<< powrót na stronę główną dziś jest: 25.05.2024 r.  
 


05.05.2008 - Zagrali na ludową nutę
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności


Zarządzenie Nr 212/2011 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 grudnia 2011 r.
30-12-2011

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

więcej...


Uwaga przedsiębiorcy zmiana zasad rejestracji firmy!!!
30-12-2011

więcej...


Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie Koncertu Noworocznego” w dniu 7 stycznia 2012 r.
28-12-2011

Z wnioskiem o realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy. Każdy w terminie do dnia 4 stycznia 2012 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2

więcej...


Spotkanie wigilijne w świetlicach MOPS
28-12-2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dębicy zorganizował spotkanie wigilijne dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlic środowiskowych. Spotkanie odbyło się w świetlicy przy ulicy Kraszewskiego i uczestniczyło w nim około 50 dzieci i młodzieży.

więcej...


„Skrzydła nadziei” dla rodzin wielodzietnych
28-12-2011

Kolejny raz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Akademickiej w Dębicy odbyło się przekazanie paczek świątecznych dla rodzin wielodzietnych. Przygotowali je wolontariusze z II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego.

więcej...


Czas na aktywność w mieście Dębica
28-12-2011

Zakończył się czwarty etap realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Dębica”. Projekt jest realizowany od 2008 roku, zakończy się w 2013. Środki na jego realizację pochodzą w dużej części z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...


Spotkanie wigilijne podopiecznych MOPS
27-12-2011

W tradycyjnym już w naszym mieście spotkaniu wigilijnym podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzięło udział około 100 osób. Od lat odbywa się ono pod patronatem Burmistrza Miasta a uczestniczą w nim osoby ubogie, samotne, chore i starsze.

więcej...


Światełko pokoju
22-12-2011

Harcerze z hufca im. Dębickich Szarych Szeregów 21 grudnia br. przekazali Betlejemskie Światło Pokoju Zastępcy Burmistrza Mariuszowi Trojanowi.

więcej...


Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
21-12-2011

więcej...


Gratulacje dla Soul Dance
21-12-2011

Tancerze Szkoły Tańca i Ruchu Soul Dance zostali zaproszeni do Domu Kultury „Mors” Miejskiego Ośrodka Kultury. Mariusz Trojan, wiceburmistrz miasta, Elżbieta Kęsik, dyrektor MOK oraz Zdzisław Worek, kierownik DK „Mors” pogratulowali im sukcesu na IDO World Show Dance Championships 2011 w niemieckiej miejscowości Riesa. W listopadzie grupa Soul Dance zdobyła tytuł II wicemistrza świata.

więcej...


Uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego Jubilatów z Dębicy
20-12-2011

W dniu 14 grudnia 2011r. na Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego, którą świętowało 38 par małżeńskich.

więcej...


Sześcioro „zakładowych malarzy” w Galerii MOK
20-12-2011

Pod prowokacyjnym tytułem „Malarze zakładowi” występuje grupa artystów plastyków z UMCS z Lublina. Wystawę sześciorga z nich można oglądać przez najbliższe 4 tygodnie w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy przy ulicy Akademickiej.

więcej...


Tyle „Radości” w „Morsie”
20-12-2011

Kolejny raz w Domu Kultury „Mors” Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy gościł Mikołaj. Tym razem odwiedził podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” Zanim jednak zostały rozdane prezenty podopieczni stowarzyszenia zawładnęli na kilka godzin sceną „Morsa” pokazując swoje umiejętności teatralne, wokalne i taneczne.

więcej...


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie WOOŚ.4233.49.2011.KR-2
19-12-2011

więcej...


Dwie wigilia
19-12-2011

Tradycyjnie już w mieście Dębica pod patronatem Burmistrza Miasta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje dla osób ubogich, samotnych, chorych i starszych spotkanie wigilijne.

więcej...


Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwa Figurowego „Mors” Dębica zaprasza na trenigi łyżwiarstwa figurowego
16-12-2011

Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwa Figurowego „Mors” Dębica przyjmuje zapisy na zajęcia z łyżwiarstwa figurowego dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów łyżwiarstwa figurowego.

więcej...


Kolejny sukces „SOUL DANCE”
15-12-2011

W DNIU 9 GRUDNIA 2011 DZIECIĘCA GRUPA TANECZNA „PIRUECIK” ZE SZKOŁY TAŃCA I RUCHU „SOUL DANCE” WZIĘŁA UDZIAŁ W 19 MIKOŁAKJOWYCH SPOTKANIACH TANECZNYCH W KROŚNIE.

więcej...


Obwieszczenie Wójta Gminy Dębica OŚR.6220.27.2011.KO
14-12-2011

więcej...


XXX Rocznica Stanu Wojennego na Podkarpaciu
14-12-2011

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy zorganizowała spotkanie z panią Małgorzatą Gliwa z rzeszowskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

więcej...


Przełam bariery
13-12-2011

Podopiecznych środowiskowych domów samopomocy w Dębicy i Ropczycach do „Folwarku Cyziówka” zaprosił Mikołaj. Przygotował dla wszystkich prezenty i zabawę.

więcej...


Podziękowanie za pracę socjalną
13-12-2011

W siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się wojewódzka konferencja pn. „Zespoły interdyscyplinarne jako narzędzie zintegrowanych działań instytucji lokalnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

więcej...


Kolejna dostawa żywności na Święta Bożego Narodzenia
13-12-2011

Od 12 grudnia w magazynie żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej 12 wydawana jest kolejna dostawa żywności dla potrzebujących dębiczan. Z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie ze Stowarzyszeniem „Ad Astram” przywiózł do swojego magazynu ok. 15 ton żywności dla dębiczan. Została ona przekazana w ramach realizacji unijnego programu PAED.

więcej...


Spotkania ze sztuką – grafika
13-12-2011

Rozpoczął się cykl „Spotkań ze sztuką”. Na pierwszych zajęciach Ryszard Kucab, szef Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy omawiał grafikę.

więcej...


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzezowie WOOŚ.400.1.106.2011.GJ-11
12-12-2011

więcej...


Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego I.X.780.1.8.2011 w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
12-12-2011

więcej...


Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego Nr 13/11 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego
12-12-2011

więcej...


Soul Dance na podium mistrzostw świata!
11-12-2011

Tancerze z dębickiej Szkoły Tańca i Ruchu „SOUL DANCE” W DNIACH 21-26 LISTOPADA 2011 r. wzięli udział w Mistrzostwach Świata IDO SHOW DANCE, które odbyły się w Niemczech w mieście Riesa.

więcej...


Przegląd Kolęd i Pastorałek
11-12-2011

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież z Dębicy i okolic do udziału w 2. Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, który odbywał się będzie w dniach 10 i 11 stycznia 2012 r. w Domu Kultury „Śnieżka”.

więcej...


Laureaci nagrają płytę
11-12-2011

Zakończyła się trzecia edycja Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Dębica Śpiewa”. Jego finaliści nagrają w Studiu Nagrań Miejskiego Ośrodka Kultury płytę ze swoimi piosenkami prezentowanymi w czasie festiwalu.

więcej...


Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Dębicy w 2012 roku
08-12-2011

Burmistrz Miasta Dębicy ogłasza nabór na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Dębicy w 2012 roku.

więcej...


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
07-12-2011

więcej...


Mikołaj w DK „Mors”
06-12-2011

Przez dwie godziny bawiły się w Domu Kultury „Mors” dzieci podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na tradycyjnym spotkaniu z Mikołajem. W tym roku pracownicy MOPS przygotowali ponad 300 paczek dla dzieci.

więcej...


Informacja dla Przedsiębiorców
03-12-2011

SZANOWNY PRZEDSIĘBIORCO

więcej...


Kurs tańca
01-12-2011

Klub Sztuki Czas działający w Osiedlowym Klubie Kultury "Emka" S.M. przy ulicy Rzeszowskiej 76 (budynek "blaszak") organizuje Kurs Tańca Towarzyskiego.

więcej...Archiwum: Urząd Miejski


2014: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2013: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2012: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2011: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2010: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2009: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2008: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2007: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2006: GrudzieńListopad
0000: 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej