaną przez Burmistrza Pana Pawła Wolickiego w mieście Dębica uruchomiono program prac społecznie użytecznych.

więcej...Archiwum: Społeczne


2014: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiec
2013: Maj
2012: WrzesieńSierpieńLipiecMajMarzec
2011: WrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2010: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2009: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2008: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2007: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2006: Listopad 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej