<< powrót na stronę główną dziś jest: 22.06.2024 r.  
 


07.08.2009 - Kaplica cmentarna została rozbudowana
    Aktualnie przeglądasz: Biuletyn Informacji Publicznej / Elektroniczna Skrzynka Podawcza


"Celem złożenia wniosku do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne"

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego [ Elektroniczna Skrzynka Podawcza ]

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00 – 16:00) na Dziennik Podawczy na następujących nośnikach danych:

a. Dyskietka 1,44 MB

b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

c. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2. Akceptowalne formaty załączników to:

a. DOC, RTF

b. XLS

c. CSV

d. TXT

e. GIF, TIF, BMP, JPG

f. PDF

g. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. 

[ Elektroniczna Skrzynka Podawcza ]

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej