<< powrót na stronę główną dziś jest: 24.07.2024 r.  
 


12.11.2012 - Miejskie obchody Święta Niepodległości w obiektywie + foto
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Dębica stawia na rodzinę
27-05-2009

W Dniu Matki Paweł Wolicki, burmistrz Dębicy wręczył wózki dziecięce, foteliki samochodowe dla niemowlaków i wyprawki niemowlęce 45 rodzinom, w których w ostatnich dwóch miesiącach urodziły się dzieci.

- W tym roku wszystkie rodziny z naszego miasta, w których urodzi się dziecko otrzymają dodatkową pomoc w takiej formie, bowiem 2009 rok w naszym mieście jest rokiem promocji rodziny - mówi burmistrz Paweł Wolicki. - Chcemy, by wszystkie rodziny otrzymały pomoc, nie tylko te, które korzystają z Miejskiego Ośrodka Pomocy. Chcieliśmy w ten sposób chociaż trochę wesprzeć domowe budżety świeżo upieczonych rodziców.

Burmistrz wyraził nadzieję, że akcja potrwa nie tylko do końca bieżącego roku ale także będzie kontynuowana w przyszłym roku. – Na razie szukamy podstaw prawnych, które pozwolą nam na realizowanie tych zamierzeń – mówi Wolicki. – Radni miejscy wyrazili już swoją dobrą wolę w sprawie wyprawek podejmując uchwałę w kwietniu br.

Podczas uroczystości Dnia Matki burmistrz wręczył 23 wózki, 12 fotelików i 10 koszy z wyprawkami. Uroczystość uświetniły występy dzieci z Przedszkoli nr 4, 7 i 8.

To tylko jedno z licznych działań prorodzinnych w naszym mieście. 

 

Miasto finansuje szczepienia przeciwko pneumokokom dla wcześniaków zamieszkałych w Dębicy. Program profilaktyki przeciwko zakażeniom radni miejscy przyjęli na lata 2009 – 2012. Zaszczepienie jednego dziecka kosztuje około 1200 złotych. Dziecko w pierwszym roku musi otrzymać trzy szczepionki, dodatkowo w wieku kilku lat jeszcze jedną, każda kosztuje około 290 złotych. W tym roku na ten cel Urząd Miejski zabezpieczył 50 tysięcy złotych, bo rocznie rodzi się około 50 wcześniaków, zamieszkałych w Dębicy. Miasto podpisało już umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Wywiad lekarski i szczepienia prowadzone będą w jego dwóch przychodniach: przy ul. Cmentarnej i Szkolnej oraz przychodniach niepublicznych.

Pneumokoki to bakterie, które atakują górne drogi oddechowe, zwłaszcza niemowląt i dzieci do 5 roku życia. Wywołują ciężkie  zapalenie płuc i ostre zapalenie ucha środkowego, a także zatok obocznych nosa.

W mieście w 2009 r. powstaną nowe place zabaw. Zaplanowano je przy ul. Leśnej, ul. Świętosława (za Domem Strażaka), przy ul. Cmentarnej, ul. Sienkiewicza, ul. Gajowej i ul. Kawęczyńskiej. Na nowe place zabaw miasto wyda 350 tysięcy złotych.

W 2008 r. w mieście uruchomiono sześć placów zabaw: w Ogródku Jordanowskim, w Parku Skarbka – Borowskiego, przy ul. Piłsudskiego, ul. Ogrodowej i Sobieskiego oraz na os. Matejki. Wszystkie cieszą się wielkim powodzeniem dzieci. Istniejące już place zabaw zostaną wyposażone o dodatkowe urządzenia.

W 2010 otwarta zostanie część rekreacyjna krytej pływalni. Znajdą się tam dwa baseniki dla dzieci ze zjeżdżalnią, jacuzzi, biczami wodnymi, ścianką wspinaczkową oraz rzeczką zwaną „Oko Cyklonu”. Jeden basen to brodzik,  drugi większy do głębokości 1,30 metra. 

Najzdolniejsi uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów na zakończenie każdego roku szkolnego otrzymują nagrody burmistrza. Na najzdolniejszych uczniów, którzy mogą się pochwalić znakomitymi wynikami w nauce, czeka pięć laptopów.

Dzieci starszych klas szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci mogą starać się o stypendia miejskie.

* Szkolny Program Stypendialny Miasta Dębicy przeznaczony jest dla uczniów wybitnie uzdolnionych uczęszczających do szkół miejskich. Stypendia przyznawane będą za wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia. Stypendia wypłacane będą do czasu ukończenia kształcenia przez uczniów szkół, dla których miasto jest organem prowadzącym, to jest: podstawowych (klasy IV - VI), gimnazjalnych. Do rozdysponowania jest 10 stypendiów. Wnioski o ich przyznanie należy składać w Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych, jednak nie później niż do 15 lipca danego roku. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione warunki do jego uzyskania.

* Stypendium dla młodzieży osiągającej wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju osób osiągających wysokie wyniki. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać: osoby uzdolnione sportowo zainteresowane otrzymaniem stypendium lub ich opiekunowie prawni, stowarzyszenia i organizacje sportowe, jednostki organizacyjne Dębicy. Wniosek składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w terminie do 15 maja każdego roku, uwzględniając osiągnięcia sportowe w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium. Stypendium przyznawane jest od września do czerwca. Do rozdysponowania jest 5 stypendiów.

* Stypendium dla młodzieży uzdolnionej artystycznie. Stypendia w dziedzinie kultury mają na celu wspieranie osób wybitnie uzdolnionych artystycznie i reprezentujących Dębicę w różnego rodzaju konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu krajowym i zagranicznym. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać: osoby uzdolnione artystycznie zainteresowane otrzymaniem stypendium lub ich opiekunowie prawni, stowarzyszenia i organizacje kulturalne, jednostki organizacyjne Dębicy. Wniosek składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w terminie do 15 maja każdego roku, uwzględniając osiągnięcia artystyczne w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium. Stypendium przyznawane jest od września do czerwca. Do rozdysponowania jest 5 stypendiów.

Miasto planuje ufundowanie stypendiów dla najzdolniejszych studentów Wydziału Rozwoju Regionalnego w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obecnie trwają prace nad ustaleniem warunków przyznawania stypendiów.

Miasto od dwóch lat realizuje program „Nie ulicy – Tak świetlicy”, który polega na otwieraniu osiedlowych świetlic środowiskowych. Z uwagi na wielkie zainteresowanie młodzieży tymi placówkami miasto planuje uruchomienie kolejnych świetlic. To tutaj młodzi ludzie spotykają rówieśników po zajęciach w szkole, mogą liczyć na pomoc w odrobieniu lekcji, gry i zabawy, posiłek i rozmowę z psychologiem. Świetlice socjoterapeutyczne dla młodzieży istnieją przy ul. Kraszewskiego na osiedlu Fredry i na osiedlu Matejki, na osiedlu Słoneczne i na osiedlu Wolica. Nowe placówki powstaną przy ul.  Tuwima i ul. Świętosława. Na uruchomienie nowych świetlic przewidziano 500 tysięcy złotych.

Miasto inwestuje w infrastrukturę sportową. W 2007 roku oddano boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Piłsudskiego. Wybudowane w ubiegłym roku boisko „Orlik” przy ul. Głowackiego jest oblegane przez młodzież i dorosłych. W tym roku w planach jest budowa sztucznej murawy przy ul. Cmentarnej w ramach programu „Blisko boisko”.

Miasto planuje oddawać do użytku jedno lub dwa boiska rocznie, tak by w każdym osiedlu młodzież miała dobre warunki do gry i rekreacji. W planach na 2010 - 2011 jest także przebudowa stadionu przy ul. Kraszewskiego i przy ul. Sobieskiego.

Miasto dba także o osoby w jesieni życia. We wrześniu planowane jest otwarcie Klubu Seniora. Dojrzali ludzie często w ciągu dnia nie mają z kim porozmawiać, czy miło spędzić czasu. Klub Seniora będzie miejscem, gdzie będzie można wypić herbatę, porozmawiać, rozegrać partię szachów, czy w inny miły sposób spędzić czas. Obok świetlicy czynna będzie także kuchnia, gdzie będzie można wykonać proste potrawy.

Dojrzali dębiczanie mogą korzystać z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Mościckiego, który świadczy pomoc na rzecz osób starszych, potrzebujących wsparcia. Także tutaj mogą liczyć na towarzystwo innych osób, zajęcia rekreacyjno sportowe, fachowe poradnictwo i pomoc.

Dębiczanie mogą korzystać bezpłatnie z Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych, przy ul. Ratuszowej 6. Mogą z niej korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu dębickiego, którym niezbędna jest rehabilitacja ruchowa. W wypożyczalni zatrudniony jest pracownik, który załatwia wszystkie sprawy administracyjne i wydaje sprzęt osobom uprawnionym. Jest również pracownik, który instruuje wypożyczających, jak korzystać ze sprzętu. Druki niezbędne do wypożyczenia sprzętu dostępne są w biurze Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.mops-debica.pl w zakładce "Druki i wnioski", pozycja nr 16.
Od września rodzice wszystkich pierwszoklasistów mogą liczyć na szkolne wyprawki. Na ten cel miasto przeznaczy 70 tysięcy złotych. Będą to plecaki, piórniki, zeszyty, worki na pantofle. Władze miasta chcą zachęcić przedsiębiorców, by włączyli się w sponsorowanie rodzin lub dostarczenie produktów po niższych cenach.

Miasto przygotowuje dla dębickich rodzin „Bilet rodzinny”, który da zniżki dla  rodzin, w których jest więcej niż jedno dziecko. Jeżeli rodzice kupią bilet dla pierwszego dziecka, nie płacą biletu za pozostałe dzieci. Ma to być wspólna wejściówka dla dzieci i ich rodziców na basen, lodowisko, do Muzeum Regionalnego. Bilet rodzinny ma zachęcić rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi.

Władze Dębicy nie zamierzają poprzestawać na polityce prorodzinnej w mieście. Burmistrz chce przekonać władze partnerskich samorządów z zagranicy i w ramach programu „Europy Miast” wystąpić do władz Unii Europejskiej z propozycją wprowadzenia zerowego podatku VAT, m.in. na ubranka, pieluchy i odżywki dla dzieci.


Fot. Tomasz Rowiński 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej