<< powrót na stronę główną dziś jest: 14.04.2024 r.  
 


29.04.2009 - Wygrał „Czerwony Kapturek”
    Aktualnie przeglądasz: Europa Miast / Cele


CELE PROJEKTU

CEL STRATEGICZNY

Celem strategicznym jest zbudowanie stabilnej płaszczyzny współpracy pomiędzy społecznościami miast. 

CELE OPERACYJNE 

  • Stworzenie silnego i liczącego się związku samorządów Europy miast w krajach UE.
  • Wypracowanie systemów współpracy pomiędzy miastami partnerskimi.
  • Zbudowanie stabilnej płaszczyzny współpracy poprzez wymianę doświadczeń na poziomie UE.
  • Integracja miast europejskich jako beneficjentów decyzji instytucji unijnych.
  • Dzielenie się doświadczeniami i wiedzą, pomocą w umacnianiu demokracji i tworzenie dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego.
  • Poszukiwanie i rozszerzanie możliwości współpracy gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i turystycznej.
  • Określenie tych dziedzin funkcjonowania samorządu i lokalnych społeczności, które zasługują na szczególną uwagę i głębszą współpracę.


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej