<< powrót na stronę główną dziś jest: 13.06.2024 r.  
 


27.05.2009 - Dębica stawia na rodzinę
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Inicjatywy na rzecz budowania partnerstwa lokalnego

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego
19-12-2014

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego nr 10/14 z dnia 12 grudnia w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

 Treść rozporządzenia:

images/10-14 ogranieczenia pirotechniki.pdf

images/20141216153823184.pdf


 Jednym z głównych celów projektu jest pobudzenie inicjatyw społecznych poprzez nawiązanie dialogu społecznego a także wzmocnienie zdolności działania oraz sprawne funkcjonowanie Urzędu i organizacji pozarządowych.  

Organizacje pozarządowe stanowią integralną część społeczeństwa obywatelskiego. Na terenie Miasta Dębica funkcjonuje 59 organizacji pozarządowe (wykaz w złączeniu), dlatego też ważne jest, by miały one istotny wpływ na rozwój miasta. Najskuteczniejszą formą jest włączenie organizacji pozarządowych w proces sprawowania władzy.
 
 Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zwiększyły się możliwości działania organizacji pozarządowych. Dzięki możliwości korzystania ze środków z Unii Europejskiej mają one możliwość realizacji istotnych dla rozwoju miasta działań. Nawiązanie dialogu władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi zdecydowanie zwiększa szanse miasta na szybki rozwój społeczno-gospodarczy. Podobnie jest w przypadku podmiotów gospodarczych. Zwiększenie udziału partnerów społecznych i gospodarczych w planowaniu i realizowaniu działań na rzecz społeczności lokalnej pozwoli na pełny i zrównoważony rozwój miasta.

 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej