<< powrót na stronę główną dziś jest: 19.06.2024 r.  
 


14.02.2012 - Ferie w świetlicy ? Nikt się nie nudził
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności


Można ubiegać się o pieniądze
31-08-2010

Departament Analiz i Nadzoru MSW i A rozpoczął nabór projektów w ramach krajowych eliminacji do corocznego konkursu Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA – European Crime Prevention Award) organizowanego przez Europejką Sieć Zapobiegania Przestępczości na temat „bezpieczny dom w bezpiecznym społeczeństwie, poprzez prewencję, prewencję kryminalną i sprawiedliwość naprawczą.

więcej...


Docenili zaangażowanie podczas powodzi
23-08-2010

List od premiera Donalda Tuska i nagrodę pieniężną otrzymało 14 druhów Ochotniczej Straży Pożarnej Dębica – Kędzierz, którzy zasłużyli się podczas ostatnich powodzi. Nagrody wręczyła poseł Krystyna Skowrońska, druhna OSP oraz Mariusz Szewczyk, pełniący funkcję burmistrza Dębicy.

więcej...


Protokół pokontrolny Regionalnej Izby Obrachunkowej
23-08-2010

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie od 26 maja do 16 lipca br. przeprowadziła doraźną kontrolę gospodarki finansowej Miasta Dębicy.

więcej...


Dębica zaprezentuje się w muzycznym programie
19-08-2010

Nagranie specjalnego programu "Jaka to melodia - turniej miast" z udziałem dębiczanki Edyty Kozy odbędzie się 27 sierpnia br. siedzibie Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza 17. Program wyemitowany będzie 5 września br.

więcej...


Rękaw zabezpieczy przed powodzią
19-08-2010

Miasto za dotację na likwidację szkód powodziowych zakupiło rękaw uszczelniający i zasuwę odcinającą kanalizację burzową. Po czerwcowej powodzi okazało się, że przechodzące przez wał przeciwpowodziowy na Wisłoce nieszczelności kolektora burzowego i niesprawna zasuwa mogły doprowadzić do zalania osiedla Słoneczne.

więcej...


Sukces rozmów w sprawie skrzyżowania
17-08-2010

Skrzyżowanie drogi krajowej nr 4 z ul. Kawęczyńską może powstać jeszcze w bieżącym roku. Jest to wynik rozmów prowadzonych przez Mariusza Szewczyka, pełniącego funkcję burmistrza Dębicy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz protestu mieszkańców.

więcej...


Wyprawki rozdawano niezgodnie z prawem
17-08-2010

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zakwestionowała zakup przez miasto i rozdawanie wyprawek dziecięcych i szkolnych. Jest to niezgodne z prawem. Zakupione wcześniej plecaki dla dzieci zostaną przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który rozdysponuje w najbliższych latach wyprawki rodzinom o niskich dochodach.

więcej...


Zarządzenie burmistrza
05-08-2010

Zarządzenie Nr 125/2010 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 lipca 2010 r.w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i przyznania dotacji organizacjom pozarządowym.

więcej...


Akcja przeciwko komarom
04-08-2010

Druga tura akcji zwalczania komarów na terenach zielonych, zalewowych i przyległych do zalewowych będzie przeprowadzona w Dębicy 6 i 7 oraz 9 i 10 sierpnia br. Zabiegi będą wykonywane od godz. 19.00 do godz. 24.00.

więcej...


Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim
02-08-2010

W Urzędzie Miejskim 30 lipca br. wprowadzono zarządzeniem Burmistrza Miasta zmiany schematu organizacyjnego. Jedną z ważniejszych decyzji jest likwidacja stanowiska drugiego zastępcy burmistrza i Wydziału Promocji Miasta oraz utworzenie Wydziału Przedsiębiorczości w miejsce Biura Współpracy z Przedsiębiorcą.

więcej...Archiwum: Urząd Miejski


2014: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2013: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2012: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2011: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2010: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2009: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2008: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2007: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2006: GrudzieńListopad
0000: 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej