<< powrót na stronę główną dziś jest: 13.07.2024 r.  
 


30.05.2008 - Rewitalizacja terenów dawnych koszar
    Aktualnie przeglądasz: Zamówienia publiczne / Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Debica o ustaleniu wykazu obejmującego udział w prawie użytkowania wieczystego przeznaczony do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz współużytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Kraszewskiego w Dębicy

2016-06-16

Wprowadzający: Marek Lorek

Telefon: +14 683 82 73     e-mail: marek.lorek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 527


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Debica o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ulicy Słonecznej w Dębicy

2016-06-16

Wprowadzający: Marek Lorek

Telefon: +14 683 82 73     e-mail: marek.lorek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 545


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Debica o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego- działki 1127/10, 1127/27 obręb 4 położone przy ulicy Wielopolskiej

2016-06-16

Wprowadzający: Marek Lorek

Telefon: +14 683 82 73     e-mail: marek.lorek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 534


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Debica o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej - działki 730, 735/2 obręb 2 położone przy ulicy Mościckiego

2016-06-09

Wprowadzający: Marek Lorek

Telefon: +14 683 82 73     e-mail: marek.lorek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 479


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Debica o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej - działka 1153 obręb 4 położona przy ulicy Wielopolskiej

2016-06-09

Wprowadzający: Marek Lorek

Telefon: +14 683 82 73     e-mail: marek.lorek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 496


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Debica o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej - działki 430/89 obręb 2 położone przy ulicy Metalowców

2016-06-09

Wprowadzający: Marek Lorek

Telefon: +14 683 82 73     e-mail: marek.lorek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 509


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu położoną przy ulicy Gawrzyłowskiej w Dębicy

2016-05-13

Wprowadzający: Marek Lorek

Telefon: +14 683 82 73     e-mail: marek.lorek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 541


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej o nr 1763/1, 1895/2 położoną przy ulicy Północnej w Dębicy

2016-05-13

Wprowadzający: Marek Lorek

Telefon: +14 683 82 73     e-mail: marek.lorek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 545


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu o nr 1-481/25 położoną przy ulicy Akademickiej w Dębicy

2016-05-13

Wprowadzający: Marek Lorek

Telefon: +14 683 82 73     e-mail: marek.lorek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 539


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego o nr 430/173, 430/174 położoną przy ulicy Metalowców w Dębicy

2016-05-11

Wprowadzający: Marek Lorek

Telefon: +14 683 82 73     e-mail: marek.lorek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 533


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej o nr 1013/4 położoną przy ulicy Wielopolskiej w Dębicy

2016-05-11

Wprowadzający: Marek Lorek

Telefon: +14 683 82 73     e-mail: marek.lorek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 504


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej o nr 988/1 położoną przy ulicy Wybickiego w Dębicy

2016-05-11

Wprowadzający: Marek Lorek

Telefon: +14 683 82 73     e-mail: marek.lorek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 480


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę części płyty Rynku pod ogródek letni nr 1

2016-04-07

Wprowadzający: Marek Lorek

Telefon: +14 683 82 73     e-mail: marek.lorek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 525


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu obejmującego lokal mieszkalny położony przy ulicy Kwiatkowskiego 4/16 przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu

2016-02-03

Wprowadzający: Marek Lorek

Telefon: +14 683 82 73     e-mail: marek.lorek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 552


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazów obejmujących lokale mieszkalne położone przy ulicy Sobieskiego 8/19, 13/17 i Kościuszki 40/12 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

2016-02-03

Wprowadzający: Marek Lorek

Telefon: +14 683 82 73     e-mail: marek.lorek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 565


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położone na terenie miasta Dębicy .

2016-01-29

Wprowadzający: Marek Lorek

Telefon: +14 683 82 73     e-mail: marek.lorek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 489


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położone na terenie miasta Dębicy .

2016-01-29

Wprowadzający: Marek Lorek

Telefon: +14 683 82 73     e-mail: marek.lorek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 517


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położone na terenie miasta Dębicy .

2016-01-29

Wprowadzający: Marek Lorek

Telefon: +14 683 82 73     e-mail: marek.lorek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 542


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomość położoną na płycie Rynku Głównego Miasta Dębica przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pod ogródki letnie

2015-12-22

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 526


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Krakowskiej 13/43 w Dębicy przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

2015-12-18

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 548


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Zimowej w Dębicy przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

2015-12-18

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 493


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębica Nr 236/2015 prostujące wykaz GK.7125.2.8.2015

2015-12-11

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 494


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Sobieskiego 8/34 w Dębicy przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

2015-12-04

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 555


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Króla B.Chrobrego w Dębicy przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

2015-12-02

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 532


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Nosala w Dębicy przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

2015-12-02

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 562


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazu lokalu mieszkalnego położonego na Oś. Matejki 20/5 przeznaczonego do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy

2015-11-10

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 564


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Debica o usteleniu wykazu nieruchomości położonej w Straszęcinie na byłym poligonie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

2015-11-06

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 584


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Konarskiego w Dębicy przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

2015-10-22

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 528


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Krakowskiej przeznaczonej do dzierżawy

2015-10-01

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 588


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazów nieruchmości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ulicy Żuławskiego 6 i Poddęby 6

2015-08-12

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 703


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu położonej przy ulicy Sandomierskiej w Dębicy

2015-07-28

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 606


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu położonej przy ulicy Żeromskiego 1 w Dębicy

2015-06-23

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 570


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

2015-06-23

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 595


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego położonej przy ulicy Rzeszowskiej i ulicy Kościuszki w Dębicy

2015-06-12

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 627


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej przy ulicy Cmentarnej w Dębicy

2015-05-28

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 590


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonej przy ulicy Krakowskiej

2015-05-28

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 623


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej w Straszęcinie- zapis w planie usługi komercyjne przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

2015-05-11

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 571


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w rejonie ulicy 23 Sierpnia w Dębicy

2015-03-17

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 617


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

2015-02-05

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 652


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

O g ł o s z e n i e Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

2015-02-05

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 547


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Sandomierskiej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

2015-01-23

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 590


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców

2015-01-19

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 593


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu w celu urządzenia ogródków letnich

2015-01-08

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 558


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu położonego przy ulicy Kwiatkowkiego 4/16 w Dębicy

2014-12-16

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 599


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonych przy ulicy Świętosława w Dębicy

2014-11-12

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 656


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

2014-11-06

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 581


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

2014-11-04

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 631


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Sandomierskiej przeznaczonej do dzierżawy

2014-11-04

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 628


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Kruczej w Dębicy przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2014-10-14

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 616


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości położonych przy ulicy Ruchu Oporu w Dębicy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2014-10-08

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 562


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza w Dębicy przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2014-10-08

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 609


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy obwodnicy północnej w Dębicy przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

2014-10-08

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 592


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Krakowskiej w Dębicy przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy

2014-10-07

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 600


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej położonych w Straszęcinie na terenie byłego poligonu

2014-09-24

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 665


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej przy ulicy Metalowców w Dębicy

2014-09-23

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 619


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica położonej przy ulicy Pułaskiego w Dębicy przeznaczonej do dzierżawy bezprztargowej

2014-09-15

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 620


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Dębica przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej - ul. Wielopolska

2014-08-27

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 557


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Dębica przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej - ul. Czwartaków

2014-08-27

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 624


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ulicy Żuławskiego 6 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

2014-07-03

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 711


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Osiedlowej przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2014-07-02

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 621


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Strażackiej 10/17 w Dębicy przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

2014-06-26

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 654


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej przy ulicy Cmentarnej w Dębicy

2014-06-16

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 635


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy bezprzetargowej położonej przy ulicy Krótkiej w Dębicy

2014-06-05

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 668


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o wykazach lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedazy w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

2014-06-05

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 616


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej położonej w Straszęcinie

2014-05-19

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 692


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Debicy o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu położonej przy ulicy Cmentarnej w Dębicy

2014-05-06

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 703


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Debicy o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Marszałka w Dębicy przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

2014-05-06

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 721


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Debicy o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Budzisz w Dębicy przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

2014-05-06

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 668


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Debicy o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Łysogórska_Zacisze w Dębicy przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

2014-05-06

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 771


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Debicy o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Gumniska w Dębicy przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2014-05-06

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 658


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenia Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położone na terenie miasta Dębicy

2014-04-23

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 720


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazów działek położonych przy ulicy Kopernika przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2014-04-10

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 690


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położone na terenie miasta Dębicy

2014-01-16

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 778


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2014-01-03

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 748


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym przeznaczonej pod ogródki letnie

2014-01-03

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 731


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o wykazach lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

2014-01-03

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 673


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Słonecznej w Dębicy przeznczonej do sprzedaży bezprzetargowej

2013-12-10

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 751


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenia Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazów nieruchomości położonych przy ulicy Osiedlowej przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2013-11-29

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 740


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenia Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców

2013-11-22

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 729


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej przy ulicy Kraszewskiego

2013-11-18

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 787


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenia Burmistrza Miasta Dębicy o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych przy ulicy Rzeszowskiej i ulicy Ruchu Oporu

2013-11-07

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 778


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu położonej przy ulicy R.Koehlich w Dębicy

2013-10-23

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 783


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazów wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - ul. Stefana Batorego

2013-10-03

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 774


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazów wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - Osiedle Matejki

2013-10-03

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 762


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu wykazów wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - Jana III Sobieskiego

2013-10-03

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 719


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Brzegowej przeznaczonej do dzierżawy bezprzetargowej

2013-06-10

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 811


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o ustaleniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2013-05-22

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 840


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonych pod usługi do sprzedaży w trybie przetargu położonych na terenie byłego poligonu w Straszęcinie

2013-05-08

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 899


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej przy ulicy Głowackiego

2013-04-23

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 810


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego położonej przy ulicy Szkotniej w Dębicy

2013-04-23

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 803


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe położonych przy ulicy Świętosława w Dębicy

2013-04-23

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 847


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu położonej przy ulicy Mościckiego w Dębicy

2013-04-09

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 748


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu położonej w Straszęcinie

2013-04-09

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 827


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2013-01-18

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 874


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazach lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców

2012-12-31

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 810


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej położonej przy obwodnicy-drodze nr 4

2012-12-14

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 837


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy bezprzetargowej

2012-12-10

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 791


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonej przy ulicy 3-go Maja przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na cel publiczny

2012-12-10

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 776


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Sobieskiego 4/33 przeznaczonego do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy

2012-12-06

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 832


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

2012-11-30

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 839


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

wykaz pomieszczenia biurowego przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

2012-11-30

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 807


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonej przy ulicy Kwiatkowskiego w Dębicy do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania

2012-11-30

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 820


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonej przy ulicy Rzeszowskiej w Dębicy do sprzedaży w trybie przetargu

2012-11-30

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 883


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie działek pod budownictwo mieszkaniowe położonych w Straszęcinie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

2012-11-30

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 871


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ulicy Brzegowej

2012-11-13

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 780


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

2012-11-08

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 812


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłosznie o wykazie nieruchomości położonej przy ulicy Północnej przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2012-10-24

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 773


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu położonej przy ulicy Wielopolskiej

2012-10-12

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 850


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ulicy Cmentarnej w Dębicy

2012-10-03

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 807


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o ustaleniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców

2012-09-20

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 855


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu położonej przy ulicy Piaski w Dębicy

2012-09-12

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 869


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonej przy ulicy Rzeszowskiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

2012-09-11

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 814


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonej przy ulicy Żuławskiego przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2012-08-29

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 797


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o ustaleniu wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Mościckiego przeznaczonej do dzierżawy

2012-08-09

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 847


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ulicy Słonecznej w Dębicy

2012-08-02

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 841


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomści położonej przy ulicy Metalowców w Dębicy zbudowanej budynkiem biurowym przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

2012-07-23

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 838


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonej przy ulicy Północnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

2012-07-11

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 907


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wykazy lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

2012-06-28

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 822


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej przy ulicy Krakowskiej w Dębicy

2012-06-21

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 805


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej przy ulicy Ogrodowej w Dębicy

2012-06-21

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 844


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenia o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego położonych w Straszęcinie

2012-06-05

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 878


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu położonych w Broniszowie i Wielopolu Skrzyńskim

2012-05-25

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 867


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej przy ulicy Słonecznej w Dębicy

2012-05-25

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 792


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej przy ulicy Wielopolskiej w Dębicy

2012-05-25

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 821


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o ustaleniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego położonych przy ulicy Rzeszowskiej i Alei Jana PawłaII w Dębicy

2012-05-16

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 899


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych przy ulicy Piłsudskiego w Dębicy

2012-04-27

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 800


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ogłoszenie o ustaleniu wykazu nieruchomości obejmującej lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu położony na Osiedlu Matejki w Dębicy

2012-04-27

Wprowadzający: Urszula Kazmierczyk

Telefon: +14 683 82 73     e-mail:

Licznik odwiedzin: 783


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Inwestycji

Kategoria: Wykaz nieruchości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, itp.

Tytuł:

Data ogłoszenia:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2012-03-27

Wprowadzający: Andrzej Krupa

Telefon: 14 683 82 31     e-mail: inwest@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 895
 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej