<< powrót na stronę główną dziś jest: 25.06.2024 r.  
 


18.09.2014 - Dębiczanie wyróżnieni w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014”
    Aktualnie przeglądasz: Zamówienia publiczne

Do przeglądania ogłoszeń w formacie PDF należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader, którego można ściągnąć bezpłatnie ze strony internetowej: www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Ostatnich 10 ogłoszeń:

Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania - na budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu, na działkach w rejonie ulic Wiśniowa, Malinowa w Dębicy

2016-06-30

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania.

2016-07-30

Licznik odwiedzin: 630


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na roboty budowlane

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Utworzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym

2016-06-24

Wprowadzający: Jerzy Sieradzki

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o unieważnieniu postępowania

2016-07-15

Licznik odwiedzin: 682


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn: Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 wraz z oddziałami żłobkowymi przy ul. Szkolnej 4 w Dębicy

2016-06-23

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-07-14

Licznik odwiedzin: 688


Zamawiający: Biuro Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia na usługi

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn: Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 wraz z oddziałami żłobkowymi przy ul. Szkolnej 4 w Dębicy

2016-06-23

Wprowadzający: Wieslaw Chorazykiewicz

Telefon: +14 683 82 29     e-mail: przetargi@um.debica.pl

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert

2016-07-01

Licznik odwiedzin: 648


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz

2016-07-01

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2016-07-01

Licznik odwiedzin: 707


Zamawiający:

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, na działkach położonych przy ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy.

2016-06-30

Wprowadzający: Magdalena Lis

Telefon: +14 683 82 28     e-mail:

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach

2016-06-30

Licznik odwiedzin: 666


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew oraz 1 szt. drzewa gat. świerk, rosnących na działce nr 1019/47 obręb 4 m. Dębica, położonej przy ul. Pana Tadeusza 16

2016-06-30

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego

2016-06-30

Licznik odwiedzin: 667


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Biuro Rady Miejskiej

Kategoria: Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy

2016-06-30

Wprowadzający: Monika Jachimiec

Telefon: +14 683 81 52     e-mail: teresa.socha@umdebica.pl

Tytuł:

Data ogłoszenia:

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy

2016-06-30

Licznik odwiedzin: 651


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie krzewu gat. ligustr o pow. 10 m2 oraz przesadzenie krzewu gat. pigwowiec o pow. 2,5 m2, rosnących na działce oznaczonej nr ewid. gr. 103/15 obr. 4 m. Dębica

2016-06-29

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego

2016-06-29

Licznik odwiedzin: 663


Zamawiający: Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury

Kategoria: Obwieszczenia

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 sztuki drzewa gat. wiśnia ozdobna, rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. gr. 494/26 obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Głowackiego

2016-06-29

Wprowadzający: Marcin Jaroslawski

Telefon: +14 683 82 16     e-mail:

Tytuł:

Data ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

2016-06-29

Licznik odwiedzin: 659
 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej