<< powrót na stronę główną dziś jest: 13.07.2024 r.  
 


19.10.2012 - „Konkurs plastyczny z hasłem”
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności


Zmienia się wizerunek urzędników w naszym powiecie!
25-01-2011

więcej...


Spotkanie z Jackiem Hugo - Baderem
18-01-2011

Dyskusyjny Klub Książki działający przy Wypożyczalni dla Dorosłych organizuje spotkanie z Jackiem Hugo - Baderem. Spotkanie odbędzie się 25 stycznia br. (wtorek) o godz. 11.00 w Czytelni Internetowej.

więcej...


Radni spotykają się w komisjach
17-01-2011

Rozpoczęły prace merytoryczne Komisje Rady Miejskiej. Komisja Infrastruktury, Prawno – Organizacyjna oraz Komisja Sportu spotkały się 17 stycznia br. Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu, Handlu i Usług oraz Komisja Oświaty wyznaczyły termin spotkań 18 stycznia br., zaś Komisja Kultury oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej obraduje 19 stycznia br.

więcej...


Zarządzenie burmistrza
13-01-2011

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy Nr 3/2011 z 10 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej.

więcej...


Andrzej Nylec radnym
11-01-2011

Po rezygnacji z mandatu radnego przez Mariusza Trojana, który objął stanowisko zastępcy burmistrza miasta, jego miejsce w Radzie Miejskiej zajął Andrzej Teodor Nylec. Podczas ostatniej sesji nowy radny złożył ślubowanie.

więcej...


Projekt uchwały budżetowej
10-01-2011

Projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2011 rok

więcej...


„Radość” w ratuszu
10-01-2011

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Radość” w Dębicy 5 stycznia br. odwiedzili Urząd Miejski.

więcej...


Sprawozdanie z konsultacji
07-01-2011

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miasto Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.

więcej...


Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy
04-01-2011

Zarządzenie Nr 204/2010 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2011 r. programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych.

więcej...Archiwum: Urząd Miejski


2014: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2013: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2012: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2011: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2010: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2009: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2008: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2007: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2006: GrudzieńListopad
0000: 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej