<< powrót na stronę główną dziś jest: 25.06.2024 r.  
 


19.10.2012 - „Konkurs plastyczny z hasłem”
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności


Dzień Strażnika Miejskiego
30-08-2014

29 sierpnia mszą świętą w kościele  p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Dębica-Latoszyn) pod przewodnictwem ks. proboszcza Kazimierza Fąfary funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Straży Gminnej rozpoczęli obchody ustanowionego 17 lat temu Dnia Strażnika Miejskiego. W uroczystości wzięli udział zastępcy burmistrza Dębicy Jerzy Gągała i Mariusz Trojan, którzy na ręce komendanta Straży Miejskiej w Dębicy Sylwestra Bieszczada złożyli życzenia dla wszystkich funkcjonariuszy z okazji ich święta oraz przekazali figurkę Świętej Jadwigi Śląskiej, patronki Dębicy.

więcej...


Wizyta chińskiej delegacji w Dębicy.
29-08-2014

29 sierpnia na zaproszenie władz Miasta i Gminy Dębica gościła w Dębicy 27 osobowa delegacja chińskich przedsiębiorców i władz miasta Nanhai. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w którym uczestniczyli burmistrz Paweł Wolicki, jego zastępcy Mariusz Trojan i Jerzy Gągała, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Leski oraz wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz nastąpiło podpisanie umowy intencyjnej między Miastem Dębica i Gminą Dębica a chińskim miastem Nanhai w sprawie nawiązania współpracy między samorządami.

więcej...


Weekend w naszym Mieście
29-08-2014

więcej...


Administracja Domów Mieszkalnych
28-08-2014

Remonty, nadbudowy, administrowanie i bieżące utrzymanie nieruchomości to główny zakres działalności Administracji Domów Mieszkalnych Sp. o.o. W ostatnich 4 latach spółka wydała na różnego rodzaju remonty, termomodernizacje oraz nadbudowy blisko 6 milionów złotych. W obecnej kadencji samorządu dzięki zrealizowanym przez spółkę nadbudowom bloków oraz decyzjom władz miejskich o zakupie mieszkań na cele komunalne mieszkania w budynkach administrowanych m.in. przez ADM zostały przyznane ogółem 46 rodzinom.

więcej...


Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 28.08.2014
28-08-2014

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego "Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, szlak Dębica - Ropczyce" .

więcej...


DĘBICKA KARTA RODZINY TRZY PLUS
27-08-2014

Trwa wydawanie Dębickich Kart Rodziny Trzy Plus. Wnioski o wydanie takiej karty złożyły dotychczas 134 rodziny, którym ogółem zostanie wydanych 698 kart. Do 26 sierpnia 2014 r. odebranych zostało 515 kart.

więcej...


Projekt "Budujemy naszą przyszłość"
27-08-2014

120 tysięcy złotych pozyskał Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Dębicy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu ”Budujemy naszą przyszłość”. Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych i realizowany będzie do końca grudnia 2014 r.

więcej...


Finał akcji ” Pomóżmy dzieciom pójść do szkoły”
26-08-2014

W imieniu władz miasta Dębicy Jerzy Gągała zastępca burmistrza, Małgorzata Dankowska, Anna Sarama i Magdalena Radzik z ramienia Stowarzyszenia „Jarmarki dębickie” oraz Mariusz Buchowski Prezes Fundacji „Odziej świat w swoje serce” składają serdeczne podziękowania mieszkańcom Dębicy, przedsiębiorcom oraz ludziom dobrej woli, którzy zechcieli wziąć udział w akcji charytatywnej p.n. ”Pomóżmy dzieciom pójść do szkoły” wspierając tym samym polskie dzieci rozpoczynające rok szkolny na Ukrainie.

więcej...


Weekend w naszym Mieście
22-08-2014

więcej...


Termomodernizacja Domu Sportu
22-08-2014

Ponad rok trwała termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji przy ul. Sportowej, obiektu z którego korzystają setki dębiczan m.in. podczas odbywających się tam treningów piłki nożnej, karate, tańca towarzyskiego i wielu innych zajęć. W obiekcie wykonano szereg inwestycji , których koszt zamknął się kwotą ponad 1,8 mln złotych brutto. Blisko 1 milion złotych z tej kwoty stanowiła pozyskana przez Miasto Dębica dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wkład własny miasta wyniósł 525 tysięcy złotych.

więcej...


Nominacje na wyższy stopień wojskowy
20-08-2014

14 sierpnia na Rynku w Radomyślu Wielkim odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższy stopień wojskowy. W gronie 25 mianowanych osób znalazło się aż 12 osób z terenu Dębicy i powiatu dębickiego. W uroczystości reprezentując władze miejskie Dębicy uczestniczył zastępca burmistrza Jerzy Gągała.

więcej...


Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 166/2014
20-08-2014

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 166/2014 w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

więcej...


Dyżur Konsultanta ds. Funduszy Europejskich
20-08-2014

Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się, czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania przyjdź na spotkanie z Konsultantem Funduszy Europejskich.

więcej...


Nowe ulice: Letnia i Zimowa już gotowe
19-08-2014

Blisko 230 tysięcy złotych przeznaczyły władze miejskie Dębicy na budowę dwóch nowych ulic: Letniej i Zimowej. Na ulicach wykonano kanalizację deszczową i na kilkuset metrach położono nawierzchnię z kostki brukowej.

więcej...


Dzieci z Rudek na Ukrainie z wizytą u burmistrza
19-08-2014

23 dzieci z partnerskiego miasta Rudki na Ukrainie odwiedziło dzisiaj dębicki magistrat. Dzieci i ich opiekunowie spotkali się z burmistrzem Pawłem Wolickim i przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Leskim. Podczas spotkania w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego opiekun grupy Mikołaj Kogut dziękował władzom Dębicy za gościnę w grodzie nad Wisłoką w tak trudnym dla Ukrainy i jej mieszkańców czasie.

więcej...


Pomoc dla polskich dzieci na Ukrainie
18-08-2014

Fundacja „Odziej świat w swoje serce” z Rzeszowa, Stowarzyszenie „Jarmarki dębickie” oraz Urząd Miejski w Dębicy wspólnie organizują akcję charytatywną p.n.” Pomóżmy dzieciom pójść do szkoły” dla polskich dzieci rozpoczynających rok szkolny na ogarniętej wojną Ukrainą. Akcja ma na celu przeprowadzenie zbiórki: lektur szkolnych, piórników, kredek, flamastrów, plecaków oraz innych przyborów szkolnych na rzecz polskich dzieci mieszkających na terenie Ukrainy.

więcej...


Dyżur Konsultanta ds. Funduszy Europejskich
14-08-2014

więcej...


Projekt „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” - nabór wniosków
12-08-2014

Projekt „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, nadzorowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, którego cele są ze sobą spójne - realizacja założonych działań na terenie województwa podkarpackiego ma wpłynąć na zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych oraz wzmocnienie potencjału III sektora.

więcej...


Weekend w naszym Mieście
08-08-2014

więcej...


Jarmark dębicki oraz Giełda staroci sobota 09.08.2014r.
08-08-2014

Serdecznie Zapraszamy

więcej...


Wojewoda Podkarpacki wydała decyzję o pozwoleniu na budowę
07-08-2014

5 sierpnia 2014 r. Wojewoda Podkarpacki wydała decyzję o pozwoleniu na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii klejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, część szlak Grabiny – Dębica od km 108.100 do km 109.200 linii nr 91” w ramach zadania inwestycyjnego: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka granica państwa, na odcinku Tarnów- Dębica w km 80,200 – 111,500 w ramach projektu: ”Modernizacja linii kolejowej E30/C30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” .

więcej...


Jarmark „Książek i Przyborów Szkolnych” na dębickim Rynku
07-08-2014

Jarmarki dębickie wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, organizują w dniu 23 sierpnia br. na Rynku naszego miasta - Jarmark „Książek i Przyborów Szkolnych”. Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego chcemy stworzyć sposobność do zakupu i sprzedaży nowych jak i używanych podręczników dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Dla rodziców będzie to również okazja aby wyposażyć swoje pociechy we wszystkie brakujące i potrzebne przybory szkolne.

więcej...


Zmiana organizacji ruchu na ulicy Kosynierów Racławickich
07-08-2014

Od 18 do 29 sierpnia w związku z prowadzonymi pracami przy budowie kanału ulgi oraz regulacją Potoku Gawrzyłowskiego nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Kosynierów Racławickich w sąsiedztwie dojazdu do oczyszczalni ścieków.

więcej...


Remonty obiektów oświatowych w Dębicy
06-08-2014

Ponad milion złotych przeznaczyły władze miejskie Dębicy na realizowane podczas wakacji remonty budynków oświatowych – przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Największa kwota, ponad 450 tys. zł. została przeznaczona na inwestycje w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Ogrodowej.

więcej...


Dębicka Akademia Sztuki
06-08-2014

Już od września startują zajęcia Dębickiej Akademii Sztuki działającej w Galerii Sztuki MOK. Zajęcia mają na celu umożliwienie młodzieży z powiatu dębickiego rozwoju pasji twórczych w dziedzinie plastyki.

więcej...


Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta Dębicy
06-08-2014

W dniach 9-10 sierpnia na obiektach sportowych przy Hotelu Borowiec w Straszęcinie odbędzie się Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta Dębicy.

więcej...


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53
01-08-2014

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie 30-215 Krakow ul. Piotra Borowego 14 tel: 12-6398150, fax: 12-4251973 email: meteo.krakow@imgw.pl www: www.imgw.pl

więcej...


Syreny alarmowe w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
01-08-2014

Dzisiaj, 1 sierpnia przypada 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17:00 cała Polska zatrzyma się na 70 sekund ciszy. W Dębicy także zostanie uczczona rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego poprzez włączenie o godz. 17.00 syren alarmowych na terenie miasta. Uruchomienie syren alarmowych, które przez 70 sekund będą emitowały ciągły sygnał będzie symbolicznym uczczeniem 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i oddaniem czci ludziom którzy walczyli w obronie stolicy


Weekend w naszym Mieście
01-08-2014

więcej...Archiwum: Urząd Miejski


2014: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2013: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2012: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2011: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2010: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2009: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2008: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2007: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2006: GrudzieńListopad
0000: 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej