<< powrót na stronę główną dziś jest: 21.09.2023 r.  
 


12.11.2007 - Uroczystości z okazji 89 rocznicy odzyskania niepodległości
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności


„Wigilijny Talerz Miłosierdzia”
30-11-2012

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta rozpoczęło kampanię pn. „Wigilijny Talerz Miłosierdzia”, której celem jest zebranie środków finansowych dla najuboższych, osób starszych, chorych i bezdomnych korzystających z pomocy Towarzystwa. Zebrane środki zostaną przekazane na poprawę warunków życiowych osób potrzebujących i bezdomnych z powiatu Dębickiego.

więcej...


Informacje miejskie + foto
30-11-2012

W dniu 28 listopada 2012r. o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

więcej...


Weekend w naszym Mieście
30-11-2012

więcej...


Ojczyzna Wartość Najwyższa - mjr Adam Lazarowicz w 110. rocznicę urodzin +foto
29-11-2012

W dniu 27.11.2012r. w Domu Kultury „Mors” odbyły się uroczyste obchody 110. rocznicy urodzin mjr Adama Lazarowicza ps. „Klamra”. Konferencja poświęconą pamięci mjr Adama Lazarowicza, jego walce o wolną Polskę, ostatniemu w kampanii wrześniowej 1939 komendantowi miasta Dębica, poprowadził Dyrektor Muzeum Regionalnego Jacek Dymitrowski.

więcej...


Inauguracja obchodów 80 urodzin prof. Pendereckiego w Dębicy
28-11-2012

Pod honorowym patronatem Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy współpracy Państwowej Szkoły Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego, Szkoły Muzycznej II stopnia oraz Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Młodych Talentów , 26 listopada 2012 roku w auli szkoły muzycznej odbyła się w Dębicy uroczysta inauguracja jubileuszowego roku obchodów 80 urodzin wybitnego kompozytora i dyrygenta profesora Krzysztofa Pendereckiego - POLYMORPHIE 2012-2013.

więcej...


Monitoring wizyjny na terenie Dębicy + foto
28-11-2012

W dniu 23 listopada 2012 r. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Dębicy spotkanie na temat funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta. W spotkaniu, które prowadził Z-ca Burmistrza Miasta Dębicy - Mariusz Trojan, uczestniczyli m.in. przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych (współfinansujących część zainstalowanych kamer), oraz przedstawiciele firmy OMEGA GROUP, która świadczy usługi monitorowania.

więcej...


O Witoldzie Pileckim
28-11-2012

Członkowie Stowarzyszenia Auschwitz Memento chcą nakręcić film o Witoldzie Pileckim. Apelują o poparcie akcji popularyzującej postać bohatera. W 2013 roku przypada 65. rocznica zbrodni sądowej dokonanej przez komunistów na jednym z najwspanialszych synów polskiej ziemi - Witoldzie Pileckim.

więcej...


Odkryjmy dębickie talenty łyżwiarstwa figurowego na lodzie
28-11-2012

Urząd Miasta Dębica wraz z Janiną Olchawą -Prezesem UKS MORS Dębica informują, iż trwają zapisy do Uczniowskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego MORS w Dębicy.

więcej...


Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Dębicy (c.d.) +foto
27-11-2012

W dniu 26 listopada 2012r. Gmina Miasto Dębica reprezentowana przez Burmistrza Miasta Dębicy Pawła Wolickiego zawarła z Przedsiębiorstwem Realizacji Zamówień Publicznych – Z. Leśniak spółka jawna, reprezentowanym przez Piotra Leśniaka, umowę w ramach, której realizowane będą działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Dębicy i instytucji samorządowych. W imieniu Burmistrza Pawła Wolickiego umowę podpisali Zastępcy Burmistrza Jerzy Gągała i Mariusz Trojan. Inwestycja jest realizowana jako jedno z zadań projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy”. Finansowana jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

więcej...


Niezwykła wystawa poświęcona niezwykłemu człowiekowi
26-11-2012

Muzeum Regionalne w Dębicy oraz Muzeum Regionalne w Ludzy zapraszają w dniu 28.11.2012r. godz. 15.00, na otwarcie wystawy poświęconej osobie Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego. Przygotowana wystawa jest efektem współpracy miedzy muzeami Polski i Łotwy w ramach europejskiego projektu Lifelong Learning.

więcej...


„Narkomania i Miłość” w DK Kosmos + foto
26-11-2012

W dniu 22.11.2012r. na scenie Domu Kultury „Kosmos” został przedstawiony spektakl pt. „Narkomania i miłość” w wykonaniu uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy pod kierunkiem nauczycieli: pani Barbary Gruby – zespół teatralny i Jolanty Dębowskiej - zespół wokalny.

więcej...


110 Rocznica Urodzin mjr Adama Lazarowicza (1902 – 2012)
23-11-2012

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie i Urząd Miasta w Dębicy oraz Powiat Dębicki, Gmina Dębica, Powiat Ropczycko – Sędziszowski, Miasto i Gmina Pilzno oraz Podkarpacka Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych organizują uroczystą konferencję w 110. rocznicę urodzin mjr Adama Lazarowicza „Klamry”.

więcej...


Punkt Poczty Polskiej w Urzędzie Miejskim w Dębicy już Otwarty +foto
23-11-2012

Od 26 listopada 2012 r. tj. od najbliższego poniedziałku zostanie oddany do użytku mieszkańców, nowy punkt Poczty Polskiej zlokalizowany w budynku Urzędy Miejskiego ul. Ratuszowa 2, Dębica.

więcej...


Weekend w naszym Mieście
23-11-2012

więcej...


Informacje Miejskie
22-11-2012

W dniu 28 listopada 2012r. o godz. 10.00 w Sali nr 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

więcej...


Dmuchana zjeżdżalnia dla przedszkolaków z Dębicy
22-11-2012

Od 13 listopada 2012 roku trwa głosowanie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Akademia Super Przedszkolaka”. W rywalizacji bierze udział Miejskie Przedszkole nr 11 z Dębicy, które ma bardzo duże szanse na zajęcie pierwszego miejsca w konkursie. Praca z największą ilością głosów zdobywa główną nagrodę dla przedszkola, którą jest dmuchana zjeżdżalnia.

więcej...


Informacje Miejskie
21-11-2012

Trwa dodatkowy nabór osób wykluczonych cyfrowo na uczestnictwo w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy”, który jest realizowany przez Gminę Miasto Dębica (Umowa o dofinansowanie numer POIG.08.03.00-18-175/10-00) w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

więcej...


Szkoły Zawodowe w Dębicy + foto
21-11-2012

W Urzędzie Miejskim w Dębicy odbyło się spotkanie z udziałem: Z-cy Burmistrza Miasta Dębicy Jerzego Gągały, Sekretarza Miasta Dębicy Zdzisława Pupy oraz Vice Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego LERG S.A. Pustków Osiedle Agnieszki Kozubek -Bespalaenko w sprawie rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie Dębicy.

więcej...


Informacje miejskie
20-11-2012

W dniu 19.11.2012r. w Urzędzie Gminy Dębica, z udziałem: Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza, Z-cy Wójta Zdzisława Siwuli, Burmistrza Miasta Dębicy Pawła Wolickiego, Z-cy Burmistrza Jerzego Gągały oraz Sekretarza Miasta Zdzisława Pupy, odbyło się spotkanie m.in. w sprawie omówienia przepisów ustawy z dnia 01.07.2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 01.01.2012r.

więcej...


Bezpieczny powrót do domu +foto
19-11-2012

Pod patronatem Urzędu Miejskiego w Dębicy wspólnie z motocyklistami z Klubu Motocyklowego Orzeł Biały chapter Dębica zrzeszonego w Polskim Ruchu Motocyklowym, organizowana jest akcja p.n. „Bezpieczny powrót do domu”. W tym temacie 19.11.2012r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z udziałem: Z-cy Burmistrza Miasta Dębicy Jerzego Gągały, Sekretarza Miasta Zdzisława Pupy oraz władz UPMŚ „Orzeł Biały” chapter Dębica w osobach: Prezydent : Janusz Pocica, V-ce Prezydent: Sergiej Bespalenko oraz Sekretarz: Agnieszka Kozubek- Bespalenko.

więcej...


Weekend w naszym Mieście
16-11-2012

więcej...


Informacje miejskie
16-11-2012

W dniu 22 listopada 2012r. o godz. 10.30 w Sali widowiskowej Domu Kultury Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zostanie zaprezentowany spektakl edukacyjno – profilaktyczny pt. „Narkomania i miłość” z udziałem młodzieży Miejskiego Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy.

więcej...


Inwestycje miejskie + foto
15-11-2012

Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta w Dębicy informuje, iż dobiegają końca prace remontowe chodnika przy ul. Parkowej, gdzie zniszczone płyty chodnikowe zastąpiono kostką brukową.

więcej...


Mianowania na wyższe stopnie oficerskie + foto
15-11-2012

14 listopada 2012r. w Urzędzie Miejskim w Dębicy odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie oficerskie oraz udekorowania medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

więcej...


Interwencja Straży Miejskiej
14-11-2012

W dniu wczorajszym tj. 13.11.2012r. w godzinach południowych patrol Straży Miejskiej w Dębicy udaremnił utratę skradzionych dokumentów i pieniędzy.

więcej...


Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Dębicy w 2013 roku
14-11-2012

Burmistrz Miasta Dębicy ogłasza nabór na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Dębicy w 2013 roku. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 10 grudnia 2012 roku listownie lub na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2. Udział w posiedzeniach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

więcej...


„Stany przejściowe” w Galerii Sztuki MOK
13-11-2012

Przez najbliższe 4 tygodnie w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy przy ulicy Akademickiej 30 oglądać można wystawę fotografii Krzysztofa Pisarka pod tytułem „Stany przejściowe”.

więcej...


Informacje miejskie + foto
13-11-2012

Na ręce Burmistrza Miasta Dębicy Pawła Wolickiego zostały przesłane życzenia oraz podziękowania od Senatora RP Władysława Ortyla oraz władz miasta Drohobycz na Ukrainie, skierowane do wszystkich organizatorów za przygotowanie obchodów Święta Niepodległości w Dębicy.

więcej...


Konferencja o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym z udziałem Pełnomocnika rządu
13-11-2012

W poniedziałek 5 listopada br. w Sędziszowie Małopolskim odbyła się konferencja dotycząca „Stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości położnych w dolinie rzek Wisłoka i Wielopolka”.

więcej...


Ważny Gość + foto
13-11-2012

W dniu 12.11.2012r. w Urzędzie Miejskim w Dębicy, na zaproszenie Posła Kazimierza Moskala Dębica gościła Wiceprezes PIS Beata Szydło.

więcej...


Rondo na ul. Kwiatkowskiego w Dębicy + foto
13-11-2012

Dobiegają końca prace związane z oddaniem do użytku ronda na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Kwiatkowskiego, jest to III etap budowy małej obwodnicy północnej. Mała obwodnica północna to nowy ciąg komunikacyjny biegnący ulicami: Metalowców, Kosynierów Racławickich, al. Jana Pawła II, 1 Maja i Kwiatkowskiego. Łączy drogę wojewódzką nr 985 z drogą powiatową nr 1295 (ul. Krakowska), umożliwiając objazd miasta od północy bez konieczności przejeżdżania przez jego centrum. Inwestycja oddana zostanie do użytku w planowanym terminie tj. 15.11.2012r.

więcej...


Powiat Dębicki 1937 -2012 + foto
12-11-2012

W dniu 09.11.2012r. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy Jacek Dymitrowski, w obecności władz miasta, gminy, powiatu, dębickich radnych, przedstawicieli środowisk życia społeczno – kulturalnego miasta oraz znakomitych gości a w wśród nich chociażby Helena Wątróbska czy ks. Kazimierz Fąfara, dokonał uroczystego otwarcia wystawy poświęconej historii powiatu dębickiego.

więcej...


Miejskie obchody Święta Niepodległości w obiektywie + foto
12-11-2012

więcej...


Niepodległa Polska 1918-2012 + foto
12-11-2012

W pięknym słońcu, w obecności władz miasta, powiatu, przedstawicieli kombatantów, harcerzy, duchowieństwa, młodzieży oraz szanownych gości i licznie przybyłych mieszkańców, Dębica uczciła 94 rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości.

więcej...


Informacje miejskie
09-11-2012

Burmistrz Miasta Dębicy informuje, iż w związku z utrudnieniami spowodowanymi remontem wiaduktu kolejowego na ul. Sandomierskiej oraz wzmożonym ruchem przy ul. Świętosława, dla kierowców samochodów osobowych wyznaczono dodatkową możliwość objazdu : od ul. Świętosława do drogi wewnętrznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (ul. Rzeczna 1), w kierunku ul. Ratuszowej i dalej do ul. Kościuszki.

więcej...


Zarządzenie Nr 160/2012 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5 listopada 2012 r.
07-11-2012

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

więcej...


Informacje miejskie
07-11-2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ” realizuje projekt pt.: „Razem do Pracy” dla 15 mężczyzn korzystających z pomocy ośrodka. Na to przedsięwzięcie pozyskano środki finansowe z Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – Edycja 2011-2015”. W ramach tego projektu 15 uczestników odbywa zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem oraz trenerem kontaktów interpersonalnych.

więcej...


Informacje miejskie - Budowa kanalizacji i wodociągów w południowej części Dębicy – ciąg dalszy
07-11-2012

Za ponad milion złotych realizowane są kolejne odcinki wodociągów i kanalizacji po południowej stronie obwodnicy. Powstaje kanalizacja w ulicach: Zielonej, części Wiejskiej oraz Zdrojowej (łącznie 3100m) oraz wodociąg w ulicy Zdrojowej (1400m).

więcej...


Konwent Burmistrzów i Wójtów Powiatu Dębickiego + foto
07-11-2012

W dniu 06 listopada 2012r. w Zwierniku w budynku Wiejskiego Domu Kulturyu, odbyło się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Powiatu Dębickiego.

więcej...


Będzie punkt Poczty Polskiej w Urzędzie Miejskim w Dębicy + foto
07-11-2012

W Urzędzie Miejskim w Dębicy trwają prace remontowo – budowlane mające na celu przystosowanie jednego z pomieszczeń na potrzeby uruchomienia oddziału Poczty Polskiej.

więcej...


Komunikat
06-11-2012

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego.

więcej...


Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
05-11-2012

Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 na odcinku w km 60+126 – 62+620 (nowy km 60+126,00 – 62+458,60) z wyłączeniem odcinka od km 61+007,70 – 61+070,00 wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem urządzeń infrastruktury technicznej

więcej...


Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
05-11-2012

Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica – budowa kładki dla pieszych na potoku Budzisz w km 60+476,04 w miejscowości Dębica wraz z dojściami na odcinku od km 60+455,55 do km 60+494,30”

więcej...


Wywieś flagę - świętuj odzyskanie przez Polskę Niepodległości
05-11-2012

Pod hasłem „Niepodległa Dębica” Z-ca Burmistrza Miasta Jerzy Gągała z okazji święta odzyskania przez Polskę Niepodległości, zachęca wszystkich dębiczan do wywieszenia flag państwowych jako widocznej oznaki naszego patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny.

więcej...


Dzień Zaduszny – spotkanie w gronie bliskich i przyjaciół + foto
05-11-2012

W Dzień Zaduszny gościnnie miasto odwiedziła Senator RP Pani Alicja Zając wdowa po zmarłym senatorze Stanisławie Zającu (św. pamięci Stanisław Zając zginął w katastrofie smoleńskiej 10.04.2010r.) wraz z siostrą zmarłego Panią dr Anną Malinowska.

więcej...


Wiadukt na ul. Sandomierskiej w Dębicy w przebudowie
05-11-2012

W związku z przebudową wiaduktu kolejowego, Burmistrz Miasta Dębicy informuje, iż z dniem 05.11.2012r. zamknięty zostanie odcinek drogi wojewódzkiej Nr 989, w Dębicy ul. Sandomierska.

więcej...


Miejskie obchody 94 rocznicy odzyskania Niepodległości
05-11-2012

Burmistrz Miasta Dębicy Paweł Wolicki serdecznie zaprasza na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się w naszym mieście w najbliższą niedzielę – 11.11. 2012r.

więcej...Archiwum: Urząd Miejski


2014: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2013: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2012: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2011: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2010: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2009: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2008: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2007: GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
2006: GrudzieńListopad
0000: 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej