<< powrót na stronę główną dziś jest: 26.02.2024 r.  
 


19.01.2009 - Recital śpiewających aktorek
    Aktualnie przeglądasz: Zamówienia publiczne / Zamówienia na roboty budowlane

Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Utworzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym

2016-06-24

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 511


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO UL. STARZYŃSKIEGO

2016-05-25

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 591


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica - etap II - wymiana opraw i źródeł światła na energooszczędne w Szkole Podstawowej nr 9 i nr 12 w Dębicy

2016-05-18

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 853


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BUDOWA ULICY LIGĘZÓW W DĘBICY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

2016-05-12

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 724


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

PRZEBUDOWA UL. GRANICZNEJ W DĘBICY

2016-05-06

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 632


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa uzupełnienia oświetlenia ulic miejskich w 11 punktach m. Dębica

2016-04-29

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 571


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja budynku ratusza – etap I

2016-04-21

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 624


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa dużego boiska sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Dębicy

2016-04-07

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 677


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BUDOWA DUŻEGO BOISKA SPORTOWEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W DĘBICY

2016-03-15

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 662


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta Dębica w roku 2016

2016-03-14

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 614


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy

2016-03-09

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 688


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

UTWARDZENIE TERENU PRZY BOŻNICY

2016-03-08

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 746


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OGRODZENIE CMENTARZA PRZY UL. WIELOPOLSKIEJ W DĘBICY

2016-02-25

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 684


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA DĘBICY

2016-02-22

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1214


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Konserwacja oświetlenia ulicznego będącego na majątku Gminy Miasta Dębica

2016-02-15

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 537


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa cieku wodnego – lewy dopływ potoku Kaweckiego w km 00+474,70 – 00+743,00 w Dębicy

2016-02-12

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 693


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

PRZEBUDOWA ULICY ENERGETYCZNEJ W DĘBICY W KM 0+000,00 – 0+453,00

2016-02-01

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 749


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Bieżące utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie remontów cząstkowych oraz remontów nakładek asfaltowych na terenie Miasta Dębica w roku 2016

2016-01-18

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 641


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Interwencyjne oczyszczanie odcinków kolektorów kanalizacji deszczowej w związku z ich awarią niedrożnością wraz z pracami towarzyszącymi na terenie miasta Dębica w roku 2016

2015-12-15

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 568


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Bieżące utrzymanie oznakowania dróg- oznakowanie pionowe, poziome i budowa progów zwalniających na terenie gminy miasta Dębica w roku 2016

2015-12-11

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 559


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

PRZEBUDOWA UL. ORLEJ W DĘBICY

2015-10-23

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 715


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Dębicy

2015-09-17

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 826


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM MIEJSKIM NR 2 W DĘBICY

2015-08-13

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1672


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 PRZY UL. SZKOTNIEJ W DĘBICY

2015-08-07

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 722


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

MODERNIZACJA BUDYNKU OSP PRZY UL. ŚWIĘTOSŁAWA W DĘBICY – ETAP III

2015-08-04

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 636


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BUDOWA WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DK „KOSMOS” W DĘBICY

2015-08-03

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 563


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

PRZEBUDOWA UL. RZECZNEJ W DĘBICY.

2015-07-10

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 836


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BUDOWA UZUPEŁNIENIA OŚWIETLENIA ULIC MIEJSKICH W 7 PUNKTACH MIASTA DĘBICA

2015-07-03

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 604


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica – etap II

2015-06-24

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1497


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

PRZEBUDOWA ULICY PAWIEJ W DĘBICY

2015-06-18

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 690


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

PRZEBUDOWA ULICY GAWRZYŁOWSKIEJ – ETAP I

2015-06-11

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 713


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

PRZEBUDOWA ULIC NA OŚ. WOLICA II W DĘBICY

2015-05-13

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 960


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej na terenie Miasta Dębica

2015-02-27

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 750


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY GAJOWEJ W DĘBICY

2015-02-18

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1148


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Bieżące utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie remontów cząstkowych oraz remontów nakładek asfaltowych na terenie Miasta Dębica w roku 2015

2015-02-05

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 818


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Bieżące utrzymanie oznakowania dróg – oznakowanie pionowe, poziome i budowa progów zwalniających na terenie gminy miasta Dębica w roku 2015

2015-01-28

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 731


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Interwencyjne oczyszczanie odcinków kolektorów kanalizacji deszczowej w związku z ich awaryjną niedrożnością wraz z pracami towarzyszącymi na terenie miasta Dębica w roku 2015

2015-01-08

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 659


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM DRÓG NA TERENIE MIASTA DĘBICA W ROKU 2015

2014-12-11

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 793


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

REMONT BOISKA REKREACYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM

2014-10-13

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 702


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Remont ul. Rolniczej w km 0+313 - 0+880 oraz w km 1+207 - 1+408

2014-09-19

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 728


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

REMONT BOISKA REKREACYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM

2014-09-17

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 697


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa ciągu pieszo-jezdnego boczna ulicy Zygmunta Starego

2014-09-10

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 673


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Docieplenie i remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębicy – etap I

2014-08-14

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 764


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa ciągu pieszo jezdnego boczna ulicy Królewskiej - ok. 70 mb

2014-08-11

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 723


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Modernizacja budynku OSP przy ul. Świętosława.

2014-07-24

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 848


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Bieżące utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie remontów nakładek asfaltowych na terenie miasta Dębica w 2014r.

2014-07-17

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 663


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa ulicy Ligęzów w Dębicy wraz z infrastrukturą

2014-07-17

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 882


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W 11 PUNKTACH M. DĘBICA

2014-07-15

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 719


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa ulicy Kawęczyńskiej – bocznej od ul. Leśnej

2014-07-04

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 851


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Dębicy przy ul. Sienkiewicza 6A w celu utworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 poprzez adaptację części parteru – etap II.

2014-07-01

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 781


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Remont chodnika na ul. Cmentarnej w Dębicy – etap I

2014-06-30

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 729


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa ul. Żeromskiego w Dębicy – etap I

2014-06-24

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 703


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa połączenia chodnikiem ciągów pieszo – jezdnych z ulicą Wielopolską po południowej stronie miasta Dębica przy DK-4

2014-06-13

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 689


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa oświetlenia ulicznego w 10 punktach m. Dębica

2014-06-11

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 707


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębicy

2014-06-11

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 725


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

2014-06-06

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 749


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa ulicy Kawęczyńskiej – bocznej od ul. Leśnej

2014-05-26

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 931


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa ulic Wagnera i Łaska wraz z odwodnieniem

2014-05-15

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 860


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa ul. Kruczej w Dębicy – etap III

2014-05-14

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 763


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej na terenie Miasta Dębica

2014-05-09

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 845


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa odwodnienia ulic na osiedlu Wolica II

2014-05-08

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 777


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Remont ulicy Gajowej w miejscowości Dębica w km 0+810 – 1+745

2014-04-30

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 848


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa ulicy Budzisz – boczna od przepustu do budynku nr 77 (równoległa do DK4)

2014-04-30

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 870


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa i modernizacja Domu Kultury „MORS” w Dębicy dla potrzeb programu „Europa Miast”, rozwoju kultury i promocji przedsiębiorczości – etap I

2014-04-24

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 914


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa ulicy Letniej i Zimowej na osiedlu Wolica I w Dębicy wraz z odwodnieniem oraz zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej

2014-04-22

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 806


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Stabilizacja osuwiska przy ul. Gajowej w km 1+929 – 2+248, droga nr 105841 w Dębicy

2014-04-16

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 857


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa ulicy Chopina w Dębicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy

2014-03-18

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 897


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa i modernizacja Domu Kultury „MORS” w Dębicy dla potrzeb programu „Europa Miast”, rozwoju kultury i promocji przedsiębiorczości – etap I.

2014-03-07

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 2682


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Bieżące utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie remontów cząstkowych oraz remontów nakładek asfaltowych na terenie miasta Dębica w 2014r

2014-03-04

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 783


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy – etap IV obejmujący budowę ul. Północnej.

2014-02-19

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1043


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta Dębica w roku 2014

2013-11-25

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 928


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa ul. Bonara w mieście Dębica

2013-10-24

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 872


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w mieście Dębica

2013-09-18

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 879


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

2013-09-16

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 859


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Dębicy przy ul. Sienkiewicza 6A w celu utworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku do 3lat poprzez adaptację części parteru.

2013-08-01

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 954


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa ul. Szarych Szeregów na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 149/2, 150 obr. 5 w Dębicy

2013-07-17

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 802


Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna Dębica-Kędzierz

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Świętosława w Dębicy

2013-07-15

Wprowadzający: Jerzy Polniaszek

Telefon: +14 676 09 02     e-mail:

Licznik odwiedzin: 861


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa ul. Sienkiewicza na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 320, 314, 282, 255/16 obr. 3 w Dębicy.

2013-07-10

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 824


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wzrost bezpieczeństwa drogowego w centrum Dębicy poprzez przebudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego ul. Piaski z ul. Kraszewskiego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym

2013-06-13

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 964


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa zatoki autobusowej oraz remont chodnika na ul. Cmentarnej w Dębicy

2013-06-06

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 857


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Remont ul. Wiejskiej w m. Dębica

2013-05-08

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 880


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ZAPROJEKTOWANIE, BUDOWA I OPEROWANIE SIECI TELEINFORMATYCZNEJ, ŚWIATŁOWODOWEJ NA TERENIE MIASTA DĘBICA

2013-05-07

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1074


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Bieżące utrzymianie nawierzchni ulic w zakresie remontów cząstkowych oraz remontów nakładek asfaltowych na terenie miasta Dębica w 2013r

2013-02-14

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 984


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zaprojektowanie, budowa i operowanie sieci teleinformatycznej, światłowodowej na terenie miasta Dębica

2013-02-08

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1270


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa zadaszenia placu targowego w Dębicy przy ul. Kraszewskiego

2013-01-18

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1272


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta Dębica w roku 2013.

2012-11-30

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1001


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa kanału ulgi oraz regulacja potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica

2012-10-11

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1380


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Remont ul. Rolniczej w Dębicy.

2012-08-06

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 859


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa zadaszenia placu targowego w Dębicy przy ul. Kraszewskiego.

2012-08-01

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 890


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

REMONT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIASTA DĘBICA ZNISZCZONEJ PRZEZ POWÓDŹ W 2010 ROKU

2012-06-28

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1053


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

REMONT UL. POLNEJ W KM 0+841 - 1+038 ORAZ KM 1+639 - 2+992

2012-05-16

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 978


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa kanału ulgi oraz regulacja potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica

2012-05-11

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1331


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

REMONT UL. POLNEJ W KM 0+841 - 1+038 ORAZ KM 1+639 - 2+992

2012-04-30

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 965


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa Małej Obwodnicy Północnej miasta Dębicy – etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Kwiatkowskiego

2012-04-19

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1471


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy – Świetlica Środowiskowa

2012-04-12

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1063


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy – siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

2012-03-27

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 951


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy – Klub Integracji Społecznej

2012-03-15

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 910


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BIEŻĄCE UTRZYMIANIE NAWIERZCHNI ULIC NA TERENIE MIASTA DĘBICA

2012-02-07

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 898


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BUDOWA KANAŁU ULGI ORAZ REGULACJA POTOKU GAWRZYŁOWSKIEGO WRAZ Z DOPŁYWAMI W RAMACH ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO NA TERENIE MIASTA DĘBICA

2012-01-30

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1500


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMIANIEM ULIC NA TERENIE MIASTA DĘBICA

2011-12-12

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 930


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BUDOWA OGRODZENIA WZDŁUŻ BUDYNKU PLACÓWKI O CHARAKTERZE CENTRUM EDUKACYJNO – SPORTOWYM OD UL. WAGNERA NA OS. KĘPA W DĘBICY

2011-07-08

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 883


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ZABEZPIECZENIE OSUWISKA PRZY UL. TETMAJERA W DĘBICY

2011-07-08

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 965


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ZABEZPIECZENIE OSUWISKA PRZY UL. W. MACHA W DĘBICY

2011-07-05

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 931


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wymiana band na lodowisku krytym przy ul. Piłsudskiego 19 w Dębicy

2011-05-27

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 915


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usuwanie awarii Kanalizacji deszczowej na terenie miasta Dębica

2011-05-23

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon: 14 683 82 15     e-mail: robert.sieradzki@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 894


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 – Oddział Żłobkowy przy ul. Sienkiewicza w Dębicy

2011-05-16

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1123


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Remont koryta potoku Kawęckiego od ul. Ligęzów do ul. Polnej na odcinku około 515 m - etap I

2011-04-29

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon: 14 683 82 15     e-mail: robert.sieradzki@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 985


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 PRZY UL. ŁYSOGÓRSKIEJ W DĘBICY

2011-04-06

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1227


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W DĘBICY

2011-04-05

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1100


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 PRZY UL. STRUMSKIEGO W DĘBICY

2011-03-31

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1091


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 PRZY UL. SIENKIEWICZA W DĘBICY

2011-03-24

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1098


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

WZROST BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ POPRAWA KOMUNIKACJI W MIEŚCIE DĘBICA

2011-03-15

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1350


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W HALI BASENÓW I LODOWISKA MIASTA DĘBICY - ETAP I - ENERGIA SOLARNA

2011-01-27

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1227


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem ulic na terenie miasta Dębica

2010-11-26

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon: 14 683 82 15     e-mail: robert.sieradzki@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 1023


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Odtworzenie umocnień brzegów Potoku Kawęckiego odcinek w kilometrażu 1+730 do 2+060 w związku z uszkodzeniami powodziowymi na terenie miasta Dębica

2010-10-18

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon: 14 683 82 15     e-mail: robert.sieradzki@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 939


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Remont ulicy Polnej w kilometrażu 3+992 do 4+312 w zwiazku z uszkodzeniami powodziowymi na terenie miasta Debica

2010-10-12

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon: 14 683 82 15     e-mail: robert.sieradzki@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 952


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ZADASZENIE PLACU TARGOWEGO W DĘBICY PRZY UL. KRASZEWSKIEGO – BUDOWA KONTENEROWEGO BUDYNKU SANITARIATU

2010-10-07

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 939


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO – BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. KWIATKOWSKIEGO DO POTOKU WOLICKIEGO W DĘBICY

2010-09-16

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1010


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ODBUDOWA USZKODZEŃ POWODZIOWYCH POTOKU KAWĘCKIEGO I KAWĘCKIEGO-BOCZNEGO W DĘBICY - ETAP III

2010-09-13

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 952


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa ronda u zbiegu ulic Nosala, Chopina i Ligęzów oraz nowoprojektowanej drogi w kierunku zachodnim w Dębicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

2010-08-26

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1044


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ODBUDOWA USZKODZEŃ POWODZIOWYCH POTOKU KAWĘCKIEGO I KAWĘCKIEGO-BOCZNEGO W DĘBICY

2010-08-13

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1016


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIĄGU UL. CICHEJ WRAZ Z REGULACJĄ I UMOCNIENIEM KORYTA POTOKU GAWRZYŁOWSKIEGO W DĘBICY

2010-08-02

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 914


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIĄGU UL. CICHEJ WRAZ Z REGULACJĄ I UMOCNIENIEM KORYTA POTOKU GAWRZYŁOWSKIEGO W DĘBICY

2010-07-14

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 950


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIĄGU UL. ŚW. JADWIGI I KS. POPIEŁUSZKI WRAZ REGULACJĄ I UMOCNIENIEM KORYTA POTOKU GAWRZYŁOWSKIEGO W DĘBICY

2010-07-14

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 930


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BUDOWA ULICY MICKIEWICZA WRAZ Z MINI RONDEM W DĘBICY

2010-07-08

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1052


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej należącej do Multimedia Polska Południe S.A. w ul. Rzeszowskiej w Dębicy

2010-06-02

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1012


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa ronda u zbiegu ulic Nosala, Chopina i Ligęzów w Dębicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

2010-02-16

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1558


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR10 PRZY UL. KO???TAJA W D?BICY

2010-01-28

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1261


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4 przy ul. Wyrobka w Dębicy

2010-01-21

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1354


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Konarskiego w Dębicy

2010-01-19

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1291


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Cmentarnej w Dębicy.

2010-01-18

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1241


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy - etap II.

2010-01-14

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1657


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W DĘBICY

2009-12-22

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1323


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. KRASICKIEGO W DĘBICY

2009-12-21

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1147


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. FREDRY W DĘBICY

2009-12-21

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1122


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej na terenie miasta Dębica

2009-12-21

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon: 14 683 82 15     e-mail: robert.sieradzki@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 998


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Remonty cząstkowe, nakładki asfaltowe oraz powierzchniowe utrwalenia na terenie miasta Dębica

2009-12-21

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon: 14 683 82 15     e-mail: robert.sieradzki@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 929


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BUDOWA PLACÓW ZABAW PRZY UL: ŚWIĘTOSŁAWA, GŁOWACKIEGO, GAWRZYŁOWSKIEJ ORAZ PRZY NADLEŚNICTWIE NA TERENIE MIASTA DĘBICY

2009-12-18

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 996


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Dębicy: plac zabaw w Ogródku Jordanowskim, plac zabaw przy ul. Lisa-Kuli - Park. Im. Skarbka Borowskiego, plac zabaw przy ul. Piłsudskiego, plac zabaw przy ul. Matejki

2009-12-18

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1061


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Brzegowej w Dębicy.

2009-12-16

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1053


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa boiska piłkarskiego w ramach programu EUROBOISKO przy ul. Kraszewskiego w Dębicy

2009-12-11

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1570


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

BUDOWA PLACÓWKI O CHARAKTERZE CENTRUM EDUKACYJNO – SPORTOWYM NA OS. KĘPA W DĘBICY

2009-11-19

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 2089


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem ulic na terenie miasta Dębica

2009-11-17

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon: 14 683 82 15     e-mail: robert.sieradzki@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 947


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ZADASZENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W DĘBICY – WYKONANIE NAWIERZCHNI Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

2009-10-14

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1134


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Regulacja potoku Kawęckiego i Kawęckiego - bocznego w Dębicy.

2009-09-18

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1103


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

PRZEBUDOWA ULICY LEŚNEJ I GAJOWEJ W DĘBICY

2009-09-17

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1011


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Odbudowa potoku Kawęckiego - bocznego ul. Partyzantów w Dębicy wraz z niezbędną regulacją (km 0+060 - 0+295 oraz km 0+320 - 0+673) - etap II

2009-09-15

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1003


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa wlotów dróg gminnych w Dębicy z drogą krajową E4

2009-09-08

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1086


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa ulicy Świętosława w pasie drogowym: budowa chodnika, przebudowa sieci teletechnicznej.

2009-08-31

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 996


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa sieci wodociągowej ul. Gajowa - Kopaliny w Dębicy - etap I

2009-08-25

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 908


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa przepustu na potoku Budzisz za obwodnicą w Dębicy

2009-08-24

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1005


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa i nadbudowa budynku na mieszkania przy ul. Kwiatkowskiego 4 w Dębicy

2009-08-17

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1652


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w 14 punktach miasta Dębicy

2009-08-06

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 889


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa ulicy Mickiewicza w Dębicy z odprowadzeniem wód deszczowych do potoku Budzisz – budowa kanalizacji deszczowej.

2009-07-01

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1012


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa dachu na budynku Muzeum Regionalnego w Dębicy

2009-06-15

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 973


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa Małej Obwodnicy Północnej miasta Dębica – etap II, obejmujący remont ul. Kwiatkowskiego oraz budowę ul. Północnej wraz z przepustem

2009-06-10

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1210


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1przy ul. Paderewskiego 4 w Dębicy

2009-05-28

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1125


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1przy ul. Szkotniej 10 w Dębicy

2009-05-22

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1168


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa kaplicy cmentarnej wraz z wymianą dachu - przy ul. Cmentarnej w Dębicy

2009-05-08

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 966


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa Małej Obwodnicy Północnej - od ul. Świętosława do ul. Sandomierskiej w Dębicy.

2009-04-14

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1828


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa ul. Pięknej wraz z odwodnieniem w Dębicy.

2009-04-01

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1052


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa części budynku usługowego na Klub Seniora w Dębicy

2009-04-01

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1020


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa boiska piłkarskiego o wym. 30x60m w Dębicy w ramach programu BLISKO BOISKO.

2009-03-31

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1117


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA POTOKU KAWĘCKIM W CIĄGU ULICY ZDROJOWEJ W DĘBICY

2009-03-17

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1008


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta Dębicy.

2009-03-11

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 991


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Regulacja koryta potoku Budzisz w Dębicy w km 6+663 – 7+500

2009-03-11

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1015


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa ul. Żwirki i Wigury, Andersa w Dębicy - etap I.

2009-02-16

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1033


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Remonty cząstkowe i krótkie nakładki asfaltowe na ulicach oraz regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej - włazy kanłowe i kratki na terenie miasta Dębica

2009-01-27

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 882


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa ul. Osiedlowej w Dębicy - etap II

2009-01-21

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 948


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy - etap I.

2009-01-19

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1368


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej na terenie miasta Dębica

2009-01-19

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 896


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem ulic na terenie miasta Dębica

2008-10-21

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 1008


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa dwóch pokoi na parterze Ratusza Miejskiego.

2008-09-19

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 954


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska i 1-go Maja w Dębicy.

2008-09-12

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1009


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa oswietleń ulicznych w 12 punktach miasta Dębicy.

2008-09-04

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1020


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 w Dębicy przy ul. Szkotniej 14 w zakresie likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych (dojazd, winda).

2008-08-19

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1018


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa sygnalizacji swietlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska i 1-go Maja w Dębicy.

2008-08-11

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 934


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Przepiórczej i ul. Skowronków w Dębicy.

2008-08-06

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 957


Zamawiający: MZO

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego i izolacji termicznej stropodachu na budynku przedszkola miejskiego nr 4 w Dębicy przy ulicy Strumskiego 3

2008-08-04

Wprowadzający: Ireneusz Kozak

Telefon: +14 683 81 32     e-mail: mzo@tel.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1001


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Wielopolska - boczna w Dębicy w km 0+000,00 - 0+274,50. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wielopolska - boczna w Dębicy.

2008-07-29

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 938


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa przepustu na potoku Kawęckim w ciągu ul. Tetmajera, w km 4+035 w Dębicy.

2008-07-04

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1074


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”.

2008-06-26

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1132


Zamawiający:

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego i izolacji termicznej stropodachu na budynku przedszkola miejskiego nr 4 w Dębicy przy ulicy Strumskiego 3

2008-06-20

Wprowadzający: Grażyna Mazur

Telefon: +14 683 81 34     e-mail: mzo@tel.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1014


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa nawierzchni chodnika wraz z wykonaniem miejsc parkingowych na pow. około 1900m2 przy ulicy Krakowskiej w Dębicy

2008-05-15

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 1074


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa odwodnienia wschodniej części miasta Dębicy – przebudowa koryta potoku Budzisz w km 5+814 – km 6+640 w Dębicy.

2008-05-09

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1123


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ZABEZPIECZENIE OSUWISKA PRZY UL. WIELOPOLSKIEJ W DĘBICY - I ETAP

2008-04-24

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1065


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa witaczy na terenie miasta Dębicy.

2008-03-25

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1068


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa ulic Pokoju, Kombatantów i Braterstwa Broni w Dębicy.

2008-03-19

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1017


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem ulic na terenie miasta Dębicy

2008-03-18

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 865


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usługi związane z bieżącym utrzymaniem ulic na terenie miasta Dębicy

2008-03-18

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 872


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Remonty kanalizacji deszczowej

2008-03-17

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 962


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Usługi związane z bieżącym utrzymaniem ulic na terenie miasta Dębicy

2008-02-26

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 1003


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymanie ulic na terenie miasta Dębicy

2008-02-14

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 1003


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Mościckiego w Dębicy

2008-02-05

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 1180


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa ulicy Orlej od ul. Gajowej do ul. Czwartaków w Dębicy.

2008-02-04

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1005


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa ulicy Kruczej w Dębicy - etap II.

2008-01-23

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1164


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa ulic Sucharskiego i Bohaterów Westerplatte wraz z odwodnieniem w Dębicy.

2008-01-16

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1039


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Remonty cząstkowe i krótkie nakładki asfaltowe na ulicach oraz regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej – włazy kanałowe i kratki na terenie miasta Dębicy

2008-01-09

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 1000


Zamawiający: Urzad Miejski w Debicy - Wydzial Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Montaż osprzętu elektrycznego w budynku magazynowym adaptowanym na budynek administracyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

2007-12-20

Wprowadzający: Jolanta Lenkiewicz

Telefon: +14 682 70 50 wew. 126     e-mail: kzb@pkpoczta.pl

Licznik odwiedzin: 939


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Remont koryta potoku Kawęckiego w km 4+115 do km4+330 w ramach usuwania szkód i likwidacji zagrożeń powodziowych w rejonie ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy

2007-09-20

Wprowadzający: Marcin Jarosławski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 1055


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Mościckiego w Dębicy

2007-09-07

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1157


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w Dębicy jako formy edukacji kulturalnej - etap I.

2007-09-03

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1128


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Remont koryta potoku Kawęckiego w km 2+160 do km 2+255 i rowu dopływowego w km 0+000 do 0+050 w ramach usuwania szkód powodziowych w rejonie ulicy Chopina w Dębicy

2007-08-20

Wprowadzający: Marcin Jarosławski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 1046


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa przepustu pod ul. Świętosława-boczna na Potoku Gawrzyłowskim w Dębicy

2007-08-17

Wprowadzający: Wiesław Chorążykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 999


Zamawiający: Urzad Miejski w Debicy - Wydzial Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku magazynowym adaptowanym na budynek administracyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

2007-08-09

Wprowadzający: Jolanta Lenkiewicz

Telefon: +14 682 70 50 wew. 126     e-mail: kzb@pkpoczta.pl

Licznik odwiedzin: 935


Zamawiający: Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wymiana stolarki okiennej PCV w ramach remontów bieżących mieszkań komunalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Dębicy

2007-07-12

Wprowadzający: Stepaniak Wojciech

Telefon: +14 681 55 90     e-mail: admtndebica@poczta.fm

Licznik odwiedzin: 1018


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wykonanie nakładkiasfaltowej na ulicy Świętosława w Dębicy na odcinku od przepustu na granicy miejscowości Pustynia-Dębica do przpustu na wysokości posesji ul. Świętosława 266

2007-06-26

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 1027


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przebudowa przepustu pod koroną drogi na Potoku Kawęckim w obrębie ulic Polnej i Partyzantów w Debicy

2007-06-26

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 976


Zamawiający: Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

2007-06-22

Wprowadzający: Dworak Irena

Telefon: +14 683 82 57     e-mail: umdebica@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 949


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie nakładki asfaltowej przy ulicy Głowackiego w Dębicy

2007-06-15

Wprowadzający: Robert Sieradzki

Telefon:      e-mail:

Licznik odwiedzin: 918


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wykonanie nakładki asafltowej na ul. Głowackiego w Dębicy

2007-05-31

Wprowadzający: Tomasz Paszko

Telefon: +14 683 82 11     e-mail:

Licznik odwiedzin: 1093


Zamawiający:

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu i zawieszeniu postępowania - przetargu nieograniczonego na remont basenu kąpielowego przy ul. Jana III Sobieskiego

2007-05-18

Wprowadzający: Grażyna Mazur

Telefon: +14 683 81 34     e-mail: mzo@tel.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1211


Zamawiający:

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o złożeniu protestu i zawieszeniu postępowania - przetargu nieograniczonego na remont basenu kąpielowego przy ul. Jana III Sobieskiego

2007-05-15

Wprowadzający: Grażyna Mazur

Telefon: +14 683 81 34     e-mail: mzo@tel.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1022


Zamawiający:

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej remontu przy basenie kąpielowym w Dębicy przy ul. Jana III Sobieskiego

2007-05-02

Wprowadzający: Grażyna Mazur

Telefon: +14 683 81 34     e-mail: mzo@tel.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1010


Zamawiający:

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wyjaśnienia do SIWZ na Remont (wyłożenie folią) basenu kąpielowego w Dębicy przy ulicy Jana III Sobieskiego

2007-04-17

Wprowadzający: Grażyna Mazur

Telefon: +14 683 81 34     e-mail: mzo@tel.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1055


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Rozbudowa wysypiska śmieci w Paszczynie.

2007-03-06

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Licznik odwiedzin: 1057
 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej