<< powrót na stronę główną dziś jest: 2.10.2023 r.  
 


07.05.2014 - „Straszny Dwór” – w świecie kontuszy i karabel
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności


Na wały już bez mandatu
25-06-2010

Wojewoda Podkarpacki wydał rozporządzenie uchylające poprzednie, dotyczące zakazu wstępu na wały i nadbrzeża, czyli obszar zagrożenia życia oraz zdrowia. Rozporządzenie cofa także karanie mandatami chodzacych po wałach.

więcej...


Znane są już nazwiska rachmistrzów
24-06-2010

Komisja Urzędu Miejskiego wyłoniła rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego, który przeprowadzony będzie od 1 września do 31 października br. Są to następujące osoby: Krzysztof Kruk, Justyna Bielańska, Agnieszka Łaba, Sylwia Depowska.


Ogłoszenie w sprawie wyborów
23-06-2010

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy informuje, że w spisach wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ujęte są osoby zameldowane na pobyt stały na terenie miasta Dębicy.

więcej...


Ogłoszenie w sprawie aktów pełnomocnictwa
23-06-2010

Urządu Miejski w Dębicy informuje, że wnioski w sprawie wydania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., w drugiej turze, która odbędzie się 4 lipca br., można otrzymać i składać w Urzędzie Miejskim w Dębicy, ul.Ratuszowa 2, w pokoju 235 (II piętro).

więcej...


Zaświadczenia o prawie do głosowania
22-06-2010

Informacja dla wyborców.

więcej...


Obwieszczenie Komisji Wyborczej
18-06-2010

Burmistrz miasta informuje, że siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20, która dotychczas znajdowała się w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Cmentarnej 20 przeniesiona zostanie do Szkoly Podstawowej nr 9 przy ul. Grottgera 3.


Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
15-06-2010

Wojewoda Podkarpacki wydał obwieszczenie w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa Autostrady A-4 na odcinku: Tarnów węzeł „Krzyż” – węzeł „Dębica Pustynia” km 502+796,97 - km 537+550 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów.

więcej...


Nabór kandydatów na rachmistrzów
11-06-2010

Do 14 czerwca br. przyjmowane będą podania kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego, który przeprowadzony będzie od 1 września do 31 października br.

więcej...


Komary coraz bardziej dokuczliwe
09-06-2010

Mariusz Szewczyk, pełniący funkcję burmistrza Dębicy, w związku z apelami mieszkańców na plagę komarów w mieście, skierował do wojewody podkarpackiego o pomoc w walce z owadami.

więcej...


Dębica pożegnała księdza Leśniowskiego
09-06-2010

Dębiczanie bardzo licznie towarzyszyli 7 czerwca br. w ostatniej drodze księdza Józefa Leśniowskiego, emerytowanego proboszcza parafii Matki Bożej Anielskiej, który po ciężkiej chorobie zmarł 4 czerwca br.

więcej...


Będzie grzywna za chodzenie po wałach
09-06-2010

Wojewoda Podkarpacki wydał 7 czerwca br. rozporządzenie porządkowe sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na obszar objęty strefą zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

więcej...


Ogłoszenie wyborcze o udostępnieniu spisów
07-06-2010

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy informuje, że w okresie od 07 czerwca – 18 czerwca 2010r. udostępniane są spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Biurze Ewidencji Ludności /pokój nr 25, parter/ w godzinach pracy Urzędu.

więcej...


Ogłoszenie wyborcze
07-06-2010

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy informuje, że wyborcy niepełnosprawni zamierzający głosować w obwodzie, w którym znajduje się lokal dostosowany do ich potrzeb winni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wybranym przez siebie obwodzie głosowania najpóźniej do dnia 15 czerwca 2010r. /w pok. Nr 25 – parter, Urząd Miejski w Dębicy ul. Ratuszowa 2/.

więcej...


Informacja o usuwaniu skutków powodzi
07-06-2010

Burmistrz Dębicy informuje mieszkańców, którzy ponieśli straty w wyniku powodzi, że służby miejskie usuwać będą zniszczone meble i sprzęt o dużych gabarytach. Zniszczony sprzęt należy pozostawić w pobliżu drogi, tak, by nie utrudniał ruchu ani wjazdu na posesję.

więcej...


Informacja dla firm poszkodowanych podczas powodzi
07-06-2010

Właściciele firm, które uległy podtopieniu lub zatopieniu, podczas powodzi 4 i 5 czerwca 2010 r., proszeni są o zgłoszenie 7 czerwca br. do godz. 15.00 do Urzędu Miejskiego szacunkowych kwot na jakie oceniają poniesione szkody.

więcej...


Woda w dębickich kranach bezpieczna
05-06-2010

W związku z powodzią i pojawiającymi się pytaniami w sprawie jakości wody w sieci Wodociągów Dębickich, Zarząd Spółki informuje wszystkich odbiorców, że woda dostarczana do dębickich kranów spełnia wszystkie warunki określone "Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” i jest w pełni bezpieczna.

więcej...


Ewakuacja osiedla Słoneczne
05-06-2010

Mariusz Szewczyk, pełniący funkcję burmistrza Dębicy Miasta Mariusz Szewczyk skierował o godz. 9.00 komunikat do mieszkańców osiedla Słoneczne o ewakuacji.

więcej...


Poziom Wisłoki obniża się
05-06-2010

Poziom rzeki Wisłoki wyniósł o godz. 20:00 – 920 cm i obniża się. W najbliższych godzinach przewidywany jest silny spadek poziomu wody w rzece.

więcej...


Ewakuacja osiedla odwołana
05-06-2010

Mariusz Szewczyk, pełniący funkcję burmistrza Dębicy o godz. 19.00 odwołał ewakuację osiedla Słoneczne. Podczas konferencji prasowej podsumował wstępnie straty spowodowane powodzią.

więcej...


Komunikat prewencyjny !!!
04-06-2010

Stan Wis?oki godz. 10:00 - 1000 cm. W zwi?zku z prognozowanymi du?ymi wzrostami poziomu wody na rzece Wis?oce uprasza si? o zabezpieczenie samochodów oraz innych cennych rzeczy na parterach budynków, gara?ach oraz piwnicach.

więcej...


Znowu zagrożenie powodziowe
03-06-2010

Ostatnie ulewne deszcze stwarzają ponownie zagrożenie powodziowe w Dębicy. Ogłoszony został alarm powodziowy. Uruchomiono na powrót alarmowe numery telefonów. Wszystkie służby miejskie zostały postawione w stan gotowości.

więcej...


Sąd odrzucił skargę na budżet RIO
02-06-2010

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, na posiedzeniu 27 kwietnia br., odrzucił skargę byłego burmistrza Pawła Wolickiego na budżet , który dla miasta przygotowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Wydając postanowienie sąd zaznaczył, że to nie burmistrz a radni powinni wnieść taką skargę.

więcej...


Informacja Burmistrza Miasta Dębicy o wyborach
01-06-2010

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 47,poz. 544 z późn. zm.), art. 30 ust.1 ustawy z dn. 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw( tekst jedn. Dz. U z 2003 r. Nr 159,poz. 1547 z późn. zm.)oraz postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 65 poz.405 ), uchwały Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 sierpnia 2000r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miasta Dębica oraz uchwały z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych dla przeprowadzenia w dniu 20 czerwca 2010r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podaje się do wiadomości wyborców informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

więcej...


Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy
01-06-2010

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i przyznania dotacji organizacjom pozarządowym.

więcej...Archiwum: Urząd Miejski


2014: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2013: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2012: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2011: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2010: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2009: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2008: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2007: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2006: GrudzieńListopad
0000: 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej