<< powrót na stronę główną dziś jest: 13.06.2024 r.  
 


24.06.2008 - Miasto zabezpieczy osuwisko
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Reguły

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego
19-12-2014

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego nr 10/14 z dnia 12 grudnia w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

 Treść rozporządzenia:

images/10-14 ogranieczenia pirotechniki.pdf

images/20141216153823184.pdfREGUŁY  WSPÓŁPRACY

Przystępując do projektu miasta zobowiązują się do przestrzegania następujących reguł:

 

  1. Współpraca pomiędzy miastami opiera się na wzajemnej uczciwości, tolerancji i szacunku.
  2. Każde miasto wnosi swój potencjał oraz ofertę współpracy w projekcie „EUROPY MIAST”.
  3. Każde miasto wyznacza osobę odpowiedzialną za bieżące kontakty oraz   komunikację pomiędzy miastami.
  4. Przedstawiciele miast uczestniczą w spotkaniach „EUROPY MIAST”.
  5. Raz w roku burmistrz/prezydent miasta uczestniczy w konwencie tworzonym przez szefów miast.
  6. Konwent odbywa się w uzgodnionym terminie i miejscu przynajmniej raz w roku i jego celem jest podsumowanie dotychczasowej działalności      i wyznaczenie kierunków działań na przyszłość.
  7. Finansowanie zaproponowanych przez siebie projektów w projekcie „EUROPY MIAST” odbywa się ze środków własnych oraz zewnętrznych.
  8. Przystąpienie do projektu „EUROPY MIAST” jest jednoznaczne z decyzją o współpracy ze wszystkimi miastami należącymi do „EUROPY MIAST”.


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej