<< powrót na stronę główną dziś jest: 22.06.2024 r.  
 


11.06.2008 - Brathanki na zakończenie
    Aktualnie przeglądasz: Projekt EOG / Ogłoszenia i przetargi


Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro
Zapytanie ofertowe na zrealizowanie szkolenia "Rachunkowosć w JST", "Studium Wykonalnosci", "Prawo pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian. Podatek dochodowy od osób fizycznych i rozliczenia z ZUS.”
Zapytanie ofertowe (plik doc)
Zapytanie ofertowe na zrealizowanie szkolenia: "Efektywne wypełnianie mandatu społecznego przez radnych gminy"
Zapytanie ofertowe (plik doc)
Zapytanie ofertowe na zrealizowanie szkoleń dla ścisłej kadry zarządzającej.
Zapytanie ofertowe (plik doc)
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu potrzebnego do realizacji zadań w ramach projektu.
 
Zapytanie ofertowe (plik doc)
Wzór oferty (plik doc)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik doc)
 
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę komputera przenośnego potrzebnego do realizacji zadań w ramach projektu.
 
Zapytanie ofertowe (plik doc)
 
Wzór oferty (plik doc)
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik doc)
 
Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie SIWZ do postępowania o zamówienia publiczne w ramach projektu.
 
 
Unieważnienie oferty (plik doc)
 
Zapytanie ofertowe (plik doc)
 
Oferta (plik doc)
 

Projekt ,,Wzrost społeczno -gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej"

Zapytanie ofertowe  (plik doc)

Załącznik do zapytania ofertowego (plik doc) 

Projekt ,,Wzrost społeczno -gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej"

Zapytanie ofertowe (plik pdf)

Oferta (plik pdf)

Opis - szkolenie językowe (plik pdf)

Opis - szkolenie komputerowe (plik pdf)

Opis - zarządzanie zasobami ludzkimi (plik pdf)

Opis - szkolenie dla Straży Miejskiej (plik pdf)

Opis - szkolenie profesjonalny urzędnik (plik pdf)

Opis - szkolenie dla radnych (plik pdf)

Opis - strategia promocyjno - wizerunkowa (plik pdf)

Opis - strategia partnerstwa lokalnego (plik pdf)

Opis - badania ankietowe (plik pdf)

 

Usługi szkoleń w zakresie Europejskich Funduszy Społecznych w ramach programu: Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 SIWZ cz.1 - Instrukcja dla Wykonawców (plik pdf)

 SIWZ cz.2 - Wzór umowy - (plik  pdf)

 SIWZ cz.3 - Opis przedmiotu zamówienia - (plik  pdf)

 Formularze - plik SFX ZIP

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej