<< powrót na stronę główną dziś jest: 21.09.2023 r.  
 


24.11.2009 - Dzień pracownika socjalnego
    Aktualnie przeglądasz: Zamówienia publiczne / Zamówienia na dostawy

Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Dostawa urn

2016-06-16

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 509


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębicy

2015-12-10

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 575


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica na lata 2016-2017

2015-10-20

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 583


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wykonanie i dostarczenie 6 szt. kontenerów na odpady (5 kontenerów KP–10 , 1 kontener KP–7) do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Drogowców 13 w Dębicy.

2015-10-16

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 477


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wykonanie i dostarczenie 6 szt kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Przemysłowej w Dębicy

2015-03-17

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 603


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU, TONERÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W DĘBICY

2015-01-12

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 592


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Planowania Strategicznego

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zakup i konfiguracja sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia sprawności i ciągłości działania sieci światłowodowej w miejskich placówkach oświatowych

2014-12-24

Wprowadzający: Lucyna Grych - Kusek

Telefon: (14) 6838106     e-mail: lucyna.grych-kusek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 604


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Dostawa serwera na potrzeby administracji samorządowej

2014-10-07

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 597


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Dostawa oprogramowania na potrzeby administracji samorządowej

2014-10-07

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 563


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wymiana ok. 103 szt. istniejących opraw oświetleniowych rtęciowych będących na majątku Gminy Miasta Dębica

2014-09-30

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 627


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

WYMIANA ISTNIEJĄCYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH RTĘCIOWYCH

2014-07-18

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 781


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Dostawa kostki brukowej, obrzeży betonowych oraz krawężników

2014-05-29

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 660


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębicy

2013-12-12

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 817


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica na lata 2014-2015.

2013-10-05

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 807


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zakup dla administracji samorządowej oprogramowania i sprzętu informatycznego niezbędnego do integracji pracy e-urzędu.

2013-07-26

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 831


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zakup dla administracji samorządowej oprogramowania i sprzętu informatycznego niezbędnego do integracji pracy e-urzędu

2013-06-26

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 802


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębicy

2012-12-19

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 832


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy

2012-08-31

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1305


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla wybranych gospodarstw domowych i jednostek podległych Zamawiającemu, w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy

2012-05-23

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1295


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych Gmin, reprezentowanych w postępowaniu przez Gminę Miasto Dębica

2012-05-16

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 930


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębicy

2012-01-05

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 987


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica - montaż nawiewników higrosterowanych w istniejących oknach i kratek nawiewnych higrosterowanych w obiektach oświatowych w Dębicy

2011-07-12

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 919


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica - montaż nawiewników higrosterowanych w istniejących oknach i kratek nawiewnych higrosterowanych w obiektach oświatowych w Dębicy

2011-06-03

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 892


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębicy

2011-01-21

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1017


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Dostawa 600 szt. wyprawki dziecięcej dla dzieci urodzonych w 2010 roku w ramach realizacji programu kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz promocji rodziny, wspierania działań prorodzinnych i ochrony zdrowia.

2010-01-08

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1119


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO KSEROKOPIAREK I DRUKAREK

2010-01-04

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1020


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek

2009-01-14

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1141


Zamawiający: MZO

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Doposażenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków w placówkach oświatowych miasta Dębicy w ramach realizacji programu POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - etap II

2008-10-15

Wprowadzający: Ireneusz Kozak

Telefon: +14 683 81 32     e-mail: mzo@tel.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1215


Zamawiający: MZO

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Doposażenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków w placówkach oświatowych miasta Dębicy w ramach realizacji programu POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

2008-09-25

Wprowadzający: Ireneusz Kozak

Telefon: +14 683 81 32     e-mail: mzo@tel.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1109


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębicy

2008-09-18

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1151


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębicy.

2008-06-03

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1251


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Dostawa hali namiotowej w konstrukcji aluminiowej wraz z wzniesieniem na wskazanym terenie w Dębicy i przeszkoleniem brygady montażowej.

2008-05-14

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1136


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

UTWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNYCH STREF REKREACJI DZIECIĘCEJ W DĘBICY – DOSTAWA WYPOSAŻENIA DWÓCH PLACÓW ZABAW

2008-05-06

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1154


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Dostawa i montaż wyposażenia ścieżki edukacyjnej w parku miejskim w Dębicy

2008-04-04

Wprowadzający: Marcin Jarosławski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 1101


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek.

2008-02-20

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1160


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Dostawa ciągnika wraz z pługiem do zimowego utrzymania ulic

2007-11-30

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 1195


Zamawiający: MZO

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie o doposażenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków w placówkach oświatowych miasta Dębicy w ramach realizacji programu POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

2007-10-15

Wprowadzający: Ireneusz Kozak

Telefon: +14 683 81 32     e-mail: mzo@tel.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1213


Zamawiający: Urzad Miejski w Debicy - Wydzial Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa materiałów chodnikowych na bieżące potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dębicy

2007-07-31

Wprowadzający: Jolanta Lenkiewicz

Telefon: +14 682 70 50 wew. 126     e-mail: kzb@pkpoczta.pl

Licznik odwiedzin: 1193


Zamawiający:

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o zawarciu umowy

2007-06-18

Wprowadzający: Irena Dworak

Telefon: +14 683 82 57     e-mail:

Licznik odwiedzin: 1140


Zamawiający:

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa sprzętu komputerowego dla UM w Dębicy

2007-05-29

Wprowadzający: Irena Dworak

Telefon: +14 683 82 57     e-mail:

Licznik odwiedzin: 1127


Zamawiający:

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku przetargu - dostawa sprzętu komputerowego dla UM w Dębicy

2007-05-22

Wprowadzający: Irena Dworak

Telefon: +14 683 82 57     e-mail:

Licznik odwiedzin: 1166


Zamawiający:

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o zamówieniu - dostawa zestawów komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Dębicy

2007-04-30

Wprowadzający: Irena Dworak

Telefon: +14 683 82 57     e-mail:

Licznik odwiedzin: 1308


Zamawiający:

Kategoria: Zamówienia na dostawy

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wszczęciu postępowania - dostawa zestawów komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Dębicy

2007-04-30

Wprowadzający: Irena Dworak

Telefon: +14 683 82 57     e-mail:

Licznik odwiedzin: 1164
 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej