<< powrót na stronę główną dziś jest: 26.05.2024 r.  
 


15.10.2012 - Miesiąc z dobrym malarstwem
    Aktualnie przeglądasz: Zamówienia publiczne / Obwieszczenia


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew oraz 1 szt. drzewa gat. świerk, rosnących na działce nr 1019/47 obręb 4 m. Dębica, położonej przy ul. Pana Tadeusza 16

2016-06-30

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 422


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, na działkach położonych przy ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy.

2016-06-30

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 384


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania - na budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu, na działkach w rejonie ulic Wiśniowa, Malinowa w Dębicy

2016-06-30

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 386


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 sztuki drzewa gat. wiśnia ozdobna, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 494/26 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Głowackiego

2016-06-29

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 375


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie krzewu gat. ligustr o pow. 10 m2 oraz przesadzenie krzewu gat. pigwowiec o pow. 2,5 m2, rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 103/15 obr. 4 m. Dębica

2016-06-29

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 363


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. gr. 3709 obr. 5 przy ul. Wagnera, w Dębicy.

2016-06-28

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 377


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków dla obszaru Dębickiego Parku Przemysłowego w Dębicy

2016-06-24

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 363


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 sztuki drzewa gat. klon jesionolistny, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 526/7 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Konarskiego

2016-06-22

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 412


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wiśnia ozdobna, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 494/26 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Głowackiego

2016-06-22

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 419


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

2016-06-21

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 392


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych

2016-06-21

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 396


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach położonych przy ul. Budzisz, w Dębicy.

2016-06-21

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 385


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dn. 14.06.2016 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej (ul. Saperów) w Dębicy".

2016-06-17

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 388


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Miejskiej w Dębicy oraz terminy posiedzeń komisji

2016-06-17

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 374


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa i przebudowa drogi ul. Łąkowej oraz budowa kanalizacji deszczowej.

2016-06-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 401


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach w rejonie ul. Robotniczej w Dębicy.

2016-06-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 397


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

2016-06-17

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 373


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. klon, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 526/7 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Konarskiego

2016-06-15

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 373


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy

2016-06-14

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 362


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i o przeprowadzeniu oględzin drzew celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. modrzew oraz 1 szt. drzewa gat. świerk, rosnących na działce nr 1019/47 obręb 4

2016-06-14

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 376


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i o przeprowadzeniu oględzin drzew celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia krzewów gat. ligustr oraz krzewów gat. pigwowiec , rosnących na działce nr 103/15 obręb 4 m

2016-06-14

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 350


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja dot. opracowania uproszczonego planu urządzenia oraz inwentaryzacji stanu lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Miasta Dębica i Gminy Dębica przez Firmę Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski.

2016-06-13

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 389


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

2016-06-10

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 374


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Wagnera w Dębicy

2016-06-09

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 357


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie i Zawiadomienie z dn. 2016-06-06 informujące o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa mostu przez rz. Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami".

2016-06-09

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 373


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy

2016-06-09

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 381


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - dot. postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Świętosława i Metalowców Dębicy

2016-06-08

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 374


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Spokojnej w Dębicy

2016-06-08

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 384


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i o przeprowadzeniu oględzin drzew celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. wiśnia ozdobna, rosnącego na dz. nr 494/26 obr 4 m. Dębica

2016-06-07

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 362


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Budzisz w Dębicy

2016-06-07

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 358


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gat. modrzew, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 1019/47 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Pana Tadeusza

2016-06-06

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 380


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gat. jarzębina, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 494/17 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Głowackiego

2016-06-06

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 378


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gat. klon jesionolistny, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 2725/13 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Łysogórskiej.

2016-06-06

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 373


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce położonej przy ul. Świętosława w Dębicy.

2016-06-06

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 361


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

2016-06-03

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 369


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Lipowej do ul. Strażackiej w Dębicy.

2016-06-02

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 342


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i o przeprowadzeniu oględzin drzew celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. klon, rosnącego na dz. nr 526/7 obr.4, położonej przy ul.Konarskiego 19

2016-06-01

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach położonych przy ul. Budzisz w Dębicy

2016-06-01

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 392


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu, na działkach w rejonie ulic Wiśniowa, Malinowa w Dębicy.

2016-06-01

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 349


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach położonych w rejonie ul. Kawęczyńskiej w Dębicy.

2016-06-01

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 358


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wykaz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym Burmistrz Miasta Dębicy udzielił pomocy publicznej z tytułu otrzymanych dotacji w 2015r.

2016-05-31

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 354


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

2016-05-30

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 363


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do hotelu „GOLD” oraz Hali Sportowej, na działkach położonych przy ul. Sportowej w Dębicy.

2016-05-30

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 336


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie

2016-05-27

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 345


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 1019/47 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Pana Tadeusza

2016-05-27

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 356


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jarzębina, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 494/17 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Głowackiego

2016-05-27

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 372


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. klon, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 2725/13 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Łysogórskiej

2016-05-27

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 379


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

2016-05-24

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 370


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert

2016-05-24

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 329


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej i przyłącza średniego ciśnienia, na działkach położonych przy ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy.

2016-05-24

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 336


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publiczych

2016-05-18

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 335


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i o przeprowadzeniu oględzin drzew celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. modrzew, rosnącego na działce nr 1019/47 obr. 4m. Dębica

2016-05-18

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 323


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i o przeprowadzeniu oględzin drzew celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. jarzębina, rosnącego na działce nr 494/17 obręb 4 m. Dębica

2016-05-18

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 332


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i o przeprowadzeniu oględzin drzew celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. klon, rosnącego na działce nr 2725/13 obręb 4 m. Dębica

2016-05-18

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 357


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert

2016-05-17

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 352


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach położonych przy ul. Mościckiego w Dębicy.

2016-05-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 320


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem, na działkach położonych przy ul. Budzisz w Dębicy.

2016-05-16

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 337


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie z dn. 2016-05-10 o wydanym postanowieniu o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zadania:"Budowa mostu przez rz. Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami".

2016-05-13

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 340


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie z dn. 2016-05-10 o zgromadzonym materiale dowodowym dla przedsięwzięcia:"Budowa mostu przez rz. Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami".

2016-05-13

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 324Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach połozonych przy ul. Świętosława

2016-05-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 327


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach w rejonie ul. Kawęczyńskiej

2016-05-11

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 320


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Lipowej do Strażackiej

2016-05-10

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 336


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach położonych przy ul. Budzisz w Dębicy

2016-05-10

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 347


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębica z dn. 29.04.16 r. - wezwanie do uzupełnienia braków w złożonym Raporcie dot. przedsięwzięcia: "Stabilizacja dna, zabezpieczenie brzegów i remont budowli wodnych na potoku Ostra w m. Dębica,Latoszyn, Gumniska, Braciejowa".

2016-05-09

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 378


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej na działkach położonych przy ul. Świętosława i Metalowców

2016-05-09

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do hotelu "GOLD" oraz Hali Sportowej na działkach połozonych przy ul. Spotrowej w Dębicy.

2016-05-09

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 335


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2015 r.

2016-05-06

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 341


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji odmawiającej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gat. brzoza, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 1019/32 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Pana Tadeusza

2016-05-04

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 327


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa mostu wraz z umocnieniami koryta potoku, placów manewrowych na działkach położonych przy ul. ks. Popiełuszki w Dębicy

2016-05-04

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 353


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 sztuki drzewa gat. wierzba, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 2725/27 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Łysogórskiej

2016-05-02

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 348


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu

2016-05-02

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 358


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzji o warunkach zabudowy - budowa stacji paliw płynnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na działce położonej przy ul. Fabrycznej

2016-05-02

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 443


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. brzoza, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 1019/32 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Pana Tadeusza

2016-04-29

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 318


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa skrzyżowania linii energetycznej napowietrznej LSN-15 kV relacji Latoszyn-Mielec-1 z linią energetyczną napowietrzną LSN-15kV relacji Kędzierz-Radomyśl

2016-04-28

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 354


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, na działkach położonych przy ul. Skowronków w Dębicy.

2016-04-27

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 323


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 2725/27 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Łysogórskiej

2016-04-25

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 334


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wymiana sieci wodociągowej z przyłączami i nowym zasilaniem na osiedlu Leśna -Łysogórska-Krakowska w Dębicy.

2016-04-22

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 325


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Sprawozdanie

2016-04-21

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 324


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie i Obwieszczenie Wójta Gminy Żyraków z dn. 18.04.16 r. dot. podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia "Budowa mostu przez rz. Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami"

2016-04-21

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 339


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o przeprowadzeniu oględzin drzew celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. świerk, rosnącego na działce nr 494/34 obręb 4 m. Dębica,

2016-04-21

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 346


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem, na działkach położonych przy ul. Budzisz w Dębicy

2016-04-20

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 346


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Miejskiej w Dębicy oraz terminy posiedzeń Komisji

2016-04-18

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 331


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

2016-04-18

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 361


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sali gimnastycznej przy Miejskim Gimnazjum nr 4 w Dębicy

2016-04-18

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 341


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i o przeprowadzeniu oględzin drzew celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. wierzba, rosnącego na działce nr 2725/27 obr. 4, położonej przy ul. Łysogórskiej

2016-04-15

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 316


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i o przeprowadzeniu oględzin drzewa celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. brzoza, rosnącego na działce nr 1019/32 obr. 4, położonej przy ul. Pana Tadeusza

2016-04-15

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 335


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie i Obwieszczenie z dnia 2016-04-12 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa mostu przez rz. Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1180R Dębica-Zdziarzec wraz z dojazdami".

2016-04-15

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 334


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w okresie I kwartału 2016r. w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Dębica

2016-04-14

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 341


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 158/176 obręb 3 m. Dębica, położonej przy ulicy Rzeszowskiej

2016-04-12

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 320


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

2016-04-12

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 351


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, , na działkach położonych przy ul. Budzisz w Dębicy.

2016-04-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 334


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach położonych przy ul. Mościckiego w Dębicy.

2016-04-11

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 344


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 04.04.2016 r. dot. ponownego uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia w ramach zadania przebudowa drogi powiatowej łączącej m. Dębica z węzłem wschodnim A4.

2016-04-08

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 349


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji z zakresu rozwoju sportu

2016-04-05

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 364Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 2725/27 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Łysogórskiej.

2016-03-31

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 360


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 2725/24 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Łysogórskiej.

2016-03-31

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 333


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gat. lipa, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 2725/20 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Łysogórskiej.

2016-03-31

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 338


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 621/2 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Krakowskiej.

2016-03-31

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 333


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Dębicy realizowana w ramach projektu "Rozwój Gospodarki Wodno-Ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków.

2016-03-31

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 360


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach położonych przy ul. Kawęczyńskiej

2016-03-29

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 354


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działce oznaczonej nr 2725/27 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Łysogórskiej

2016-03-24

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 313


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jarzębina, krzewów o łącznej pow. 9 m2, rosnących na działce oznaczonej nr 2725/24 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Łysogórskiej

2016-03-24

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 330


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 2725/20 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Łysogórskiej

2016-03-24

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 353


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 621/2 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Krakowskiej

2016-03-24

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 343


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach przy ul. Promiennej w Dębicy.

2016-03-23

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 349


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami od ul. Gawrzyłowskiej do ul. Chrobrego - etap II

2016-03-23

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 330


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o przeprowadzeniu oględzin drzew, celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. lipa rosnącego na działce nr 158/176 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ul. Rzeszowskiej

2016-03-22

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 337


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 18.03.2016 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi cmentarne obowiązującego na cmentarzach komunalnych w Dębicy

2016-03-22

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 336


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami, na działkach położonych w rejonie ul. Cmentarnej w Dębicy.

2016-03-21

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 322


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków dla obszaru Dębickiego Parku Przemysłowego.

2016-03-18

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 353


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków dla obszaru Dębickiego Parku Przemysłowego.

2016-03-18

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 353


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu XVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy

2016-03-17

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 427


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 198/35 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ul. Robotniczej

2016-03-17

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 369


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert

2016-03-16

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 332


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach połozonych przy ul. Budzisz.

2016-03-15

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 326


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o przeprowadzeniu oględzin drzew, celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia drzew i krzewów rosnących na działce nr 2725/27 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Łysogórskiej

2016-03-14

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 343


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o przeprowadzeniu oględzin drzew, celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia drzew i krzewów rosnących na działce nr 2725/24 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Łysogórskiej

2016-03-14

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 349


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o przeprowadzeniu oględzin drzew, celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia drzewa gat. lipa rosnącego na działce nr 2725/20 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Łysogórskiej

2016-03-14

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 347


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o przeprowadzeniu oględzin drzew, celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia drzew i krzewów rosnących na działce nr 621/2 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Krakowskiej

2016-03-14

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 327


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Dębicy

2016-03-11

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 351


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 198/35 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ul. Robotniczej

2016-03-10

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 564


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. lipa, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 158/176 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ul. Rzeszowskiej

2016-03-10

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 358


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu, na działce położonej przy ul. Mościckiego w Dębicy.

2016-03-10

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sali gimnastycznej przy Miejskim Gimnazjum nr 4 w Dębicy.

2016-03-10

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 339


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkch położonych przy ul. Pięknej i Lwowskiej

2016-03-09

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 355


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami w rejonie ulic Bojanowskiego, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Kochanowskiego.

2016-03-08

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 335


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych

2016-03-04

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 374


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadania publicznego

2016-03-04

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 370


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 01.03.16 r. - skierowane do stron postępowania dot. przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska-Dębica, odcinek Tarnobrzeg (Ocice)- Mielec-Dębica".

2016-03-04

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 363


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 01.03.16 r. - skierowane do społeczeństwa dot. przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska-Dębica, odcinek Tarnobrzeg (Ocice)- Mielec-Dębica".

2016-03-04

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 358


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.03.16 r. dot. uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia w ramach zadania przebudowy drogi powiatowej łączącej m. Dębica z węzłem wschodnim A4.

2016-03-04

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 373


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzew oraz krzewów rosnących na działce nr 2725/27 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Łysogórskiej

2016-03-03

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 346


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzew oraz krzewów rosnących na działce nr ewid. gr. 2725/24 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Łysogórskiej

2016-03-03

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 346


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. lipa rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 2725/20 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Łysogórskiej

2016-03-03

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 343


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzew oraz krzewów rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 621/2 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Krakowskiej.

2016-03-03

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 428


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Wielopolskiej w Dębicy.

2016-03-03

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 338


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

2016-03-02

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 379


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie i Obwieszczenie Wójta Gminy Żyraków z dn. 29.02.2016 r. dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa mostu przez rz. Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami".

2016-03-02

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 340


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa mostu wraz z umocnieniami koryta potoku, budowa placów manewrowych na działkach położonych przy ul. Księdza Popiełuszki w Dębicy.

2016-03-02

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach położonych przy ul. Wiśniowej w Dębicy.

2016-03-01

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 338


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert

2016-02-29

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 336


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzji o warunkach zabudowy - budowa zbiorników na azot i argon wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce położonej przy ul. Metalowców w Dębicy.

2016-02-25

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 358


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22.02.16 r. o uzgodnieniu pozytywnie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych - "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami"

2016-02-25

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 373


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu, na działce położonej przy ul. Mościckiego w Dębicy.

2016-02-24

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 361


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego w Dębicy.

2016-02-24

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 355


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach położonych w rejonie ul. Kawęczyńskiej w Dębicy.

2016-02-23

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 357


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Miejskiej w Dębicy oraz terminy posiedzeń Komisji

2016-02-23

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 335


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzji o warunkach zabudowy - rozbudowa budynku produkcyjno - magazynowego na działkach położonych przy ul. Sandomierskiej

2016-02-23

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 345


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem, na dzialkach położonych przy ul. Skowronków w Dębicy.

2016-02-22

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 322


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o przeprowadzeniu oględzin drzew, celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia drzew gat. świerk rosnących przy ul. Robotniczej rzy budynku mieszkalnym nr 1 B

2016-02-19

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 342


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem, na działkach położonych przy ul. Wielopolskiej w Dębicy.

2016-02-19

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 328


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Cichej w Dębicy

2016-02-19

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 364Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Gawrzyłowska i Króla Bolesława Chrobrego w Dębicy

2016-02-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 343


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na działkach położonych przy ul. Chłodniczej i Cegielnianej w Dębicy

2016-02-11

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 332


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych

2016-02-10

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 377


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 3 sztuk drzew gat. sumak octowiec, 3 szt. drzew gat. jodła pospolita rosnących na działce nr ewid. gr. 1127/20 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Gawrzyłowskiej

2016-02-09

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 326


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 04.02.2016 r. dot. uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia w ramach zadania przebudowa drogi powiatowej łaczącej m. Dębica z węzłem wschodnim A4.

2016-02-08

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 327


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, na działkach położonych w rejonie ul. Cmentarnej w Dębicy

2016-02-08

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 327


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem, na działkach położonych przy ul. Wiśniowej w Dębicy

2016-02-08

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 345


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie p[rzeprowadzenia otwartego konkursu ofert

2016-02-05

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 383


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia 2 szt. drzew gat. świerk, rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 198/35 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ulicy Robotniczej

2016-02-05

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 390


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu, na działkach położonych przy ul. Cmentarnej w Dębicy

2016-02-05

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 420


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stacji paliw płynnych oraz rozbiórka samodzielnej stacji gazu płynnego, na działce położonej przy ul. Fabrycznej w Dębicy.

2016-02-03

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 382Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków dla obszaru Dębickiego Parku Przemysłowego

2016-02-02

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 344


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

2016-02-01

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 416


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Energetycznej w Dębicy

2016-02-01

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 320


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego – budowa zbiornika wodociągowego oraz rurociągów technologicznych

2016-02-01

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 336


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w okresie IV kwartału 2015r. w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Dębica

2016-01-29

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 320


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. sumak oraz 3 szt. drzew gat. jodła rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 1127/20 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Gawrzyłowskiej

2016-01-29

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 331


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej, na działkach położonych w Dębicy w rejonie ul. Cmentarnej i Świętosława.

2016-01-29

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 310


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenia

2016-01-28

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 366


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach przy ul. Promiennej w Dębicy.

2016-01-28

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 376


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej, na działce położonej przy ul. Skowronków w Dębicy.

2016-01-28

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 315


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa zbiorników na azot i argon wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce położonej przy ul. Metalowców w Dębicy

2016-01-28

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 330


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wieży antenowej wolnostojącej wraz z kontenerem do obsługi urządzeń radiolinii, na działkach położonych przy ul. Drogowców w Dębicy.

2016-01-27

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 309


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Cichej w Dębicy

2016-01-27

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 328


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. bez czarny, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 494/17 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Głowackiego

2016-01-26

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 325


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jabłoń rajska, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 198/31 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ul. Sienkiewicza

2016-01-26

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 343


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia od ul. Gawrzyłowskiej do ul. Krakowskiej w m. Dębica – Etap I

2016-01-26

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 324Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Miejskiej w Dębicy

2016-01-22

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 333


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

2016-01-22

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 374


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa i przebudowa budynku „Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu” na działce położonej przy ul. Mościckiego w Dębicy.

2016-01-20

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 314


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Wielopolskiej w Dębicy

2016-01-20

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 364


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. krzewu gat. tuja oraz 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 158/181 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ul. Tuwima

2016-01-19

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 346


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie odmowy wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity, rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 158/177 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ul. Cmentarnej

2016-01-19

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 316


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jabłoń rajska rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 198/31 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ul. Sienkiewicza

2016-01-19

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 315


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków, przy ul. Cegielnianej i Chłodniczej w Dębicy.

2016-01-19

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 330


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Sprostowanie

2016-01-18

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 329


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce położonej przy ul. Sportowej w Dębicy.

2016-01-18

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 356


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert

2016-01-15

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 371


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Energetycznej,

2016-01-14

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 320


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. bez czarny rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 494/17 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Głowackiego

2016-01-13

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 340


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

2016-01-12

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 408


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert

2016-01-12

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 363


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Promiennej i Budzisz w Dębicy.

2016-01-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 291


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy.

2016-01-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 325


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączami, na działkach położonych w rejonie ul. Cmentarnej w Dębicy.

2016-01-11

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 331


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie dot. uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.:"Budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienienia od ul. Gawrzyłowskiej do ul. Krakowskiej w m. Dębica-EtapI"

2016-01-08

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 366


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk oraz 1 szt. krzewu gat. tuja rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 158/181 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ul. Tuwima

2016-01-08

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 315


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa gat. świerk rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 158/177 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ul. Cmentarnej

2016-01-08

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 307


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych

2016-01-07

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 338


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla Wolica I w Dębicy

2016-01-05

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 354


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego w rejonie osiedla Wolica I w Dębicy

2016-01-05

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 314


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stasiówka i Stobierna".

2016-01-04

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 320


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert

2015-12-31

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 361


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce położonej przy ul. Sportowej w Dębicy.

2015-12-31

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 335


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Rzeszowskiej w Dębicy.

2015-12-31

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 376


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Kopernika w Dębicy

2015-12-31

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 286


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa sieci wodociągowej, na działce położonej przy ul. Skowronków w Dębicy.

2015-12-30

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 329


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzj o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku produkcyjnego z częścią socjalno – biurową wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Świętosława w Dębicy.

2015-12-30

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 327


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do budynków wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Pięknej i Lwowskiej

2015-12-29

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 335


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania - budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Lipowej i Wielopolskiej.

2015-12-29

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 312


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci elektroenergetycznych w ramach zadania: rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na terenie m. Dębica.

2015-12-28

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 308


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert

2015-12-23

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 335


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, na działce położonej przy ul. Południowej w Dębicy.

2015-12-23

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 327


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy

2015-12-22

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 323


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba biała, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 1127/44 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Szkotniej.

2015-12-22

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 325


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sumak octowiec rosnącego na działce nr 32/17 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ul. Cmentarnej

2015-12-22

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 314


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia 3 szt. drzew gat. sumak, 3 szt. drzew gat. jodła, rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 1127/20 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ulicy Gawrzyłowskiej

2015-12-22

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 323


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o przeprowadzeniu oględzin krzewu celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia krzewu gat. bez czarny rosnącego na na działce nr 494/17 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Głowackieg

2015-12-22

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 316


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o przeprowadzeniu oględzin drzewa, celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia drzewa gat. jabłoń rajska rosnącego na działce oznaczonej nr 198/31 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ul. Sienkiewicza

2015-12-22

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 441


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa wieży antenowej wolnostojącej wraz z kontenerem do obsługi urządzeń radiolinii, na działkach przy ul. Drogowców

2015-12-22

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 339


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o złożonym wniosku o zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach w rejonie ulic Promiennej i Budzisz.

2015-12-21

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 336


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa budynku „Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu” - ul. Mościckiego w Dębicy.

2015-12-18

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 321Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 – budowa przewiązki łączącej budynek główny szkoły z budynkiem nauczania początkowego przy ul. Kraszewskiego 37 w Dębicy.

2015-12-15

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 304


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transformatorowej, na działce położonej przy ul. 1 Maja w Dębicy.

2015-12-15

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 364


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach - dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku tokarni zestawów kołowych i hali produkcyjno – magazynowej – dobudowa hali napraw wagonów towarowych, ul. Sandomierska.

2015-12-15

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 336


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu oględzin drzew celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia drzewa gat. świerk oraz krzewu gat. tuja rosnących na działce nr 158/181 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ul. Tuwima

2015-12-14

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 319


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu oględzin drzew, celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia drzew gat. świerk rosnących na działce nr 158/177 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ul. Cmentarnej 52

2015-12-14

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 330


Zamawiający: Urzad Miejski w Dębicy - Wydział Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczosci

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów spoza sektora finansów publicznych

2015-12-14

Wprowadzający: Lucyna Grych - Kusek

Telefon: (14) 6838106     e-mail: lucyna.grych-kusek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 341


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączami w rejonie ulic: Bojanowskiego, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Kochanowskiego

2015-12-14

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 322


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - modernizacja odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczejw rejonie ulic Cmentarna, Świętosława - poszerzenie wniosku o działkę nr ewid. gr 65 obr. 4 w Dębicy

2015-12-11

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 321


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. sumak octowiec, rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 32/17 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ulicy Cmentarnej

2015-12-09

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 331


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba biała, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 1127/44 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Szkotniej

2015-12-08

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 330


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

2015-12-08

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 373Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Mickiewicza w Dębicy.

2015-12-04

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 336


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa oświetlenia ulicznego, na działce położonej przy ul. Południowej w Dębicy.

2015-12-04

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia 1 szt. krzewu gat. bez czarny, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 494/17 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ulicy Głowackiego

2015-11-30

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 312


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. jabłoń rajska, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 198/31 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ulicy Sienkiewicza

2015-11-30

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 338


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii Quadroplex w hali WOOR II, na działce nr ewid. 435/21 obr. 5, położonej przy ul. 1 Maja w Dębicy.

2015-11-30

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 320


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

2015-11-27

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 326


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Pięknej i Lwowskiej

2015-11-26

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 319


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, na działkach połozonych przy ul. Kochanowskiego w Dębicy

2015-11-24

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 336


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

XIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

2015-11-23

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 330


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Dębicy przed XIII sesją

2015-11-23

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 343


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Dębicy przed XIII sesją

2015-11-23

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 341


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębica z dnia 19 listopada 2015 r. dot. wydania postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stasiówka i Stobierna"

2015-11-23

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 318


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy

2015-11-20

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 324


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. świerk oraz 1 szt. krzewu gat. tuja, rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 158/181 obr. 3 miasta Dębica, położonej przy ul. Tuwima

2015-11-19

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 346


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zadaszenia przy budynku spedycji, przewidzianej do realizacji na działce położonej przy ul. Głowackiego w Dębicy

2015-11-19

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 329


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie usunięcia 2 szt. drzew gat. świerk, rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 158/177 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ulicy Cmentarnej

2015-11-19

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 298


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

2015-11-19

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 312


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie i informacja Wojewody Podkarpackiego dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji z dn. 09.11.2015 r. znak: I-X.7820.3.1.2015 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

2015-11-19

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 311


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa kontenerowej stacji transformatorowej na działce położonej przy ul. 1 Maja w Dębicy.

2015-11-18

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 309


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o przeprowadzeniu oględzin drzewa gat. wierzba, celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. wierzba rosnącego na działce nr ewid. 1127/44 obr 4 położonej przy ul. Szkotniej

2015-11-16

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 342


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o przeprowadzeniu oględzin krzewów gat. sumak, celem podjęcia stosownych działań w prowadzonym postępowaniu w sprawie usunięcia krzewów gat. sumak rosnących na działce nr ewid. 32/17 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ul. Cmentarnej

2015-11-16

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 326


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - modernizacja odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Cmentarna, Świętosława w Dębicy.

2015-11-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 326


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działkach przy ul. Wielopolskiej.

2015-11-10

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 313


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wpłynięciu uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia pod nazwą:"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stasiówka i Stobierna"

2015-11-09

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 306


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanej decyzji - dot. budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu - ul. Mościckiego w Dębicy

2015-11-06

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 304


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o., działka nr ewid. 166/72 obr. 1 - ul. Sportowa w Dębicy

2015-11-05

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 324


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego systemów dachowych – pokrycia dachowe oraz stalowe systemy rynnowe z blachy ul. Sandomierska w Dębicy

2015-11-03

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 288


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi

2015-11-02

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 340


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa zadaszenia konstrukcji stalowej przy budynku spedycji, na działce położonej przy ul. Głowackiego w Dębicy.

2015-10-30

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 339


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami od ul. Gawrzyłowskiej do ul. Bolesława Chrobrego w Dębicy - II etap

2015-10-28

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 307


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami od ul. Gawrzyłowskiej do ul. Bolesława Chrobrego w Dębicy - II etap

2015-10-28

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 291


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia 3 szt. krzewów gat. sumak, rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 32/17 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ulicy Cmentarnej

2015-10-27

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 345


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Mickiewicza w Dębicy.

2015-10-27

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 316


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kopernika w Dębicy

2015-10-27

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 324


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej wraz z przyłączem niskiego ciśnienia, na działkach położonych przy ul. Kochanowskiego w Dębicy.

2015-10-27

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 313


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy.

2015-10-26

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 319


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Rzeszowskiej w Dębicy

2015-10-26

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 351


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach przy ul. Świętosława w Dębicy.

2015-10-26

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 315


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. wierzba, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 1127/44 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ulicy Szkotniej

2015-10-23

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 353


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Dębicy i terminy posiedzeń Komisji

2015-10-23

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 388Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach położonych przy ul. Sandomierskiej w Dębicy.

2015-10-23

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 309


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w okresie III kwartału 2015r. w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Dębica

2015-10-22

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 342


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, na działkach położonych przy ul. W. Macha w Dębicy

2015-10-22

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 371


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa sieci wodociągowej na działkach położonych w Dębicy przy ul. Wielopolskiej.

2015-10-22

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 373


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia od ul. Gawrzyłowskiej do ul. Krakowskiej w m. Dębica

2015-10-22

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 353


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, na działkach położonych przy ul. Mościckiego w Dębicy.

2015-10-16

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 352


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 października 2015 r. dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: budowa słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.

2015-10-15

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 371


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Starosty Dębickiego dot. wydania decyzji administracyjnej z dnia 12 października 2015 r. o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w Dębicy obręb nr 4 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1031/3.

2015-10-15

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 369


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Starosty Dębickiego zawiadamiające, iż dnia 06.10.2015 r. wydał decyzję nr 12/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa ul. 1 Maja i Kwiatkowskiego w Dębicy, budowa ronda i infrastruktury w rejonie wiaduktu kolejowego.

2015-10-15

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 371Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy

2015-10-12

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 355


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej, na działce położonej przy ul. Cmentarnej w Dębicy.

2015-10-08

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 360


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci wodociągowej, na działkach położonych w rejonie ulic Promiennej i Budzisz w Dębicy.

2015-10-07

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 380


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

2015-10-07

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 344


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, na działkach położonych przy ul. Skowronków w Dębicy.

2015-10-07

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 355


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 1/2013 obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Nosala - Strażacka w Dębicy

2015-10-06

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 05.10.2015 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozowleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

2015-10-05

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 380


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14.09.2015 r. dot. wydania postanowienia o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia-budowa pierwszej Elektrowni Jądrowej w Polsce

2015-10-05

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 359Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

2015-10-02

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 406


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (zmiana wniosku)- budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do budynków wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Pięknej i Lwowskiej

2015-09-28

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 351


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków, na działkach w rejonie ulic Energetyczna, Graniczna, Łukasiewicza w Dębicy.

2015-09-28

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 347


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Dębicy

2015-09-25

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 387


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 22 września 2015 r. dot. informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych - wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015 r.

2015-09-24

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 430


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 17.09.2015 r., znak: WOOŚ.442.1.2015.AW.2 - dot. przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice".

2015-09-21

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 373Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17 września 2015 r. odnośnie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

2015-09-17

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 375


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa sieci wodociągowej na działce położonej przy ul. Cmentarnej w Dębicy.

2015-09-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 379


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Raczyńskich, Powstania Styczniowego, Młynarskiej i Akacjowej w Dębicy.

2015-09-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 382


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica - 2010, obszaru położonego w obrębie osiedla Wolica I. w Dębicy

2015-09-15

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 420Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa i przebudowa sieci wodociągowej, na działkach położonych w rejonie ulic Promiennej i Budzisz w Dębicy.

2015-09-15

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 425


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transformatorowej, na działce położonej przy ul. 1 Maja w Dębicy.

2015-09-15

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 415


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Dębicy oraz terimy posiedzeń Komisji

2015-09-14

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stasiówka i Stobierna"

2015-09-10

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 384


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach położonych w Dębicy przy ul. Kopernika

2015-09-07

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 363


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, na działce położonej przy ul. Pawiej w Dębicy.

2015-09-04

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, na działkach położonych przy ul. Południowej w Dębicy.

2015-09-04

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 361


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Sandomierska w Dębicy

2015-08-31

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 368


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Świętosława w Dębicy.

2015-08-31

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 375


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wielopolskiej w Dębicy.

2015-08-27

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 381


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Projekt zabezpieczenia oczyszczalni ścieków Firmy Oponiarskiej w Dębicy S.A przed wodami cofkowymi oraz odprowadzenie wód z oczyszczalni w czasie wysokich stanów wód w rzece Wisłoka

2015-08-27

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 394


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach - „Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego drogi powiatowe – przebudowa ulic: Piłsudskiego, Szkolnej, Paderewskiego, Słonecznej i Fabrycznej”

2015-08-25

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 373


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego drogi powiatowe – przebudowa ulic: Piłsudskiego, Szkolnej, Paderewskiego, Słonecznej i Fabrycznej”

2015-08-25

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 394


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach położonych przy ul. Lipowej w Dębicy.

2015-08-24

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 379Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. W. Macha w Dębicy.

2015-08-21

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 370


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbudowa ul. 1 Maja i Kwiatkowskiego w Dębicy wraz z budową ronda na ich skrzyżowaniu oraz budową i przebudową infrastruktury w rejonie wiaduktu kolejowego.

2015-08-21

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 403


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13 sierpnia 2015 r. o składach obwodowych komisji wyborczych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 wrzesnia 2015 r.

2015-08-13

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 413


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do budynków wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Pięknej i Lwowskiej

2015-08-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 368


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Mościckiego w Dębicy.

2015-08-11

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 367


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Skowronków w Dębicy.

2015-08-11

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 355


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa oświetlenia ulicznego, przy ul. Południowej w Dębicy.

2015-08-11

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 342


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa oświetlenia ulicznego, przy ul. Pawiej w Dębicy.

2015-08-11

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 345


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stasiówka i Stobierna".

2015-08-10

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 365


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o publicznym losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum

2015-08-10

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 367


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o publicznym losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum

2015-08-10

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 353


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa kontenerowej stacji transformatorowej do zasilania energetycznego linii wytłaczania QUADROPLEX, ul. 1 Maja w Dębicy.

2015-08-10

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 346


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - „Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego drogi powiatowe – przebudowa ulic: Piłsudskiego, Szkolnej, Paderewskiego, Słonecznej i Fabrycznej”

2015-08-06

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 357Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja dot. wszczęcia postępowania administracyjnego przez Wydział Ochrony Środowisk, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Dębicy z wniosku zakładu "Animex Foods" Sp. z o.o.

2015-08-05

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 340


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - linia technologiczna do mechanicznego przetwarzania odpadów gumowych, ul. Transportowców.

2015-08-04

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 337


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Raczyńskich, Powstania Styczniowego, Młynarskiej i Akacjowej w Dębicy.

2015-07-29

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 364


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - ul. Lipowa i Czarnieckiego w Dębicy.

2015-07-27

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 344


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, ul. Budzisz w Dębicy.

2015-07-24

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 357


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 21 lipca 2015 r.

2015-07-23

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 392


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków, na działkach położonych w rejonie ulic Energetyczna, Graniczna, Łukasiewicza w Dębicy.

2015-07-22

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 361


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w okresie II kwartału 2015r. w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Dębica

2015-07-21

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 364


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanej decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków przy ul. Łukasiewicza, Energetyczna i Graniczna w Dębicy.

2015-07-21

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 374


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków przy ul. Łukasiewicza, Energetyczna i Graniczna w Dębicy.

2015-07-21

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 351


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17 lipca 2015 r.

2015-07-20

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 395


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadania publicznego

2015-07-20

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 358


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach położonych przy ul. Sandomierskiej w Dębicy

2015-07-20

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 379


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa mostu wraz z umocnieniami koryta potoku, budowa placów manewrowych oraz przebudowa infrastruktury technicznej, na działkach polożonych przy ul. Księdza Popiełuszki w Dębicy.

2015-07-16

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach położonych przy ul. Kopernika w Dębicy.

2015-07-14

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 417


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej, na działkach położonych w rejonie ulic Promiennej i Budzisz w Dębicy.

2015-07-14

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 391


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Polna w Dębicy

2015-07-10

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. W. Macha w Dębicy.

2015-07-07

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o poszerzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi publicznej w granicach istniejącego pasa drogowego

2015-07-03

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 357


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Bojanowskiego, Reja, Kochanowskiego, Skłodowskiej w Dębicy

2015-07-02

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 357


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - rozbudowa wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, ul. Budzisz

2015-07-02

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 351


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Dębicy oraz terminy posiedzeń Komisji

2015-07-01

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 374


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Sandomierska w Dębicy

2015-06-30

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 538


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

2015-06-29

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 369


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - udrożnienie bariery migracyjnej w km 56+180 rzeki Wisłoki

2015-06-26

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 358


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i rozbiórka odcinka oświetlenia ulicznego, ul. Skowronków w Dębicy

2015-06-26

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 394


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

2015-06-25

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 338Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków przy ul. Łukasiewicza, Energetyczna i Graniczna

2015-06-25

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 357


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Lipowej i Wielopolskiej w Dębicy.

2015-06-25

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 356


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, ul. Świętosława w Dębicy.

2015-06-24

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 349


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -przebudowa istniejącego budynku administracyjno – biuroweg z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ul. Parkowa w Dębicy.

2015-06-22

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 327


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

2015-06-19

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 380


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie

2015-06-19

Wprowadzający: Sylwia Cymbor

Telefon: 14 683 81 50     e-mail: sylwia.cymbor@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 462


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Grunwaldzkiej, Szaley-Groele, Legionów Polskich i Rondo

2015-06-19

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 333


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi publicznej w granicach istniejącego pasa drogowego -ul. Piłsudskiego, Szkolna, Paderewskiego, Słoneczna i Fabryczna.

2015-06-18

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 345


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ul. Lipowa i Czarnieckiego w Dębicy

2015-06-18

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 379


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie

2015-06-17

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 390


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie

2015-06-16

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 364


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Miejskiej w Dębicy i terminach posiedzeń Komisji

2015-06-11

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 366


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych

2015-06-09

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 410
Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Planowania Strategicznego

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zakup i konfiguracja urządzeń oraz usługa serwisowa niezbędne do zabezpieczenia sprawności i ciągłości działania sieci światłowodowej w miejskich placówkach oświatowych

2015-06-03

Wprowadzający: Lucyna Grych - Kusek

Telefon: (14) 6838106     e-mail: lucyna.grych-kusek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 385


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu VII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy

2015-05-28

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 370


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

2015-05-28

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 375


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, ul. Polna w Dębicy.

2015-05-28

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 372


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa istniejącego budynku administracyjno – biurowego z pomieszczeniami pomocniczymi, ul. Polna w Dębicy.

2015-05-27

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 347


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, ul. Budzisz w Dębicy

2015-05-27

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 347


Zamawiający: Biuro Organizatora Transportu Zbiorowego

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

2015-05-22

Wprowadzający: Andrzej Zaba

Telefon: +14 683 82 18     e-mail: andrzej.zaba@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 365


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy o wyborach ławników na kadencję 2016 - 2020

2015-05-20

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 364


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji z zakresu rozwoju sportu

2015-05-20

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 349


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, ul. Zielona w Dębicy

2015-05-18

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 342Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Malinowa w Dębicy.

2015-05-14

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 347


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku administracyjnego Inspektoratu ZUS w Dębicy.

2015-05-14

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 370


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem, ul. Sandomierska w Dębicy.

2015-05-14

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 361


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, ul. W. Macha w Dębicy.

2015-05-14

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 358


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasionce

2015-05-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 371


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa przejazdu kolejowego kat. F w km 0,080 toru łącznikowego do bocznic, odchodzącego od linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica.

2015-05-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 367


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

2015-05-06

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 395


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego - ul. Saperów w Dębicy

2015-05-05

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 362


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego - ul. Świętosława w Dębicy.

2015-05-05

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 375


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań - ul. Saperów w Dębicy.

2015-05-05

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 351


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ul. Świętosława w Dębicy.

2015-05-05

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 364


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Miejskiej w Dębicy i terminy posiedzeń Komisji

2015-05-05

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 382


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Bojanowskiego, Reja, Kochanowskiego, Skłodowskiej w Dębicy.

2015-05-05

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 343


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa i rozbiórka odcinka oświetlenia ulicznego, ul. Skowronków w Dębicy.

2015-05-04

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 335


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

2015-04-30

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 355


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie

2015-04-29

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 375


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej, ul. Świętosława w Dębicy.

2015-04-27

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 354


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie

2015-04-24

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 327


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Grunwaldzkiej, Szaley-Groele, Legionów Polskich i Rondo

2015-04-24

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 347


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w okresie I kwartału 2015r w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Dębica

2015-04-23

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 358


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20 kwietnia 2015 r. o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-04-21

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 393


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Kawiatkowskiego w Dębicy

2015-04-21

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 330


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku administracyjnego Inspektoratu ZUS w Dębicy, ul. Piłsudskiego w Dębicy.

2015-04-20

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 348


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu wyborców

2015-04-17

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 332


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o losowaniu członków spośród kandydatów zgłoszonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zaplanowanych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-04-17

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 349


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty na realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert

2015-04-14

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 366


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji na rozwój sportu

2015-04-13

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 391


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, przy ul. Zielonej w Dębicy.

2015-04-10

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 349


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Polna w Dębicy

2015-04-10

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 336


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dn. 03.04.2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach OKW oraz o lokalach przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i dla głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

2015-04-09

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 345


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia osiedli na terenie Gminy Miasta Dębica i uchwalenia statutów osiedli

2015-04-07

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 327


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3 kwietnia 2015 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektów uchwał dotyczących utworzenia osiedli na terenie Miasta Dębica oraz uchwalenia statutów osiedli

2015-04-07

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 348


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Sportowej i Słonecznej w Dębicy.

2015-04-07

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 353


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych - sport

2015-03-31

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 371


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych

2015-03-31

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 377


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Nosala w Dębicy

2015-03-30

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 345


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci i przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, przy ul. Zielonej w Dębicy.

2015-03-27

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 357


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszbzenie

2015-03-27

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 375


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie

2015-03-26

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 375


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Odwodnienie boiska sportowego” przy ul. W. Macha w Dębicy.

2015-03-26

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 365


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. W. Macha w Dębicy.

2015-03-24

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 382


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Piękna w Dębicy

2015-03-23

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 357


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja dla osób niepełnosprawnych zamierzających głosować w obwodzie, w którym znajduje się lokal dostosowany do ich potrzeb w wyborach Prezydenta RP zaplanowanych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-03-18

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 341


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Infrmacja w sprawie dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w wyborach Prezydenta RP zaplanowanych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-03-18

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 360


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zaswiadczenie o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta RP zaplanowanych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-03-18

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 385


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem, ul. Malinowa w Dębicy.

2015-03-18

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 345


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja dla osób niepełnosprawnych zamierzających głosować w obwodzie, w którym znajduje się lokal dostosowany do ich potrzeb w wyborach Prezydenta RP zaplanowanych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-03-17

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 341


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Dębicy

2015-03-17

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 377Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Budzisz w Dębicy.

2015-03-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 351


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja i Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

2015-03-11

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 381


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Dębicy zaplanowanej na dzień 13 marca 2015 r. i terminy posiedzeń Komisji

2015-03-10

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 392


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

obwieszczenie

2015-03-06

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 395


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami po południowej stronie miasta Dębica za obwodnicą- kompleks III- rejon ul. Zdrojowa

2015-03-06

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 385


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ul. Żołędziowa, Robotnicza, Tysiąclecia w Dębicy.

2015-03-05

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 368


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 1/2013 obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Nosala - Strażacka w Dębicy.

2015-03-04

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 379


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie

2015-03-04

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 375


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Sportowej i Słonecznej w Dębicy

2015-03-04

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 385


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa zbiornika wody czystej wraz z komorą zasuw i rurociągami technologicznymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody, ul. Kwiatkowskiego w Dębicy.

2015-03-04

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 345


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

obwieszczenie

2015-03-04

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 367


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

raport o oddziaływaniu na środowisko

2015-03-03

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 369


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, ul. Zielona w Dębicy.

2015-02-27

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 384


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej i przyłącza gazu średniego ciśnienia, ul. Kwiatkowskiego w Dębicy.

2015-02-27

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 362


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

2015-02-25

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 409


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej i przyłącza, ul. Polna w Dębicy

2015-02-25

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 374


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Budzisz w Dębicy.

2015-02-24

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 351


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Rzemieślnicza w Dębicy

2015-02-23

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 398


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych

2015-02-20

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 431


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego kokkursu ofert

2015-02-19

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 488


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wykonanie odwodnienia boiska, ul. W. Macha w Dębicy.

2015-02-18

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 397


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowie sieci kablowej SN w relacji stacja transformatorowa S-738 Słoneczna 5 – stacja transformatorowa S-782 Słoneczna 6, ul. Paderewskiego w Dębicy.

2015-02-16

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 382


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami po południowej stronie miasta Dębica za obwodnicą- kompleks III- rejon ul. Zdrojowa.

2015-02-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 399


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej i przyłącza, ul. Nosala w Dębicy.

2015-02-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 362


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja Burmistrza Miasta z dnia 9 lutego 2015 r. - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP

2015-02-09

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 390


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa zbiornika wody czystej wraz z komorą zasuw i rurociągami technologicznymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody, ul. Kwiatkowskiego w Dębicy.

2015-02-09

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 397


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. W. Macha w Dębicy.

2015-02-06

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 372


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie

2015-01-30

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 370


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie

2015-01-30

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 400


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w okresie IV kwartału 2014r. w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Dębica

2015-01-30

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 376


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

obwieszczenie

2015-01-30

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 350


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej i przyłącza, ul. Piękna

2015-01-29

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 429


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych

2015-01-28

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 414


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Gawrzyłowska w Dębicy

2015-01-28

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 400Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, ul. Zielona w Dębicy

2015-01-27

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 343


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

2015-01-26

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 354


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Miejskiej w Dębicy i terminy posiedzeń Komisji

2015-01-23

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 362


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci kablowej SN relacji stacja transformatorowa S-546 Słoneczna 2 - stacja transformatorowa S-688 Słoneczna 3.

2015-01-19

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 364Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

2015-01-15

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 396


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie zlecenia realizacji w 2015 r. zadań publicznych

2015-01-14

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 387


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obweszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego, ul. Rzeszowska w Dębicy.

2015-01-14

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 364


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

2015-01-13

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 384


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Gawrzyłowska w Dębicy.

2015-01-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 367


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ul. Robotnicza, Tysiąclecia w Dębicy.

2015-01-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 375


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, ul. Słoneczna w Dębicy

2015-01-09

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 346


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwrtego konkursu ofert

2015-01-08

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 488


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Dębicy

2015-01-02

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 388


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz przyłączem gazu, ul. Budzisz w Dębicy

2015-01-02

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 367


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepustu wraz z umocnieniami koryta potoku, placów manewrowych oraz przebudowa infrastruktury technicznej, ul. Księdza Popiełuszki w Dębicy.

2014-12-31

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 342


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

2014-12-30

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 431


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

2014-12-29

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 385


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ul. Sandomierska w Dębicy.

2014-12-29

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 344


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Rzemieślniczej w Dębicy.

2014-12-23

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 368


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego, ul. Rzeszowskiej w Dębicy.

2014-12-23

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 365


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

2014-12-22

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 362


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa sieci kablowej SN relacji stacja transformatorowa S-546 Słoneczna2 – stacja transformatorowa S-688 Słoneczna 3, ul. Sportowa w Dębicy

2014-12-22

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 347


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Budzisz w Dębicy.

2014-12-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 406


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. budowa mostu przez rz. Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica - Straszęcin - Grabiny.

2014-12-16

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa mostu przez rz. Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica - Straszęcin - Grabiny.

2014-12-16

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 388


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

2014-12-15

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 411


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu III nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy

2014-12-12

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 385


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Partyzantów w Dębicy.

2014-12-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 354


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Wielopolska w Dębicy.

2014-12-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: Budowa ulic Skowronków – boczne wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa kolektora wód deszczowych.

2014-12-10

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 358


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: Budowa ulic Skowronków – boczne wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa kolektora wód deszczowych.

2014-12-10

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 351


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa sieci kablowej SN relacji stacja transformatorowa S-387 Słoneczna 1 - stacja transformatorowa S-546 Słoneczna 2 w Dębicy.

2014-12-09

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 351


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa sieci kablowej SN relacji stacja transformatorowa S-782 Słoneczna 6 - stacja transformatorowa S-836 Słoneczna 7

2014-12-09

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 371


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - poprawa bazy lokalowej Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy, ul. Krasickiego w Dębicy

2014-12-08

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 361


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego, parkowego, ul. Szarych Szeregów w Dębicy.

2014-12-05

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 382


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego, ul. Zdrojowa w Dębicy

2014-12-05

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 331


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego, ul. Cisowa w Dębicy

2014-12-05

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 355


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zwołania sesjie Rady Miejskiej w Dębicy

2014-12-04

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 382


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przy ul. Sandomierskiej w Dębicy

2014-12-04

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 345


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w 2015 r.

2014-12-02

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 397Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie

2014-12-02

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 351


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Słonecznej w Dębicy.

2014-12-01

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 363


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Sandomierskiej w Dębicy

2014-12-01

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla instalacji do przetwarzania odpadów metalowych usytuowanej w budynkach produkcyjno – magazynowych oraz placu magazynowym, ul. Metalowców i Świętosława w Dębicy.

2014-12-01

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 421


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Dębicy

2014-11-27

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 370


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odcinka kablowej linii oświetlenia ulicznego, przy ul. Leśnej w Dębicy

2014-11-26

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 351


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Skowronków wraz z zrzutem do rzeki Ostra.

2014-11-26

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 380


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami po południowej stronie miasta Dębica za obwodnicą- kompleks III- rejon ul. Zdrojowa

2014-11-26

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 382


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego

2014-11-25

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 371


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

2014-11-25

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 355


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Uchwała Nr 10/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 20 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Dębicy w dniu 30 listopada 2014 r.

2014-11-20

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 355


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Budzisz w Dębicy.

2014-11-19

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 345


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odcinka kablowej linii oświetlenia ulicznego, parkowego, ul. Cisowa w Dębicy.

2014-11-19

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 369


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, ul. Zdrojowa w Dębicy.

2014-11-19

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 351


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, ul. Rzeszowska w Dębicy.

2014-11-19

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 331


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego, parkowego, ul. Północna i Szarych Szeregów w Dębicy.

2014-11-19

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leśnej w Dębicy.

2014-11-18

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 379


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odcinka sieci gazowej średniego, ul. Partyzantów w Dębicy.

2014-11-18

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 339


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odwodnienia pasa drogowego ul. Budzisz w Dębicy

2014-11-18

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 381


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, przy ul. Wielopolskiej w Dębicy.

2014-11-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 348


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa sieci kablowej SN w relacji stacja transformatorowa S-387 Słoneczna 1 – stacja transformatorowa S-546 Słoneczna 2.

2014-11-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 348


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilaniem pompowni ścieków, ul. Gawrzyłowska w Dębicy.

2014-11-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 364


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa sieci kablowej SN w relacji stacja transformatorowa S-782 Słoneczna 6 – stacja transformatorowa S-836 Słoneczna 7.

2014-11-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 355


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami po południowej stronie miasta Dębica za obwodnicą – kompleks III – rejon ul. Zdrojowej – Projekt zmi

2014-11-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 346


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami po południowej stronie miasta Dębica za obwodnicą – kompleks III – rejon ul. Zdrojowej – Projekt

2014-11-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 347


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Uchwała Nr 9/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców oraz podanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów w dniu 16 listopada 2014 r.

2014-11-13

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 390


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Gawrzyłowska w Dębicy.

2014-11-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 318


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie

2014-11-12

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - budowa ulic Skowronków – boczne wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa kolektora wód deszczowych.

2014-11-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 361


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o zapoznaniu się z aktami sprawy - budowa ulic Skowronków – boczne wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa kolektora wód deszczowych.

2014-11-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 353


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Staszica w Dębicy.

2014-11-05

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 333


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu w rejonie ul. Polnej w Dębicy.

2014-11-05

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 339


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „Wzrost konkurencyjności Drukarni Millenium poprzez nową inwestycję” „Wzrost konkurencyjności Drukarni Millenium poprzez zakup innowacyjnego urządzen

2014-10-31

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 334Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 23 października 2014 r. o zarejsstrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Dębicy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2014-10-27

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 403


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 23 pazdziernika 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Miejskiej w Dębicy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2014-10-27

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 350


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Dębicy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2014-10-27

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 376


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Dębicy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2014-10-27

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 342


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Dębicy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2014-10-27

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 358


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu XLVI sesji Rady Miejskiej w Dębicy

2014-10-24

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 337


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Uchwała Nr 6/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 22 października 2014 r. w sprawie nadania numerów listom kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Dębicy

2014-10-23

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 349


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przeyznania dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu

2014-10-23

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 394


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w okresie III kwartału 2014r w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Dębica

2014-10-23

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 350


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Dębica za III kwartał 2014r

2014-10-23

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 334


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Uchwała Nr 7/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów w dniu 16 listopada 2014 r.

2014-10-23

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 350


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odwodnienia ul. Budzisz obejmujące rowy otwarte, rowy kryte, przepusty.

2014-10-23

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 356


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy o terminie i miejscu losowania list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Dębicy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2014-10-20

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 363


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy o losowaniu członków spośród kandydatów zgłoszonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rady gminy,rady powiatu i sejmiku województwa oraz na burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2014-10-20

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 384


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci kanalizacji deszczowej, na działkach położonych w rejonie ul. Leśnej w Dębicy.

2014-10-16

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 357


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 06.10.2014 r. o numerach i granicach obwodów do głosowania oraz wyznaczonych siedzibach OKW, lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnospr. oraz możliwosci głosowania koresponden. i przez pełnomocnika

2014-10-14

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 358


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - poprawa bazy lokalowej Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy poprzez rozbudowę i przebudowę budynku szkoły, przy ul. Krasickiego w Dębicy

2014-10-14

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 385


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębica

2014-10-14

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębica

2014-10-14

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 342


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania - budowa przepustu wraz z umocnieniami koryta potoku, budowa placów manewrowych oraz przebudowa infrastruktury technicznej na działkach położonych przy ul. Księdza Popiełuszkiw Dębicy

2014-10-10

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 363


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami po południowej stronie miasta Dębica

2014-10-10

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 325


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o zapoznaniu się z aktami sprawy - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami po południowej stronie miasta Dębica

2014-10-10

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 333


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Dębicy

2014-10-08

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 349


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, ul. Gawrzyłowska w Dębicy.

2014-10-07

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 357


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji na rozwój sportu

2014-10-03

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 373


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

2014-10-02

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 373


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu przy ul. Wielopolskiej w Dębicy

2014-10-02

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 356


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Budzisz w Dębicy.

2014-10-01

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 365


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Pięknej w Dębicy

2014-09-29

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 354


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy

2014-09-29

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

2014-09-29

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 351


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy w sprawie harmonogramu pracy

2014-09-29

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 366


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania dceyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Świętosława w Dębicy.

2014-09-29

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 369


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej przy ul. Sandomierskiej w Dębicy.

2014-09-29

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 360


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Cisowa w Dębicy.

2014-09-29

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 358


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Poprawa bazy lokalowej Zespołu Szkół Specjalnych” , ul. Krasickiego w Dębicy.

2014-09-24

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 343


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wdanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej w rejonie przy ul. Metalowców w Dębicy.

2014-09-22

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 406


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2014-09-18

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 364


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa ulic Skowronków – boczne wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa kolektora wód deszczowych.

2014-09-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 362


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Skowronków wraz z zrzutem do rzeki Ostra.

2014-09-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 356


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębica z dnia 15 września 2014

2014-09-17

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 377


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z 15-09-2014

2014-09-15

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 372


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

2014-09-15

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 368


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Świętosława w Dębicy.

2014-09-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 353


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Administracji, Organizacji i Personelu

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z 29-08-2014

2014-08-29

Wprowadzający: Elżbieta Zajączkowska

Telefon: 14 683 82 40     e-mail: elzbieta.zajaczkowska@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 387


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu XLV sesji Rady Miejskiej w Dębicy zaplanowanej na dzień 5 września 2014 r.

2014-08-29

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 391


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Skowronków w Dębicy.

2014-08-29

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 379


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Wiejska w Dębicy.

2014-08-29

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 350


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja Burmistrza Miasta o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2014-08-28

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 386


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadania publicznego

2014-08-28

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 381


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Staszica w Dębicy.

2014-08-22

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 355


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

2014-08-20

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 376


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Zarządzenia Burmistrza w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi

2014-08-13

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 398


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu MPZP nr 1/2013 obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Nosala - Strażacka w Dębicy

2014-08-11

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 362


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, na działkach nr ewid. gr. 1295/12, 1295/7, 1295/1 obr. 4, położonych przy ul. Cisowej w Dębicy.

2014-08-11

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 367


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa sieci wodociągowej, na działce nr ewid. gr. 653 obr.1 przy ul. Świętosława w Dębicy.

2014-08-07

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 371


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu, na działkach położonych przy ul. Pięknej w Dębicy.

2014-08-05

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 351


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

2014-07-30

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 381


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych sterowania ruchem kolejowym, kablowej linii energetycznej potrzeb nieatrakcyjnych, rowu odwodnienia torowego, semafora.

2014-07-30

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 369


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Rzeszowska w Dębicy

2014-07-29

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 396


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego I-X.7840.2.61.2013

2014-07-22

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 401


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach położonych w rejonie ul. Staszica w Dębicy.

2014-07-21

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 378


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dębicy.

2014-07-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 353


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Dębica na koniec II kwartału 2014r

2014-07-17

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 373


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w okresie II kwartału 2014r w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Dębica

2014-07-17

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 356


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1295R ul. Krakowska w Dębicy.

2014-07-16

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 385


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zarządzenie nr 139/2014 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

2014-07-15

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 381


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu XLIV sesji Rady Miejskiej w Dębicy

2014-07-11

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 386


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Wiejska w Dębicy.

2014-07-11

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 347


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Skowronków w Dębicy.

2014-07-10

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 358


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Dębicy i Latoszynie

2014-07-07

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 396


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert

2014-07-04

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 359


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowa kanalizacji deszczowej, ul. Raczyńskich w Dębicy.

2014-07-01

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 373


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pn. Zorganizowanie Wakacyjnej Folkloriady” w okresie 09-26 lipca 2014 r.

2014-06-30

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 362


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dębicy.

2014-06-30

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 368Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, ul. Powstania Styczniowego i Młynarska w Dębicy.

2014-06-20

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 361


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa linii kablowych sterowania ruchem kolejowym, linii energetycznej potrzeb nietrakcyjnych, rowu odwodnienia torowego, semafora, bramki sieci trakcyjnej, kabli elektroenergetycznych, wodociągu

2014-06-20

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 347


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego I-X.7840.2.7.2014

2014-06-17

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 389


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego I-X.7840.2.13.2014

2014-06-16

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 382


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa drogi powiatowej nr 1295R ul. Krakowska w Dębicy

2014-06-13

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 363


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji Rady Miejskiej w Dębicy oraz terminy posiedzeń Komisji

2014-06-12

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 372


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010, obszaru położonego w rejonie ul. Saperów w Dębicy.

2014-06-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 381


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2003 terenu usług publicznych miejskich komunalnych, administracji, oświaty, sportu, mieszkalnictwa oraz komunikacji.

2014-06-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 386


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Piękna w Dębicy.

2014-06-12

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 371


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach położonych w Dębicy oraz w Latoszynie

2014-06-06

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 368


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych

2014-06-03

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 369


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Rzemieślniczej w Dębicy.

2014-06-03

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 398


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączam, ul. Wiejska w Dębicy.

2014-05-30

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 362


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzeszowskiej w Dębicy.

2014-05-28

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 440


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dębicy

2014-05-26

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 382


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Dębicy przy ul. Słonecznej.

2014-05-23

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 404


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, ul. Powstania Styczniowego i Młynarska w Dębicy.

2014-05-21

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 404


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publiczengo - rozbudowa i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, ul. Osiedlowa i Piłsudskiego w Dębicy

2014-05-21

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 378


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o dotacjach otrzymanych i udzielonych innym jednostkom samorzadu terytorialnego, wykorzystaniu środków z budżetu Unii Europejskiej, zobowiazaniach wymagalnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach w 2013r.

2014-05-19

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 404


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica w 2013r.

2014-05-19

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 405


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu, ul. Gajowa w Dębicy.

2014-05-19

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 371


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowa kanalizacji deszczowej, ul. Raczyńskich w Dębicy

2014-05-15

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 403


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja Burmistrza Miasta o składach Obwodoweych Komisji Wyborczych i pełnionych funkcjach przez członków OKW w obwodach głosowania w mieście Dębica w wyborach do PE zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

2014-05-15

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 407


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Porządek obrad XLII sesji RM w Dębicy i terminy posiedzeń Komisji

2014-05-15

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 408


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Dębicy i terminy poiedzeń Komisji

2014-05-15

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 428


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Dębicy i terminy posiedzeń Komisji

2014-05-15

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 372


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 5 maja 2014 r. o składach osobowych do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do PE

2014-05-06

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 424


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja Burmistrza Miasta z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Dębicy w wyborach do PE

2014-05-06

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 390


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja Burmistrza Miasta o losowaniu składów osobowych do Obwodowych Komisji Wyborczych w Dębicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego

2014-05-05

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 416


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW w rejonie ul. Gajowej w Dębicy.

2014-05-05

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 383


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku przychodni zdrowia oraz infrastruktury technicznej i komunikacyjnej przy ul. Szkolnej w Dębicy.

2014-05-05

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 373


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Promienna w Dębicy.

2014-04-29

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 380


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ul. Piękna w Dębicy.

2014-04-29

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 401


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

2014-04-25

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 446


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w okresie I kwartału 2014r. w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Dębica

2014-04-25

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 412


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Dębica na koniec I kwartału 2014r.

2014-04-25

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 392


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla budowy farmy fotowoltaicznej (instalacja paneli fotowoltaicznych PV) - ul. Mościckiego w Dębicy

2014-04-22

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 220


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa, przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, ul. Osiedlowa i Piłsudskiego w Dębicy.

2014-04-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 395


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

2014-04-16

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 423


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Rzemieślnicza w Dębicy

2014-04-11

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 431


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Dębicy, ul. Słoneczna w Dębicy

2014-04-11

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 436


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 wraz z zespołem zaporowo – upustowym, ul. Wierzbowa w Dębicy.

2014-04-11

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 388


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Zarządzenia Burmistrza w sprawie przyznania dotacji na rozwój sportu

2014-04-07

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 382


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa istniejącego budynku przychodni, ul. Szkolna w Dębicy.

2014-04-07

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 394


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Promienna w Dębicy

2014-04-07

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 387


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, ul. Polna w Dębicy

2014-04-02

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 431


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu, ul. Metalowców w Dębicy.

2014-04-02

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 419


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

2014-04-01

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 432


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu, ul. Metalowców w Dębicy.

2014-03-31

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 402


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o zapoznaniu z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW, ul. Gajowa w Dębicy.

2014-03-31

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 411


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2014 r. o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

2014-03-26

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 412


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2014 r. o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

2014-03-26

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 388


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

2014-03-26

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 408


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

2014-03-26

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 405


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich ststkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego

2014-03-26

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 424


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

2014-03-26

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 401


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu, ul. Polna w Dębicy.

2014-03-25

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 396Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010, obszaru położonego w rejonie ul. Świętosława w Dębicy

2014-03-24

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 384


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Świętosława w Dębicy.

2014-03-24

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 418


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu XLI sesji Rady Miejskiej w Dębicy oraz terminy posiedzeń Komisji

2014-03-21

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 415


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Zarządzenia Burmistrza w sprawie zlecenia zadań publicznych

2014-03-18

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 434


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Zarządzenia Burmistrza w sprawie zlecenia zadań publicznych

2014-03-17

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 423


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ul. Piękna w Dębicy.

2014-03-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 394


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

2014-03-17

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 423


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem, ul. Gajowa w Dębicy

2014-03-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 397


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wydanym postanowieniu w zakresie melioracji wodnych

2014-03-14

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 422


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Dębicy

2014-03-12

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 414


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja Burmistrza Miasta z dnia 6 marca 2014 r. dotycząca wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

2014-03-12

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 385


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

2014-03-10

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 437


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji na rozwój sportu

2014-03-10

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 464


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem, ul. Metalowców w Dębicy.

2014-03-07

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 404


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie WOOŚ.4233.39.2012.MG-73

2014-03-07

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 399


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

2014-03-04

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 441


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem, ul. Promienna w Dębicy.

2014-03-03

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 418


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego OS.II.7330.2014.MK

2014-02-26

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 405


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla instalacji do przetwarzania odpadów metalowych, w obrębie ul. Metalowców i Świętosława w Dębicy.

2014-02-25

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 393


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa z rozbudową obiektu stacji elektroenergetycznej 110/30/15/6kV LATOSZYN, w rejonie ulic: Starzyńskiego, Graniczna i Energetyczna w Dębicy.

2014-02-24

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 396


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 wraz z zespołem zaporowo-upustowym, ul. Wierzbowa w Dębicy

2014-02-20

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 421


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu, ul. Raczyńskich w Dębicy.

2014-02-19

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 412


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu, ul. Fabryczna w Dębicy

2014-02-17

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 423


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

2014-02-14

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 468


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert - sport.

2014-02-14

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 485


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

2014-02-13

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 420


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Dębica określonej w wieloletniej prognozie finansowej miasta Dębica na lata 2014 do 2022

2014-02-12

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 446


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej miasta Dębicy na 2014r

2014-02-12

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 384


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego I.IV.746.2.2.2014

2014-02-11

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 390


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie WOOŚ.442.1.2014.AW-2

2014-02-10

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 405


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie WOOŚ.4233.39.2012.MG-67

2014-02-04

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 394


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwoeszczenie Burmistrza Ropczyc

2014-02-04

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 407


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, ul. Polna w Dębicy

2014-02-04

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 416


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, ul. Metalowców w Dębicy

2014-02-04

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 394


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Zarządzenia Burmistrza w sprawie zlecenia zadań publicznych

2014-01-31

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 456


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Dębica na koniec IV kwartału 2013r

2014-01-29

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 393


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wydanej decyzji Burmistrza Miasta Dębicy o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji elektroenergetycznej przy ul. Świętosława w Dębicy.

2014-01-29

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 436


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o przyznanych miejscach handlowych i ich rezerwacji na targowisku miejskim przy ul. Kraszewskiego

2014-01-28

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 476


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skowronków w Dębicy

2014-01-28

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 434


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, ul. Metalowców w Dębicy.

2014-01-27

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 405


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odcinka sieci gazowej i przyłączy gazu średniego ciśnienia, ul. Fabryczna w Dębicy

2014-01-24

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 375


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w okresie IV kwartału 2013r w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Dębica

2014-01-21

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 402


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

2014-01-10

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 533


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Zarządzenia Burmistrza w sprawie zlecenia zadań publicznych

2014-01-10

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 444


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej i przyłącza gazu średniego ciśnienia, ul. Budzisz w Dębicy

2014-01-10

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 399


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW, ul. Gajowa w Dębicy.

2014-01-10

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 399


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Tetmajera w Dębicy.

2014-01-09

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 399


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Polna w Dębicy.

2014-01-09

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 400


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa sieci kablowej 15 kV, ul. Cmentarna w Dębicy

2014-01-09

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 422


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Zarządzenia Burmistrza w sprawie zlecenia zadań publicznych

2014-01-08

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 470


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, ul. Raczyńskich w Dębicy

2014-01-08

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 429


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Burmistrz Miasta Dębicy ogłasza konsultacje społeczne w sprawie „Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Dębica na lata 2014-2020”

2014-01-02

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 492


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2013-12-31

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 459


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

2013-12-30

Wprowadzający: Malgorzata Rózanska

Telefon: +14 683 82 66     e-mail:

Licznik odwiedzin: 432


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu XL sesji Rady Miejskiej w Dębicy

2013-12-30

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 430


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zawiadomienie o zwołaniu XL sesji Rady Miejskiej w Dębicy

2013-12-30

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 393


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu, ul. Fabryczna i I-go Maja w Dębicy.

2013-12-30

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 420


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2014r

2013-12-19

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 517


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Budżetu i Finansów

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opinia RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dębica na lata 2014 do 2022

2013-12-19

Wprowadzający: Iwona Piechowicz

Telefon: +14 683 81 22     e-mail:

Licznik odwiedzin: 429


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnieniwa wraz z przyłączami, ul. Metalowców w Dębicy.

2013-12-19

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 413


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, ul. Króla Bolesława Chrobrego w Dębicy.

2013-12-19

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 400


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa sieci wodociągowej, ul. Skowronków w Dębicy

2013-12-18

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 420


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa odcinka sieci gazowej i przyłącza gazu średniego ciśnienia, ul. Budzisz w Dębicy

2013-12-16

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Licznik odwiedzin: 419


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Zarządzenia Burmistrza Miasta Dębicy w sprawie ustalenia stawek opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych

2013-12-16

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Licznik odwiedzin: 407


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie Zarządzenia Burmistrza w sprawie zlecenia zadań publ