<< powrót na stronę główną dziś jest: 26.05.2024 r.  
 


02.06.2008 - Gimnazjaliści w magistracie
    Aktualnie przeglądasz: Projekt EOG / Elektroniczny obieg dokumentów


Elektroniczny Obieg Dokumentów

Urząd Miasta w Dębicy posiada stale modernizowaną i ulepszaną infrastrukturę teleinformatyczną. Jednak komputeryzacja urzędu polegająca jedynie na rozbudowie infrastruktury (zwiększanie liczby komputerów, ich szybkości i wydajności) tylko w nieznacznym stopniu wpływa na zwiększenie jakości świadczonych usług administracyjnych dla mieszkańców miasta.

Duży nakład pracy związany z powtarzalnością czynności wykonywanych przez urzędników, zwiększająca się z roku na rok liczba dokumentów wpływających do urzędu, ilość spraw i wydanych decyzji, stawiają przed Zarządem problem działania szerszego niż zakup nowego sprzętu. Szeroko rozumiana informatyzacja traktująca technologie IT jako kluczowe w rozwoju usług świadczonych mieszkańcom stała się uświadomioną koniecznością.

Realizacja projektu „Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej”, w ramach którego techniki informatyczne znajdą optymalne zastosowanie, jest szansą dla Urzędu Miasta na zwiększenie skuteczności, łatwy i szybki dostęp do informacji, kompetentną i terminową obsługę interesantów, sprawne i aktywne zarządzanie majątkiem gminy - co zredukuje koszty operacyjne, polepszy jej własny wizerunek, a także zwiększy kontrolę nad procesami obsługi obywateli.

Głownymi celami działania jest:
- usprawnienie obsługi interesanta,
- skrócenie czasu obsługi i wydawania decyzji,
- usprawnienie kontroli nad sprawami i dokumentami,
- zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
- zapewnienie transparentności działań administracji publicznej,
- usprawnienie działań związanych z realizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- oszczędności w czasie pracy,
- poprawa warunków pracy urzędników.
poprzez: wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miasta w Dębicy


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej