<< powrót na stronę główną dziś jest: 26.02.2024 r.  
 


22.05.2009 - Ulica Piękna jeszcze piękniejsza
    Aktualnie przeglądasz: Europa Miast / RegułyREGUŁY  WSPÓŁPRACY

Przystępując do projektu miasta zobowiązują się do przestrzegania następujących reguł:

 

  1. Współpraca pomiędzy miastami opiera się na wzajemnej uczciwości, tolerancji i szacunku.
  2. Każde miasto wnosi swój potencjał oraz ofertę współpracy w projekcie „EUROPY MIAST”.
  3. Każde miasto wyznacza osobę odpowiedzialną za bieżące kontakty oraz   komunikację pomiędzy miastami.
  4. Przedstawiciele miast uczestniczą w spotkaniach „EUROPY MIAST”.
  5. Raz w roku burmistrz/prezydent miasta uczestniczy w konwencie tworzonym przez szefów miast.
  6. Konwent odbywa się w uzgodnionym terminie i miejscu przynajmniej raz w roku i jego celem jest podsumowanie dotychczasowej działalności      i wyznaczenie kierunków działań na przyszłość.
  7. Finansowanie zaproponowanych przez siebie projektów w projekcie „EUROPY MIAST” odbywa się ze środków własnych oraz zewnętrznych.
  8. Przystąpienie do projektu „EUROPY MIAST” jest jednoznaczne z decyzją o współpracy ze wszystkimi miastami należącymi do „EUROPY MIAST”.


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej