<< powrót na stronę główną dziś jest: 3.06.2023 r.  
 


16.03.2009 - Sportowo i charytatywnie
    Aktualnie przeglądasz: Zamówienia publiczne / Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przetarg ofertowy na Inkasenta Opłaty Targowej

2014-11-12

Wprowadzający: Katarzyna Rokosz

Telefon: +14 68 38 239     e-mail: katarzyna.rokosz@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 598


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Planowania Strategicznego

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego na wykonanie 2-ch tablic informacyjnych

2014-09-15

Wprowadzający: Lucyna Grych - Kusek

Telefon: (14) 6838106     e-mail: lucyna.grych-kusek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 612


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Planowania Strategicznego

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 2-ch tablic informacyjnych

2014-09-03

Wprowadzający: Lucyna Grych - Kusek

Telefon: (14) 6838106     e-mail: lucyna.grych-kusek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 601


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego na Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica

2014-07-17

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 650


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zapytanie ofertowe na Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica

2014-07-04

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 751


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie o wynikach przetargu ofertowego na "Wykonanie i montaż tablic informacyjnych wraz ze stelażem i tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej

2014-02-18

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 707


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych wraz ze stelażem – 2 szt. i tablic pamiątkowych – 2 szt. dla projektu pn. „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica

2014-02-06

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 718


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie o wynikach przetargu ofertowego na Wykonanie, dostawa i montaż stołów handlowych na potrzeby targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kraszewskiego w ilości 47 szt.

2014-01-17

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 738


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wykonanie, dostawa i montaż stołów handlowych na potrzeby targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kraszewskiego

2014-01-08

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 826


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

PRZETARG OFERTOWY na świadczenie usług porządkowych i wywóz śmieci na placu targowym gminy miasta Dębica przy ul. Kraszewskiego

2013-12-19

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 966


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przetarg ofertowy na Inkasenta Opłaty Targowej

2013-12-05

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 829


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie o wynikach przetargu ofertowego na „Zakup i dostawę nowego sprzętu i urządzeń budowlanych na potrzeby pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Dębicy”.

2013-11-20

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 737


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przetarg ofetowy - Zakup samochodu dostawczego DOKA

2013-11-15

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 756


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zmiany warunków przetargu „Zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń budowlanych na potrzeby pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Dębicy”

2013-11-13

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 716


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie o wynikach przetargu ofertowego na “Aktualizacja dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta Dębica na lata 2014 -2020”.

2013-11-13

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 866


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu i narzędzi budowlanych na potrzeby

2013-11-08

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 749


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie o wynikach przetargu ofertowego na “Zakup i dostawę nowego sprzętu i urządzeń ogrodniczych na potrzeby pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Dębicy”

2013-11-05

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 730


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie o wynikach przetargu ofertowego na “Zakup i dostawę nowego sprzętu AGD na potrzeby pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Dębicy”.

2013-11-05

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 694


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Ogłoszenie o wynikach przetargu ofertowego na Wykonanie, dostawa i montaż stołów handlowych na potrzeby targowiska miejskiego „Zieleniak” przy ul. Kraszewskiego w ilości 60 szt.

2013-11-05

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 903


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Przetarg ofertowy na "Aktualizacja dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta Dębica"

2013-10-28

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 962


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie, dostawa i montaż stołów handlowych na potrzeby targowiska miejskiego „Zieleniak” przy ul. Kraszewskiego

2013-10-25

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 698


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wykonanie, dostawa i montaż stołów handlowych na potrzeby targowiska miejskiego „Zieleniak” przy ul. Kraszewskiego

2013-10-25

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 760


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń ogrodniczych na potrzeby

2013-10-23

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 779


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Odpowiedzi na pytania wykonawców - Dotyczy: Wykonanie, dostawa i montaż stołów handlowych na potrzeby targowiska miejskiego „Zieleniak” przy ul. Kraszewskiego

2013-10-21

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 682


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Odpowiedzi na pytania wykonawców - Dotyczy: Wykonanie, dostawa i montaż stołów handlowych na potrzeby targowiska miejskiego „Zieleniak” przy ul. Kraszewskiego

2013-10-18

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 744


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Odpowiedzi na pytania wykonawców - Dotyczy: Wykonanie, dostawa i montaż stołów handlowych na potrzeby targowiska miejskiego „Zieleniak” przy ul. Kraszewskiego

2013-10-18

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 692


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Wykonanie, dostawa i montaż stołów handlowych na potrzeby targowiska miejskiego „Zieleniak” przy ul. Kraszewskiego

2013-10-16

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 978


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu AGD na potrzeby pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

2013-10-15

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 718


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zakup oraz dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i biurowego na potrzeby pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

2013-10-11

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 768


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

ZAPROJEKTOWANIE ORAZ DRUK SAMOPRZYLEPNYCH I WODOODPORNYCH NAKLEJEK INFORMACYJNYCH NA SPRZĘT KOMPUTEROWY

2013-07-08

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 907


Zamawiający: Urz?d Miejski w Dębicy - Wydział Przedsiębiorczosci

Kategoria: Informacja o udzieleniu zamówienia w trybach: zapytanie o cenę

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Zapytanie - Wynajęcie estrady na Dni Dębicy 2013

2013-05-08

Wprowadzający: Monika Rojek - Kałek

Telefon: +14 68 38 115     e-mail: monika.rojek@umdebica.pl

Licznik odwiedzin: 735
 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej