<< powrót na stronę główną dziś jest: 25.06.2024 r.  
 


21.02.2013 - Konferencja Klubu Parlamentarnego PIS pn. „Teraz Rodzina”
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Elektroniczny obieg dokumentów

Harcerze przekazali burmistrzowi Światło Pokoju
19-12-2014

19 grudnia dębiccy harcerze przekazali na ręce burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka oraz jego zastępcy Jarosława Śliwy Beltejemskie Światło Pokoju.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski 15 grudnia i przekazywane będzie do 24 grudnia przez harcerzy do poszczególnych województw.
Dębickim harcerzom Światło Pokoju przekazane zostało 17 grudnia z Rzeszowa. Dzień później harcerze zaczęli odwiedzać dębickie urzędy, instytucje i szkoły przekazując dalej Światło. Jednym z pierwszych odwiedzonych miejsc był Urząd Miejski w Dębicy gdzie Światło Pokoju zostało przekazane burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi i jego zastępcy Jarosławowi Śliwie przez dębickich harcerzy.

„Idea Betlejemskiego Światła Pokoju, która zagościła w Polsce na początku lat ‘90  i od tego czasu jest w naszym kraju pielęgnowana  sprawia,  że zastanawiamy się nad takimi wartościami jak godność, prawda i tolerancja i stajemy się bardziej wrażliwi na problemy innych ludzi” – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk. 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez radio i telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy, którzy roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła od 1991 r. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz w Polsce, raz na Słowacji. W pierwszej kolejności trafia do Krakowa i Częstochowy, a skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce.

"Przychodząc z Betlejemskim Światłem Pokoju, jak co roku chcemy przekazać, w raz z życzeniami, przesłanie. W tym roku są to słowa "Pokój jest w nas". I tego pokoju życzymy władzom samorządowym miasta u progu nowej kadencji oraz wszystkim mieszkańcom Dębicy - zawsze znajdujmy w sobie pokłady dobra i dzielmy się nim” - mówi Mateusz Cebula komendant  Hufca ZHP Dębica, zastępca komendanta chorągwi podkarpackiej ZHP.

Z Polski Światło harcerze przekazują dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

 

Elektroniczny Obieg Dokumentów

Urząd Miasta w Dębicy posiada stale modernizowaną i ulepszaną infrastrukturę teleinformatyczną. Jednak komputeryzacja urzędu polegająca jedynie na rozbudowie infrastruktury (zwiększanie liczby komputerów, ich szybkości i wydajności) tylko w nieznacznym stopniu wpływa na zwiększenie jakości świadczonych usług administracyjnych dla mieszkańców miasta.

Duży nakład pracy związany z powtarzalnością czynności wykonywanych przez urzędników, zwiększająca się z roku na rok liczba dokumentów wpływających do urzędu, ilość spraw i wydanych decyzji, stawiają przed Zarządem problem działania szerszego niż zakup nowego sprzętu. Szeroko rozumiana informatyzacja traktująca technologie IT jako kluczowe w rozwoju usług świadczonych mieszkańcom stała się uświadomioną koniecznością.

Realizacja projektu „Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej”, w ramach którego techniki informatyczne znajdą optymalne zastosowanie, jest szansą dla Urzędu Miasta na zwiększenie skuteczności, łatwy i szybki dostęp do informacji, kompetentną i terminową obsługę interesantów, sprawne i aktywne zarządzanie majątkiem gminy - co zredukuje koszty operacyjne, polepszy jej własny wizerunek, a także zwiększy kontrolę nad procesami obsługi obywateli.

Głownymi celami działania jest:
- usprawnienie obsługi interesanta,
- skrócenie czasu obsługi i wydawania decyzji,
- usprawnienie kontroli nad sprawami i dokumentami,
- zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
- zapewnienie transparentności działań administracji publicznej,
- usprawnienie działań związanych z realizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- oszczędności w czasie pracy,
- poprawa warunków pracy urzędników.
poprzez: wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miasta w Dębicy


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej