<< powrót na stronę główną dziś jest: 24.07.2024 r.  
 


20.12.2011 - Tyle „Radości” w „Morsie”
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Harcerze przekazali burmistrzowi Światło Pokoju
19-12-2014

19 grudnia dębiccy harcerze przekazali na ręce burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka oraz jego zastępcy Jarosława Śliwy Beltejemskie Światło Pokoju.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski 15 grudnia i przekazywane będzie do 24 grudnia przez harcerzy do poszczególnych województw.
Dębickim harcerzom Światło Pokoju przekazane zostało 17 grudnia z Rzeszowa. Dzień później harcerze zaczęli odwiedzać dębickie urzędy, instytucje i szkoły przekazując dalej Światło. Jednym z pierwszych odwiedzonych miejsc był Urząd Miejski w Dębicy gdzie Światło Pokoju zostało przekazane burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi i jego zastępcy Jarosławowi Śliwie przez dębickich harcerzy.

„Idea Betlejemskiego Światła Pokoju, która zagościła w Polsce na początku lat ‘90  i od tego czasu jest w naszym kraju pielęgnowana  sprawia,  że zastanawiamy się nad takimi wartościami jak godność, prawda i tolerancja i stajemy się bardziej wrażliwi na problemy innych ludzi” – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk. 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez radio i telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy, którzy roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła od 1991 r. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz w Polsce, raz na Słowacji. W pierwszej kolejności trafia do Krakowa i Częstochowy, a skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce.

"Przychodząc z Betlejemskim Światłem Pokoju, jak co roku chcemy przekazać, w raz z życzeniami, przesłanie. W tym roku są to słowa "Pokój jest w nas". I tego pokoju życzymy władzom samorządowym miasta u progu nowej kadencji oraz wszystkim mieszkańcom Dębicy - zawsze znajdujmy w sobie pokłady dobra i dzielmy się nim” - mówi Mateusz Cebula komendant  Hufca ZHP Dębica, zastępca komendanta chorągwi podkarpackiej ZHP.

Z Polski Światło harcerze przekazują dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

 

Analiza BGO 2014- pobierz

Informacje dla mieszkańców Gminy Miasta Dębica w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - pobierz

 

 

 

 

„GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI”

PLIKI DO POBRANIA:

 

Miasto Dębica podaje terminy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych dla mieszkańców miasta Dębicy. Podany harmonogram obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

POBIERZ HARMONOGRAM

STR.1

STR.2

 

Więcej informacji dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy udzielają pracownicy Biura Gospodarowania Odpadami tel. 14 68 38 203 

POBIERZ HARMONOGRAM WRAZ Z INSTRUKCJĄ

 

 

- Uchwała Nr XXVIII/309/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miasta Dębica - pdf

 

- Uchwała Nr XXIX/332/12 Rady Miejskiej w Dębica z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Dębica - pdf

 

- wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – doc;

- wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Dębica – word;

- oświadczenie do wniosku o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnychword;

- sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomościword;

 

 

- Uchwała Nr XXIX/333/12 Rady Miejskiej w Dębicyz dnia 20 grudnia 2012r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - pdf

 

- Uchwała Nr XXVIII/311/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - pdf

 

- Uchwała Nr XXVIII/310/2012 Rady Miejskiej w Dębica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pdf

Deklaracja na obiór odpadów – termin składania do 31 stycznia 2013 r.

 

  • Deklaracja - plik: doc. , docx., pdf.
  • Wzór deklaracji dla osób, które nie będą segregować odpadów (uzupełniony przykład) plik: doc. , docx., pdf.
  • Wzór deklaracji dla osób, które będą segregować odpadóy (uzupełniony przykład) plik: doc. , docx., pdf.
  • Oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazujące  osoby zameldowane na nieruchomości plik: doc. , docx., pdf.

 

 

Biuro Gospodarowania Odpadami informuje,
że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Deklarację składa się z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Dębicy założonej na platformie ePUAP.
Deklarację podpisuje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilem zaufanym ePUAP.


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej