<< powrót na stronę główną dziś jest: 23.02.2024 r.  
 


29.12.2008 - Opłatek w MOPS
    Aktualnie przeglądasz: Zamówienia publiczne / Zamówienia na usługi

Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn: Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 wraz z oddziałami żłobkowymi przy ul. Szkolnej 4 w Dębicy

2016-06-23

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 459


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa obiektu hali lodowiska wraz z zapleczem - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

2016-06-06

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 515


Zamawiający: Urzad Miejski w Dębicy - Wydział Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczosci

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości oraz analizy zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości w Dębicy

2016-05-13

Wprowadzający: Lucyna Grych - Kusek

Telefon: (14) 6838106     e-mail: lucyna.grych-kusek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 486


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA DĘBICY

2016-05-06

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 619


Zamawiający: Urzad Miejski w Dębicy - Wydział Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczosci

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Sezonowy klasyfikator grzybów na Targowisku Miejskim

2016-04-20

Wprowadzający: Lucyna Grych - Kusek

Telefon: (14) 6838106     e-mail: lucyna.grych-kusek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 453


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA DĘBICY

2016-04-15

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 532


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ W RAMACH ZADANIA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MIASTA DĘBICA – ETAP II – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 UL. SZKOTNIA W DĘBICY

2016-03-24

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 532


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Modernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym przy ul. Kościuszki - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

2016-03-24

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 532


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica

2016-02-16

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 537


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy

2016-02-10

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 463


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Udzielenie kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 4 000 000,00 zł na okres do 31 grudnia 2016 roku z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego

2016-02-01

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 570


Zamawiający: Urzad Miejski w Dębicy - Wydział Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczosci

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica w 2016 roku w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucji samorządowych w Dębicy

2015-12-29

Wprowadzający: Lucyna Grych - Kusek

Telefon: (14) 6838106     e-mail: lucyna.grych-kusek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 559


Zamawiający: Urzad Miejski w Dębicy - Wydział Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczosci

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usługi dostępu do Internetu w 2016 roku dla 35 mieszkańców Dębicy w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucji samorządowych w Dębicy

2015-12-29

Wprowadzający: Lucyna Grych - Kusek

Telefon: (14) 6838106     e-mail: lucyna.grych-kusek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 503


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Konserwacja i bieżące utrzymanie potoków, rowów i cieków wodnych na terenie miasta Dębica w roku 2016

2015-12-10

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 478


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębicy

2015-12-04

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 556


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usługi w zakresie administrowania i bieżącego utrzymania dwóch cmentarzy na terenie miasta Dębicy zlokalizowanych przy ulicy Cmentarnej i ulicy Wielopolskiej

2015-12-03

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 521


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej Rynku w Dębicy wraz z fontannami, przyległymi uliczkami oraz rondami na lata 2015/2016 - III postępowanie

2015-11-18

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 581


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej Rynku w Dębicy wraz z fontannami, przyległymi uliczkami oraz rondami na lata 2015/2016

2015-11-03

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 518


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej Rynku w Dębicy wraz z fontannami, przyległymi uliczkami oraz rondami na lata 2015/2016 i 2016/2017

2015-10-13

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 566


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie Miasta Dębica

2015-09-29

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 568


Zamawiający: Urzad Miejski w Dębicy - Wydział Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczosci

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Organizacja 3 konferencji prezentujących projekt pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica – etap II”

2015-09-16

Wprowadzający: Lucyna Grych - Kusek

Telefon: (14) 6838106     e-mail: lucyna.grych-kusek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 723


Zamawiający: Urzad Miejski w Dębicy - Wydział Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczosci

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Kompleksowa obsługa (zaprojektowanie, uruchomienie, aktualizacja i utrzymanie) strony internetowej projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica – etap II” w języku polskim i angielskim

2015-08-21

Wprowadzający: Lucyna Grych - Kusek

Telefon: (14) 6838106     e-mail: lucyna.grych-kusek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 946


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Planowania Strategicznego

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 2 szt. i tablic pamiątkowych – 2 szt. dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica – etap II”

2015-08-12

Wprowadzający: Lucyna Grych - Kusek

Telefon: (14) 6838106     e-mail: lucyna.grych-kusek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 910


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Planowania Strategicznego

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż Tablicy promocyjnej dla projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Gajowej w Dębicy"

2015-07-28

Wprowadzający: Lucyna Grych - Kusek

Telefon: (14) 6838106     e-mail: lucyna.grych-kusek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 550


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie projektów zmian planów miejscowych i opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica - 2010

2015-07-03

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 569


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wykonanie nasadzeń oraz narzutu kamiennego oraz z kory na kwaterach zlokalizowanych na cmentarzu wojskowym przy ul. Cmentarnej w Dębicy

2015-06-26

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 606


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Podział działek pod budowę ul. Mościckiego – boczna i ul. Saperów w Dębicy

2015-06-11

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 556


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

2015-05-26

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 553


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

USUWANIE PRZEROSTÓW TRAW NA PLACACH, CHODNIKACH I ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA DĘBICA W 2015 ROKU

2015-04-22

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 580


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Konserwacja oświetlenia ulicznego będącego na majątku Gminy Miasto Dębica

2015-03-02

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 573


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usług geodezyjnych i wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Miasta Dębica w roku 2015

2015-03-02

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 755


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Bieżące utrzymanie i pielęgnacja istniejących, wydzielonych terenów zieleni miejskiej w Dębicy

2015-02-18

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 606


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usług geodezyjnych i wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Miasta Dębica w roku 2015

2015-02-16

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 561


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Organizacja działań promocyjnych w ramach projektu pn. Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju

2015-02-12

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 691


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie koncepcji dla zadania pn. Budowa ul. Gawrzyłowskiej - za obwodnicą

2015-01-29

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 556


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usługi monitorowania wizyjnego w 2015 r. w ramach systemu monitorowania wizyjnego miasta Dębicy przy wykorzystaniu urządzeń i infrastruktury należących do Wykonawcy

2015-01-22

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 580


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2015-01-14

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 721


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW W GMINIE MIASTA DĘBICA W 2015 ROKU

2014-12-19

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 605


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zapewnienie dostępu do Internetu dla 35 mieszkańców Dębicy uczestniczących w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy"

2014-12-17

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 541


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA DĘBICA

2014-12-17

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 607


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW, ICH UTRZYMANIE ORAZ WYCINKA NA GRUNTACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA DĘBICA

2014-12-12

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 570


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENÓW MIEJSKICH

2014-12-10

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 566


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W DĘBICY

2014-12-10

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 555


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucji samorządowych w Dębicy

2014-11-28

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 559


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU DĘBICKO – ROPCZYCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

2014-10-27

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 764


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie miasta Dębica

2014-10-17

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 616


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

2014-10-04

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 950


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa ciągu pieszo jezdnego boczna ulicy Królewskiej – ok. 70mb – wykonanie dokumentacji projektowej

2014-09-24

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 620


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa ul. Wilhelma Macha wraz z odwodnieniem od ul. Wielopolskiej na odcinku 900m – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

2014-09-24

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 635


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6,5 mln pln z terminem spłaty od 2015r. do 2022r

2014-09-17

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 780


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wykonanie dokumentacji projektowej: Budowa ulicy Mościckiego – bocznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem w Dębicy

2014-08-07

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 676


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa ul. Wilhelma Macha wraz z odwodnieniem od ul. Wielopolskiej na odcinku 900m – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

2014-07-21

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 653


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa ulic Skowronków - boczne.

2014-06-06

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 661


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Budzisz od nowego mostu do skrzyżowania obok sklepu wraz z dojazdem do działki miejskiej nr 659

2014-05-27

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 661


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa cieku wodnego, lewy dopływ potoku Kawęckiego w km ok. 00+441- 00+761, (od przepustu w ul. Kawęczyńskiej Bocznej do działki nr 2013/2)

2014-05-20

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 619


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usługi dostępu do Internetu na terenie miasta Dębica dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy”

2014-05-20

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 642


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Gajowej w Dębicy na dz. nr 837/9 obręb 5

2014-05-19

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 725


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 35 lokalizacji na terenie miasta Dębica w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy

2014-04-25

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 707


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica

2014-03-12

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 713


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Administrowanie i bieżące utrzymanie dwóch cmentarzy na terenie Miasta Dębica.

2014-02-21

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 727


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Montaż i demontaż flag na terenie miasta Dębica

2014-02-20

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 691


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica 2010 dla obszaru położonego w rejonie ul. Świętosława w Dębicy

2014-01-30

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 774


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie „Budowy Kanału Ulgi oraz regulację potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica

2014-01-28

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 711


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usługi monitorowania wizyjnego w 2014r. w ramach systemu monitorowania wizyjnego miasta Dębicy przy wykorzystaniu urządzeń i infrastruktury należących do Wykonawcy

2014-01-15

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 638


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW W GMINIE MIASTA DĘBICA W 2014 ROKU.

2014-01-09

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 707


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Konserwacja i bieżące utrzymanie potoków, rowów i cieków wodnych na terenie miasta Dębica

2013-12-19

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 761


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Interwencyjne oczyszczanie odcinków kanalizacji deszczowej w związku z ich awaryjną niedrożnością wraz z pracami towarzyszącymi na terenie miasta Dębica w roku 2014

2013-12-19

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 657


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Utrzymanie mogił i obiektów cmentarnych na terenie Miasta Dębica.

2013-12-17

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 683


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębicy

2013-12-12

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 775


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Nasadzenia drzew i krzewów, ich utrzymanie oraz wycinka na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Dębica

2013-11-26

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 776


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Utrzymanie czystości na terenie miasta Dębica

2013-11-04

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 777


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie miasta Dębica

2013-09-17

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 730


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 5,5 mln PLN z terminem spłaty od 2014 r. do 2021 r.

2013-09-11

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 889


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2013-04-04

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1475


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usuwanie przerostów traw na placach, chodnikach i ścieżkach rowerowych na terenie miasta Dębica

2013-03-27

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 791


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Bieżące utrzymanie placów zabaw w Gminie miasto Dębica w 2013 r.

2013-01-24

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 881


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębicy

2013-01-16

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 815


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Nazwa zamówienia: Interwencyjne oczyszczanie odcinków kolektorów kanalizacji deszczowej w związku z ich awaryjną niedrożnością wraz z pracami towarzyszącymi na terenie miasta Dębica w roku 2013.

2013-01-10

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 817


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usługi monitorowania wizyjnego w 2013r. w ramach systemu monitoringu wizyjnego miasta Dębicy przy wykorzystaniu urządzeń i infrastruktury należących do wykonawcy

2013-01-09

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 770


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębicy.

2012-12-19

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 747


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usługi monitorowania wizyjnego w 2013r. w ramach systemu monitoringu wizyjnego miasta Dębicy przy wykorzystaniu urządzeń i infrastruktury należących do wykonawcy

2012-12-18

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 725


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Udzielenie kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 7 000 000,00 zł na okres do 31 grudnia 2013 roku z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego

2012-12-04

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 852


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1,29 mln PLN z terminem spłaty od 2014 r. do 2020 r.

2012-11-30

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 878


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Bieżące utrzymanie placów zabaw w Gminie miasto Dębica w 2013 r.

2012-11-22

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 915


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Utrzymanie czystości na terenie miasta Dębica.

2012-11-14

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1126


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

PROWADZENIE AKCJI ZIMOWEJ NA ULICACH I CHODNIKACH NA TERENIE MIASTA DĘBICA

2012-10-03

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 873


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 35 lokalizacji na terenie miasta Dębica w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy

2012-08-30

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1070


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 35 lokalizacji na terenie miasta Dębica w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy.

2012-07-27

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 807


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji na zadania: 1.Stabilizacja osuwiska przy ul. Gajowej w km 1+929–2+248, droga nr 105841 w Dębicy. 2.Stabilizacja osuwiska przy ul. Rolniczej w km 0+785–0+984, droga nr 105941 w Dębicy. 3.Stabilizacja osuwiska przy ul. R

2012-07-02

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 900


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji na zadania: 1. Stabilizacja osuwiska przy ul. Gajowej. 2. Stabilizacja osuwiska przy ul. Rolniczej. 3. Stabilizacja osuwiska przy ul. Rolniczej.

2012-06-20

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 989


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności jednostek organizacyjnych Miasta Dębica

2012-03-16

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 796


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Interwencyjne oczyszczanie odcinków kolektorów kanalizacji deszczowej w związku z ich awaryjną niedrożnością wraz z pracami towarzyszącymi na terenie miasta Dębica

2012-03-07

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 841


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 2,5 MLN PLN Z TERMINEM SPŁATY OD 2013 R. DO 2017 R.

2012-03-06

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 865


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności jednostek organizacyjnych Miasta Dębica

2012-02-29

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 815


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usługi monitorowania wizyjnego 2012r. w ramach systemu monitoringu wizyjnego miasta Dębicy przy wykorzystaniu urządzeń i infrastruktury należącej do wykonawcy

2012-02-20

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 822


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wyk. usługi audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz w obiektach jednostek podległych Gminie Miasta Dębica wraz z elektroniczną ewidencją infrastruktury oświetleniowej oraz punktów poboru energii w systemie GIS

2012-01-25

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 845


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BIEŻĄCA KONSERWACJA URZĄDZEŃ NA PLACACH ZABAW NA TERENIE MIASTA DĘBICA W 2012 R.

2011-12-09

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 873


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Udzielenie i obsługa kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 7 000 000,00 zł na okres do 31 grudnia 2012 roku z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego

2011-12-02

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 864


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI, CMENTARZY, POTOKÓW ORAZ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA DĘBICA

2011-11-23

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 973


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach położonych na terenie miasta Dębica

2011-10-31

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon: 14 683 82 15     e-mail: robert.sieradzki@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 868


Zamawiający: MZO - Wydział Kadr

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Prowadzenie zajęć edukacyjnych

2011-10-18

Wprowadzający: Edmund Glaz

Telefon: +14 683 81 36     e-mail: mzo@tel.debica.pl

Licznik odwiedzin: 974


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach położonych na terenie miasta Dębica

2011-10-14

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon: 14 683 82 15     e-mail: robert.sieradzki@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 844


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3,8 mln PLN z terminem spłaty od 2012 r. do 2020 r.

2011-08-02

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 982


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Oczyszczanie kolektorów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Dębica

2011-07-29

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon: 14 683 82 15     e-mail: robert.sieradzki@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 877


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych na zadaniach: zabezpieczenie osuwiska przy ul. Tetmajera i ul. Macha w Dębicy

2011-07-21

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 923


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 5 mln PLN z terminem spłaty od 2012 r. do 2020 r.

2011-05-21

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 975


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Utrzymanie czystości, potoków oraz zieleni miejskiej na terenie miasta Dębica

2011-03-22

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 959


Zamawiający: MZO - Wydział Kadr

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Prowadzenie zajęć dla uczestników projektu: KAŻDY Z NAS JEST INNY.

2011-02-24

Wprowadzający: Edmund Glaz

Telefon: +14 683 81 36     e-mail: mzo@tel.debica.pl

Licznik odwiedzin: 997


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Świadczenie usługi monitorowania wizyjnego miasta Dębica.

2010-12-30

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 944


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Udzielenie kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 5 000 000,00 zł na okres do 31 grudnia 2011 roku z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

2010-12-09

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 985


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Utrzymanie czystości, potoków oraz zieleni miejskiej na terenie miasta Dębicy.

2010-11-30

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 992


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach położonych na terenie miasta Dębica

2010-10-08

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon: 14 683 82 15     e-mail: robert.sieradzki@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 916


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach położonych na terenie miasta Dębica

2010-10-08

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon: 14 683 82 15     e-mail: robert.sieradzki@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 866


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Udzielenie i obsługa trzech długoterminowych kredytów bankowych: 1 kredyt w kwocie 17,5 mln zł i 2 kredyty po 2,0 mln zł.

2010-07-23

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1074


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie planu rozwoju transportu w Gminie Miasto Dębica i pomiary ruchu w Gminie Miasto Dębica.

2010-07-22

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 901


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 5 000 000,00 zł na okres do 31 grudnia 2010 roku z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

2010-07-09

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 925


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia osuwiska przy ul. Wilhelma Macha i ul. Tetmajera w Dębicy

2010-06-24

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 902


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

System monitoringu wizyjnego miasta D?bica

2010-06-21

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 842


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

US?UGA BEZWYKOPOWEJ RENOWACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU OD AL. JANA PAW?A II DO WYLOTU DO RZEKI WIS?OKA W D?BICY

2010-06-18

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 854


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usługi geodezyjne dotyczące sporządzanie podziałów geodezyjnych, dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, rozgraniczenia, opinii do operatów z rozgraniczenia działek oraz wyznaczenia punktów granicznych dla nieruchomości gruntowych położonych w Dębicy.

2010-05-12

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 994


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usługi geodezyjne dotyczące sporządzanie podziałów geodezyjnych, dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, rozgraniczenia, opinii do operatów z rozgraniczenia działek oraz wyznaczenia punktów granicznych dla nieruchomości gruntowych położonych w Dębicy

2010-04-19

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 915


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zamówienie poniżej 14 000 euro - Konserwacja oswietlenia ulicznego będącego na majątku Miasta Dębica.

2010-01-27

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 944


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Druk i dystrybucja Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego (3) w Dębicy

2010-01-07

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1029


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Oczyszczanie kolektorów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Dębica

2010-01-06

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon: 14 683 82 15     e-mail: robert.sieradzki@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 1018


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Utrzymanie czystosci, potoków oraz zieleni miejskiej na terenie miasta Dębica

2009-11-24

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1025


Zamawiający:

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic i chodników wraz z odwodnieniem na os.Budzisz w Dębicy.

2009-11-18

Wprowadzający: Beata Wastag

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1053


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Druk i dystrybucja Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Dębicy

2009-10-09

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 962


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usługi związane z bieżącym utrzymaniem ulic na terenie miasta Dębica

2009-10-07

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon: 14 683 82 15     e-mail: robert.sieradzki@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 937


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach polozonych na terenie miasta Debica

2009-09-21

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon: 14 683 82 15     e-mail: robert.sieradzki@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 940


Zamawiający:

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Profesjonalny Urzędnik Samorządowy - usługi szkoleń w ramach programu: Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej.

2009-09-10

Wprowadzający: Beata Wastag

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1103


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy dachu na budynku Domu Sportu w Dębicy

2009-09-09

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 987


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego regulacji potoku Kawęckiego w Dębicy - odcinek od ul. Chopina do ul. Tetmajera

2009-08-10

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 922


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: 1. Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim Nr 2 przy ul. Łysogórskiej w Dębicy. 2. Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Gajowej 9 w Dębicy.

2009-07-21

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1126


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 25 800 000,00 zł

2009-07-15

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1164


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego regulacji potoku Kawęckiego w Dębicy - odcinek od ul. Chopina do ul. Tetmajera oraz w rejonie ul. Polnej

2009-07-14

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 911


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Dębicy

2009-06-25

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1116


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY ULIC WRAZ Z ODWODNIENIEM NA OS. WOLICA II W DĘBICY

2009-05-18

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1041


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Druk i dystrybucja Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Dębicy

2009-05-12

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 971


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usługi szkoleń straży miejskiej w ramach programu: Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej

2009-04-23

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 975


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy potoku Kawęckiego od ul. Krakowskiej do ul. Kraszewskiego w Dębicy

2009-04-16

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 934


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usługi szkoleń komputerowych w ramach programu: Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej

2009-03-31

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1024


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa skrzyżowania na zbiegu ulic Rzeszowska, Kościuszki i Strażacka w Dębicy - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

2009-03-30

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 977


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa skrzyżowania na zbiegu ulic Rzeszowska, Kościuszki i Strażacka w Dębicy - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

2009-03-16

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 901


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ZADASZENIE ORAZ ODWODNIENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W DĘBICY - OPRACOWNIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ

2009-02-24

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1042


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usługi szkoleń językowych w ramach programu: Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej.

2009-02-23

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1110


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa ulicy Świętosława - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2009-02-18

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 890


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców i przedsiębiorców w Dębicy oraz sporządzenie dwóch raportów z badań.

2009-02-16

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1023


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa skrzyżowania ulic Piaski, Fredry, Kraszewskiego i Kraszewskiego–boczna – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

2009-02-12

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 948


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO BĘDĄCEGO NA MAJĄTKU MIASTA DĘBICA

2009-02-04

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 896


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa ulicy Świętosława - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

2009-02-02

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 864


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Oczyszczanie kolektorów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Dębica

2009-02-02

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 880


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Centrum konferencyjno-wystawiennicze Europy Miast (DK MORS) - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sali konferencyjno - wystawienniczej.

2009-01-08

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1027


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usługi szkoleń w zakresie Europejskich Funduszy Społecznych w ramach programu: Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej.

2008-12-31

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1054


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usługi szkoleń w zakresie Europejskich Funduszy Społecznych w ramach programu: Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej

2008-11-20

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1051


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usługi szkoleń specjalistycznych dla pracowników administracji publicznej w ramach programu: Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej.

2008-11-19

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1013


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i nadbudowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Kwiatkowskiego 4 w Dębicy.

2008-11-17

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 996


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usługi związane z oczyszczaniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej oraz potoków na terenie Miasta Dębicy

2008-10-22

Wprowadzający: Marcin Jarosławski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 1000


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usługi związane z bieżącym utrzymaniem ulic na terenie miasta Dębica

2008-10-21

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 950


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy - opracowanie projektu wykonawczego.

2008-10-07

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 954


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego „Dębica-2010” oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2008 Miasta Dębica dla obszaru położonego w rejonie ulic Swiętosława i Moscickiego

2008-09-12

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 885


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach położonych na terenie miasta Dębicy

2008-09-12

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 908


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przygotowanie, doradztwo i kompleksowa obsługa programu termomodernizacji budynków oświatowych w mieście Dębicy oraz pozyskanie dla programu zewnętrznych źródeł finansowania.

2008-08-14

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 960


Zamawiający: MZO

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dębicy

2008-07-21

Wprowadzający: Ireneusz Kozak

Telefon: +14 683 81 32     e-mail: mzo@tel.debica.pl

Licznik odwiedzin: 977


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA DĘBICY.

2008-06-18

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 967


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usługi związane z oczyszczaniem i utrzymaniem terenów i placów zieleni miejskiej oraz potoków na terenie miasta Dębicy

2008-03-07

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 992


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Dębica

2008-03-06

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 992


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Oczyszczanie kolektorow kanalizacji deszczowej na terenie miasta Debicy

2008-01-15

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 976


Zamawiający:

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Sprządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków oraz sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków dla obszaru stanowiącego teren byłego poligonu wojskowego.

2007-12-20

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 1054


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej transportu miejskiego - opracowanie dokumnentacji technicznej.

2007-09-20

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1045


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w Dębicy - ulica Rzeszowska, Tysiąclecia, Mickiewicza.

2007-09-07

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1086


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębicy – opracowanie Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z Funduszu Spójności

2007-08-10

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1141


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej transportu.

2007-08-08

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1035


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania: Mała Obwodnica Północna w Dębicy. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Jana Pawła II, 1 Maja, Kwiatkowskiego

2007-07-20

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1092


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 11.160.000 PLN

2007-06-27

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 1133


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania: Mała Obwodnica Północna w Dębicy. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Jana Pawła II, 1 Maja, Kwiatkowskiego

2007-06-22

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1011


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania: Mała obwodnica północna na odcinku od ul. Świętosława do ul. Sandomierskiej w Dębicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kanalizacją sanitarną i pozostałą infrastrukturą techniczną.

2007-06-22

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 981


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Piękna, Jasna, Letnia, Jesienna, Zimowa na Os. WOLICA I w Dębicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym oraz niezbędną przebudową sieci

2007-06-08

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1060
 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej