<< powrót na stronę główną dziś jest: 22.06.2024 r.  
 


22.11.2012 - Jazda Figurowa na Lodzie w Dębicy +foto
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Reguły

Harcerze przekazali burmistrzowi Światło Pokoju
19-12-2014

19 grudnia dębiccy harcerze przekazali na ręce burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka oraz jego zastępcy Jarosława Śliwy Beltejemskie Światło Pokoju.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski 15 grudnia i przekazywane będzie do 24 grudnia przez harcerzy do poszczególnych województw.
Dębickim harcerzom Światło Pokoju przekazane zostało 17 grudnia z Rzeszowa. Dzień później harcerze zaczęli odwiedzać dębickie urzędy, instytucje i szkoły przekazując dalej Światło. Jednym z pierwszych odwiedzonych miejsc był Urząd Miejski w Dębicy gdzie Światło Pokoju zostało przekazane burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi i jego zastępcy Jarosławowi Śliwie przez dębickich harcerzy.

„Idea Betlejemskiego Światła Pokoju, która zagościła w Polsce na początku lat ‘90  i od tego czasu jest w naszym kraju pielęgnowana  sprawia,  że zastanawiamy się nad takimi wartościami jak godność, prawda i tolerancja i stajemy się bardziej wrażliwi na problemy innych ludzi” – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk. 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez radio i telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy, którzy roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła od 1991 r. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz w Polsce, raz na Słowacji. W pierwszej kolejności trafia do Krakowa i Częstochowy, a skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce.

"Przychodząc z Betlejemskim Światłem Pokoju, jak co roku chcemy przekazać, w raz z życzeniami, przesłanie. W tym roku są to słowa "Pokój jest w nas". I tego pokoju życzymy władzom samorządowym miasta u progu nowej kadencji oraz wszystkim mieszkańcom Dębicy - zawsze znajdujmy w sobie pokłady dobra i dzielmy się nim” - mówi Mateusz Cebula komendant  Hufca ZHP Dębica, zastępca komendanta chorągwi podkarpackiej ZHP.

Z Polski Światło harcerze przekazują dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

 


REGUŁY  WSPÓŁPRACY

Przystępując do projektu miasta zobowiązują się do przestrzegania następujących reguł:

 

  1. Współpraca pomiędzy miastami opiera się na wzajemnej uczciwości, tolerancji i szacunku.
  2. Każde miasto wnosi swój potencjał oraz ofertę współpracy w projekcie „EUROPY MIAST”.
  3. Każde miasto wyznacza osobę odpowiedzialną za bieżące kontakty oraz   komunikację pomiędzy miastami.
  4. Przedstawiciele miast uczestniczą w spotkaniach „EUROPY MIAST”.
  5. Raz w roku burmistrz/prezydent miasta uczestniczy w konwencie tworzonym przez szefów miast.
  6. Konwent odbywa się w uzgodnionym terminie i miejscu przynajmniej raz w roku i jego celem jest podsumowanie dotychczasowej działalności      i wyznaczenie kierunków działań na przyszłość.
  7. Finansowanie zaproponowanych przez siebie projektów w projekcie „EUROPY MIAST” odbywa się ze środków własnych oraz zewnętrznych.
  8. Przystąpienie do projektu „EUROPY MIAST” jest jednoznaczne z decyzją o współpracy ze wszystkimi miastami należącymi do „EUROPY MIAST”.


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej