<< powrót na stronę główną dziś jest: 26.05.2024 r.  
 


11.05.2009 - Europejskie spotkanie młodych w Dębicy
    Aktualnie przeglądasz: Biuletyn Informacji Publicznej / Plany Zagospodarowania Przestrzennego


Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta Dębica:

 

1)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/1/99 terenu komunikacji w Dębicy - odcinek obwodnicy północnej miasta od skrzyżowania z ul. Rzeczną do ul. Świętosława, uchwalony Uchwałą Nr XII/113/99 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 sierpnia 1999 r. - UCHWAŁA, MAPA

 

2)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/1/2000 terenu w obrębie ulic Kościuszki i Słonecznej w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XXI/229/2000 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 czerwca 2000 r. - UCHWAŁA,  MAPA

 

3)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2/2000 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie ulicy Gajowej w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XXVII/312/2001 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 22 lutego 2001 r. -  UCHWAŁA,  MAPA

 

4)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2000 terenu budownictwa mieszkaniowego, usług i komunikacji w rejonie ul. Krakowskiej w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XXX/353/01 Rady Miasta w Dębicy z dnia 28 czerwca 2001 r. - UCHWAŁA,  MAPA

 

5)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach trzech terenów położonych w rejonie ul. Metalowców (w sąsiedztwie WUCH-u) oraz jednego terenu położonego przy ul. Sandomierskiej i Transportowców w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/473/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 15 lutego 2002 r. - UCHWAŁA,  MAPA1, MAPA2, MAPA3

 

6)        Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
na obszarze miasta Dębica:

-     Nr 1/2002 terenu przy ul. Raczyńskich,

-     Nr 3/2002 terenu przy ul. 23 Sierpnia,

-     Nr 5/2002 terenu u zbiegu ulic Jana Pawła II i 3-go Maja,

-     Nr 6/2002 terenu u zbiegu ulic Szkolnej i Słonecznej,

uchwalone Uchwałą Nr XLVIII/545/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002 r. - UCHWAŁA,  MAPA1, MAPA2, MAPA3MAPA4

 

7)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 9/2002 terenu budownictwa mieszkaniowego, położonego w rejonie ulicy Świętosława w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XLVIII/547/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002 r.  - UCHWAŁA,  MAPA 

 

8)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 10/2002 terenu budownictwa mieszkaniowego, położonego w rejonie ulicy Kościuszki w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XLVIII/546/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002 r. - UCHWAŁA,  MAPA 

 

9)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica w Latoszynie (obszar włączony w granice administracyjne Gminy Miasta Dębica w styczniu 2006 r.), uchwalony Uchwałą Nr V/53/2001 Rady Gminy Dębica dnia 24 sierpnia 2001 r. - UCHWAŁA,  MAPA 

 

10)     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica w Latoszynie (obszar włączony w granice administracyjne Gminy Miasta Dębica w styczniu 2006 r.), uchwalony Uchwałą Nr IV/62/03 Rady Gminy Dębica dnia 6 lutego 2003 r. - UCHWAŁA,  MAPA 

 

11)      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2003 terenu usług publicznych miejskich komunalnych administracji, oświaty, sportu, mieszkalnictwa oraz komunikacji w rejonie ulic T. Kościuszki, Kosynierów Racławickich i Rzecznej w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XI/163/03 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2003 r. - UCHWAŁA,  MAPA

 

12)     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica, obszaru przestrzeni publicznej, położonego przy ul. Sobieskiego i ul. Nosala w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XVIII/252/04 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 sierpnia 2004 r. - UCHWAŁA,  MAPA

 

13)     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica Nr 2/2004 terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług w rejonie ulic Starzyńskiego, Granicznej i Energetycznej w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/424/05 Rady Miasta Dębica z dnia 29 listopada 2005 r. - UCHWAŁA,  MAPA

 

14)     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica Nr 1/2004/2005/2006 terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usług, w rejonie ul. Kosynierów Racławickich, ul. Rzecznej i ul. Świętosława w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XL/541/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 sierpnia 2006 r. UCHWAŁA,  MAPA

  

15)     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica Nr 3/2004 miasta Dębica, obszaru położonego w obrębie ulicy Kawęczyńskiej w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XV/229/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2008 r. UCHWAŁA,  MAPA

 

16)     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica Nr 2/2008 miasta Dębica, obszaru położonego w rejonie ul. Rzeszowskiej i ul. Rajskiej w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/540/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 października 2009 r. UCHWAŁA,  MAPA

 

 17)     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica Nr 2/2006 miasta Dębica, obszar w obrębie ul. Mościckiego w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/583/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 grudnia 2009 r.  UCHWAŁA,  MAPA

 

18)     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/2009 miasta Dębica, obszaru położonego pomiędzy ul. Strumskiego i ul. Kościuszki w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr IX/85/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 08 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA,  MAPA

 

19)     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/2006 MIASTA DĘBICA, obszar w obrębie osiedla Wolica I. w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 08 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA,  MAPA

 

20)     Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 4/2008 miasta Dębica, obszaru położonego w rejonie ulic Świętosława i Mościckiego w Dębicy, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/187/11Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 listopada 2011 r. UCHWAŁA,  MAPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej