<< powrót na stronę główną dziś jest: 2.10.2023 r.  
 


19.08.2013 - Fotoreportaż z V edycji Jarmarków oraz Giełdy Staroci w Dębicy 10.08.2013r.
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności


Zarządzenie Burmistrza Dębicy
29-11-2010

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

więcej...


Informacja o wyborach samorządowych
22-11-2010

Miejska Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach na burmistrza Dębicy liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 38 512 osób, zaś w wyborach uczestniczyło 19 079 osób. Z urn wyborczych wyjęto 19 065 kart do głosowania, w tym z nieważnymi głosami 291. Ważnych głosów oddano 18 774.

więcej...


Informacja Burmistrza Miasta Dębicy
17-11-2010

Informacja dotycząca realizacji budżetu miasta oraz stanu zadłużenia na 30 września 2010 r.

więcej...


Komunikat o Lokalnym Programie Rewitalizacji
15-11-2010

Gmina Miasto Dębica informuje, że zaktualizowany został Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Dębicy. Dokument uzyskał pozytywną opinię dotyczącą wpływu Programu na środowisko, wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie, został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy 28 października 2010 roku (Uchwała Nr LXII/739/10), a także został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w celu zaopiniowania.

więcej...


Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
08-11-2010

Miejska Komisja Wyborcza informuje o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych

więcej...


Ogłoszenie w sprawie udostępnienia spisu osób uprawnionych
08-11-2010

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy informuje, że w okresie od 8 do 19 listopada 2010 r. udostępniane są spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach samorządowych w Biurze Ewidencji Ludności pokój nr 25, parter, w godzinach pracy Urzędu.

więcej...


Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Dębicy
03-11-2010

Miejska Komisja Wyborcza w Dębicy informuje o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Dębicy w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

więcej...


Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
03-11-2010

Miejska Komisja Wyborcza informuje o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Dębicy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

więcej...


Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
03-11-2010

Miejska Komisja Wyborcza w Dębicy informuje o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Dębicy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

więcej...


Obwieszczenie burmistrza o okręgach wyborczych
03-11-2010

Burmistrz Miasta Dębicy informuje o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Dębicy.

więcej...


Będą pieniądze na budowę ulic osiedla Mickiewicza
02-11-2010

Projekt „Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa komunikacji w mieście Dębicy poprzez budowę ulic na terenie osiedla Mickiewicza” znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej województwa podkarpackiego. Po akceptacji listy rankingowej przez ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji miasto otrzyma 2 435 000 złotych.

więcej...


Pola nadziei przed ratuszem
02-11-2010

Kilkadziesiąt żonkili zasadzili przed ratuszem burmistrzowie, radni i urzędnicy. W ten sposób włączyli się do akcji na rzecz Dębickiego Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II, które działa przy parafii Miłosierdzia Bożego. Wiosną żonkile, symbol walki z rakiem, trafią do darczyńców, którzy wspierać będą hospicjum finansowo.

więcej...Archiwum: Urząd Miejski


2014: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2013: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2012: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2011: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2010: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2009: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2008: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2007: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2006: GrudzieńListopad
0000: 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej