<< powrót na stronę główną dziś jest: 19.06.2024 r.  
 


31.05.2009 - Uczestnicy Konwentu Europy Miast dla rodziny
    Aktualnie przeglądasz: Projekt EOG / Inicjatywy na rzecz budowania partnerstwa lokalnego


 Jednym z głównych celów projektu jest pobudzenie inicjatyw społecznych poprzez nawiązanie dialogu społecznego a także wzmocnienie zdolności działania oraz sprawne funkcjonowanie Urzędu i organizacji pozarządowych.  

Organizacje pozarządowe stanowią integralną część społeczeństwa obywatelskiego. Na terenie Miasta Dębica funkcjonuje 59 organizacji pozarządowe (wykaz w złączeniu), dlatego też ważne jest, by miały one istotny wpływ na rozwój miasta. Najskuteczniejszą formą jest włączenie organizacji pozarządowych w proces sprawowania władzy.
 
 Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zwiększyły się możliwości działania organizacji pozarządowych. Dzięki możliwości korzystania ze środków z Unii Europejskiej mają one możliwość realizacji istotnych dla rozwoju miasta działań. Nawiązanie dialogu władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi zdecydowanie zwiększa szanse miasta na szybki rozwój społeczno-gospodarczy. Podobnie jest w przypadku podmiotów gospodarczych. Zwiększenie udziału partnerów społecznych i gospodarczych w planowaniu i realizowaniu działań na rzecz społeczności lokalnej pozwoli na pełny i zrównoważony rozwój miasta.

 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej