<< powrót na stronę główną dziś jest: 22.06.2024 r.  
 


19.09.2013 - XX Edycja Akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA”
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Ogłoszenia i przetargi

Harcerze przekazali burmistrzowi Światło Pokoju
19-12-2014

19 grudnia dębiccy harcerze przekazali na ręce burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka oraz jego zastępcy Jarosława Śliwy Beltejemskie Światło Pokoju.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski 15 grudnia i przekazywane będzie do 24 grudnia przez harcerzy do poszczególnych województw.
Dębickim harcerzom Światło Pokoju przekazane zostało 17 grudnia z Rzeszowa. Dzień później harcerze zaczęli odwiedzać dębickie urzędy, instytucje i szkoły przekazując dalej Światło. Jednym z pierwszych odwiedzonych miejsc był Urząd Miejski w Dębicy gdzie Światło Pokoju zostało przekazane burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi i jego zastępcy Jarosławowi Śliwie przez dębickich harcerzy.

„Idea Betlejemskiego Światła Pokoju, która zagościła w Polsce na początku lat ‘90  i od tego czasu jest w naszym kraju pielęgnowana  sprawia,  że zastanawiamy się nad takimi wartościami jak godność, prawda i tolerancja i stajemy się bardziej wrażliwi na problemy innych ludzi” – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk. 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez radio i telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy, którzy roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła od 1991 r. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz w Polsce, raz na Słowacji. W pierwszej kolejności trafia do Krakowa i Częstochowy, a skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce.

"Przychodząc z Betlejemskim Światłem Pokoju, jak co roku chcemy przekazać, w raz z życzeniami, przesłanie. W tym roku są to słowa "Pokój jest w nas". I tego pokoju życzymy władzom samorządowym miasta u progu nowej kadencji oraz wszystkim mieszkańcom Dębicy - zawsze znajdujmy w sobie pokłady dobra i dzielmy się nim” - mówi Mateusz Cebula komendant  Hufca ZHP Dębica, zastępca komendanta chorągwi podkarpackiej ZHP.

Z Polski Światło harcerze przekazują dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

 

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro
Zapytanie ofertowe na zrealizowanie szkolenia "Rachunkowosć w JST", "Studium Wykonalnosci", "Prawo pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian. Podatek dochodowy od osób fizycznych i rozliczenia z ZUS.”
Zapytanie ofertowe (plik doc)
Zapytanie ofertowe na zrealizowanie szkolenia: "Efektywne wypełnianie mandatu społecznego przez radnych gminy"
Zapytanie ofertowe (plik doc)
Zapytanie ofertowe na zrealizowanie szkoleń dla ścisłej kadry zarządzającej.
Zapytanie ofertowe (plik doc)
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu potrzebnego do realizacji zadań w ramach projektu.
 
Zapytanie ofertowe (plik doc)
Wzór oferty (plik doc)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik doc)
 
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę komputera przenośnego potrzebnego do realizacji zadań w ramach projektu.
 
Zapytanie ofertowe (plik doc)
 
Wzór oferty (plik doc)
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik doc)
 
Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie SIWZ do postępowania o zamówienia publiczne w ramach projektu.
 
 
Unieważnienie oferty (plik doc)
 
Zapytanie ofertowe (plik doc)
 
Oferta (plik doc)
 

Projekt ,,Wzrost społeczno -gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej"

Zapytanie ofertowe  (plik doc)

Załącznik do zapytania ofertowego (plik doc) 

Projekt ,,Wzrost społeczno -gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej"

Zapytanie ofertowe (plik pdf)

Oferta (plik pdf)

Opis - szkolenie językowe (plik pdf)

Opis - szkolenie komputerowe (plik pdf)

Opis - zarządzanie zasobami ludzkimi (plik pdf)

Opis - szkolenie dla Straży Miejskiej (plik pdf)

Opis - szkolenie profesjonalny urzędnik (plik pdf)

Opis - szkolenie dla radnych (plik pdf)

Opis - strategia promocyjno - wizerunkowa (plik pdf)

Opis - strategia partnerstwa lokalnego (plik pdf)

Opis - badania ankietowe (plik pdf)

 

Usługi szkoleń w zakresie Europejskich Funduszy Społecznych w ramach programu: Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 SIWZ cz.1 - Instrukcja dla Wykonawców (plik pdf)

 SIWZ cz.2 - Wzór umowy - (plik  pdf)

 SIWZ cz.3 - Opis przedmiotu zamówienia - (plik  pdf)

 Formularze - plik SFX ZIP

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej