<< powrót na stronę główną dziś jest: 23.07.2024 r.  
 


31.03.2010 - Młodzieżowy Dar Serca
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Można ubiegać się o pieniądze
31-08-2010

Departament Analiz i Nadzoru MSW i A rozpoczął nabór projektów w ramach krajowych eliminacji do corocznego konkursu Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA – European Crime Prevention Award) organizowanego przez Europejką Sieć Zapobiegania Przestępczości na temat „bezpieczny dom w bezpiecznym społeczeństwie, poprzez prewencję, prewencję kryminalną i sprawiedliwość naprawczą.

Projekt ubiegający się o dofinansowanie europejskie powinien zgodnie z regulaminem konkursu spełniać następujące kryteria:

1)    Dotyczyć zapobiegania i/lub ograniczania przedsiębiorczości lub poczucia zagrożenia, mieszczące się w ramach tematu konkursu ECPA,

2)    Zostać uprzednio poddany ewaluacji, która wskazuje, iż wszystkie bądź większość jego celów została osiągnięta,

3)    Być innowacyjny, oparty na nowym podejściu i trafnie dobranych metodach, o ile jest to możliwe

4)    Opierać się na współpracy pomiędzy różnymi podmiotami , jeśli jest to możliwe,

5)    Dawać możliwość powielania i zastosowania przez różne podmioty Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, proszę o  rozpowszechnienie informacji o organizowanym konkursie wszystkim organizacjom zainteresowanym problematyką prewencyjną np. wspólnotom mieszkaniowym, organizacjom młodzieżowym.

Informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym, znajdują się na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: www.rzeszow.uw.gov.pl/razembezpieczniej/ .

Opracowane Projekty należy przesłać w formie papierowej na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35 – 959 Rzeszów (z dopiskiem ECPA) oraz w wersji elektronicznej (skan) na adres e-mail:Czenczek@rzeszow.uw.gov.pl w terminie do 1 września 2010 r. 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej