<< powrót na stronę główną dziś jest: 25.06.2024 r.  
 


14.06.2007 - Ścieżka spacerowa na Wolicy otwarta
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności


Tatra dla miejskiego OSP
29-12-2010

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy przekazała 29 grudnia br. samochód GCBA na podwoziu tatry dla miejskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wóz gaśniczy jest w bardzo dobrym stanie i będzie wykorzystywany do akcji gaśniczych w mieście.

więcej...


Mariusz Trojan ponownie zastępcą burmistrza
23-12-2010

Mariusz Trojan został 23 grudnia 2010 r. zaprzysiężony na zastępcę burmistrza Dębicy. Funkcję tę pełnił będzie po raz drugi, był już zastępcą burmistrza Pawła Wolickiego od stycznia 2007 do marca 2010 r.

więcej...


Światełko pokoju
22-12-2010

Harcerze z hufca im. Dębickich Szarych Szeregów odwiedzili 22 grudnia br. Urząd Miejski i przekazali Betlejemskie Światło Pokoju burmistrzowi Pawłowi Wolickiemu.

więcej...


Urząd Miejski 24 grudnia br. jest nieczynny
22-12-2010

Urząd Miejski w Dębicy jest nieczynny 24 grudnia 2010 r. (piątek). na podstawie ustawy z 30 lipca 1992 r.

więcej...


Wyniki naboru na rachmistrzów spisowych
21-12-2010

Gminne Biuro Spisowe, działające w imieniu Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy Urzędzie Miejskim w Dębicy informuje, iż w dniu 20 grudnia 2010 roku zakończyła się procedura naboru na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku (dalej NSP2011).

więcej...


Zarządzenie burmistrza w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi
20-12-2010

Zarządzenie Nr 196/2010 Burmistrza Miasta Dębicy, z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miasto Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.

więcej...


Obwieszczenie ministra infrastruktury
16-12-2010

Minister Infrastruktury zawiadamia, że wydał decyzję z 30 listopada 2010 r. uchylającą w części decyzję wojewody podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa autostrady A-4 na odcinku: Tarnów węzeł „Krzyż – węzeł „Dębica Pustynia”.

więcej...


Nabór kandydatów na rachmistrzów
14-12-2010

Do 15 grudnia br. przyjmowane będą podania kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego, który przeprowadzony będzie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r.

więcej...


Urzędy zmieniają wizerunek
13-12-2010

Towarzystwo „Altum” Programy Społeczno - Gospodarcze przeszkoliło 495 pracowników urzędów gmin, miast oraz starostw z sześciu powiatów województwa podkarpackiego w ramach projektu „W stronę klienta – nowa twarz administracji samorządowej”.

więcej...


Informacja burmistrza miasta
13-12-2010

Zgodnie z informacją Ministerstwa Gospodarki – Departament Instrumentów Wsparcia z dnia 9 grudnia 2010r. o możliwości uzyskania pożyczek przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. burmistrz Dębicy informuje, że firmy które jeszcze chcą skorzystać z tej formy pomocy mogą pobrać zaświadczenie ustawowe o poniesieniu szkód w wyniku powodzi. Zaświadczenie które można odebrać w Biurze Zarządzania Kryzysowego p. 235 lub 234 nr tel. 14 683 82 35.

więcej...


Przewodniczący wybrany, burmistrz zaprzysiężony
13-12-2010

Stefan Bieszczad, prezes Wspólnoty Ziemi Dębickiej, został przewodniczącym Rady Miejskiej w Dębicy. Jego zastępcą wybrano Stanisława Leskiego, radnego Prawa i Sprawiedliwości. Podczas sesji 13 grudnia br. Paweł Wolicki odebrał od przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenie wyboru na burmistrza miasta oraz złożył ślubowanie, tym samym oficjalnie objął urząd najważniejszej osoby w mieście.

więcej...


Zarządzenie burmistrza Dębicy
09-12-2010

Zgodnie z zarządzaniem burmistrza Dębicy ustalono nowe stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

więcej...


Przerwa w obradach
08-12-2010

Rada Miejska szóstej już kadencji spotkała się na sesji inauguracyjnej 2 grudnia br. Po ślubowaniu, jakie złożyli radni uczestniczący w sesji, na wniosek grupy radnych PiS ogłoszono przerwę w obradach do 7 grudnia br. W tym dniu przegłosowano kolejny wniosek grupy radnych i przerwano obrady do 13 grudnia br.

więcej...


Informacja wyborcza
07-12-2010

Miejska Komisja Wyborcza informuje, że burmistrzem Dębicy, po drugiej turze wyborów samorządowych, został Paweł Wolicki popierany przez własny Komitet Wyborczy. Zdobył on 7193 głosy, czyli 50,61 procent.

więcej...


Dwieście lat dla Pana Mieczysława
07-12-2010

Sto lat skończył Mieczysław Zborowski. Jubilat to emerytowany pułkownik Wojska Polskiego.

więcej...Archiwum: Urząd Miejski


2014: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2013: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2012: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2011: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2010: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2009: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2008: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2007: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2006: GrudzieńListopad
0000: 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej