<< powrót na stronę główną dziś jest: 19.06.2024 r.  
 


19.10.2009 - Odsłonięto pomnik św. Jadwigi
    Aktualnie przeglądasz: Biuletyn Informacji Publicznej / Gospodarowanie odpadami komunalnymi


Analiza BGO 2014- pobierz

Informacje dla mieszkańców Gminy Miasta Dębica w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - pobierz

 

 

 

 

„GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI”

PLIKI DO POBRANIA:

 

Miasto Dębica podaje terminy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych dla mieszkańców miasta Dębicy. Podany harmonogram obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

POBIERZ HARMONOGRAM

STR.1

STR.2

 

Więcej informacji dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy udzielają pracownicy Biura Gospodarowania Odpadami tel. 14 68 38 203 

POBIERZ HARMONOGRAM WRAZ Z INSTRUKCJĄ

 

 

- Uchwała Nr XXVIII/309/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miasta Dębica - pdf

 

- Uchwała Nr XXIX/332/12 Rady Miejskiej w Dębica z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Dębica - pdf

 

- wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – doc;

- wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Dębica – word;

- oświadczenie do wniosku o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnychword;

- sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomościword;

 

 

- Uchwała Nr XXIX/333/12 Rady Miejskiej w Dębicyz dnia 20 grudnia 2012r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - pdf

 

- Uchwała Nr XXVIII/311/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - pdf

 

- Uchwała Nr XXVIII/310/2012 Rady Miejskiej w Dębica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pdf

Deklaracja na obiór odpadów – termin składania do 31 stycznia 2013 r.

 

  • Deklaracja - plik: doc. , docx., pdf.
  • Wzór deklaracji dla osób, które nie będą segregować odpadów (uzupełniony przykład) plik: doc. , docx., pdf.
  • Wzór deklaracji dla osób, które będą segregować odpadóy (uzupełniony przykład) plik: doc. , docx., pdf.
  • Oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazujące  osoby zameldowane na nieruchomości plik: doc. , docx., pdf.

 

 

Biuro Gospodarowania Odpadami informuje,
że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Deklarację składa się z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Dębicy założonej na platformie ePUAP.
Deklarację podpisuje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilem zaufanym ePUAP.


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej