<< powrót na stronę główną dziś jest: 1.10.2023 r.  
 


19.08.2013 - Fotoreportaż z V edycji Jarmarków oraz Giełdy Staroci w Dębicy 10.08.2013r.
    Aktualnie przeglądasz: Zamówienia publiczne / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miasto Dębica                                                                                                                       

  DĘBICA,  dn. 2007-08-20

znak: BF.3054-12-     /07

                              

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Gmina Miasta Dębicy działając w oparciu o Art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r) niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie:

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 11.160.000 PLN.

 

na wykonawcę wybrano:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Rzeszowie

ul. Szpitalna 1

                                               35-065 Rzeszów

Ze względu na zaproponowaną najniższą cenę.

 

Wartość wybranej oferty :   2.327.449,22 zł obliczona w oparciu o marżę w wysokości 0,1 % , prowizję
bankową w wysokości 0 % oraz podaną przez Zamawiającego do wyliczenia ceny ofertowej stawkę
WIBOR 1M w wysokości 4,40.

 

 

Lista Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Spełnianie warunków

zamówienia

Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena 100 %

1.

Bank Ochrony Środowiska  S.A.

Oddział w Tarnowie

ul.Piłsudskiego 5,   33-100 Tarnów

Oferta spełnia wszystkie warunki zamówienia

 

96,69 pkt

2.

Bank BPH S.A.

Centrum Korporacyjne Małopolska

ul.Jagiellońska 26,  33-300 Nowy Sącz

Oferta spełnia wszystkie warunki zamówienia

 

94,33 pkt

3.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Rzeszowie

ul.Szpitalna 1,   35-065 Rzeszów

Oferta spełnia wszystkie warunki zamówienia

 

100,00 pkt

  
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej