<< powrót na stronę główną dziś jest: 26.02.2024 r.  
 


04.06.2014 - Dni Dębicy 2014 jeszcze raz
    Aktualnie przeglądasz: Rada Miejska / Uchwały RM: styczeń - czerwiec 2009 r.


Sesja XXVII - 20 luty 2009 r.

 

Sesja XXVIII - 23 marzec 2009 r.  

Sesja XXIX - 17 kwiecie? 2009 r.

 

Sprawozdanie z wykonania bud?etu Miasta D?bicy za 2008 r.:

 

Cz?sc ogólna

-  Realizacja dochodów

- Dochody bud?etowe wykonanie za 2008r.

- Wykonanie dochodów wg rozdzia?ów na dzie? 31.12.2008r.

- Struktura procentowa dochodów budzetu miasta w 2008r.

- Struktura wydatków bud?etowych

- Wydatki bie??ce realizowane w 2008r.

- Podmioty niepubliczne otrzymuj?ce w 2008r. dotacje z bud?etu miasta na realizacj? zada? gminy

- Wydatki maj?tkowe

- Zadania inwestycyjne realizowane w 2008r.

- Struktura procentowa wydatków bud?etowych miasta w 2008r.

- Wydatki bud?etowe wykonanie za 2008r.

- Wykonanie wydatków w 2008r.

- Gminny Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

- Dochody w?asne

- Wykaz jednostek bud?etowych które utworzy?y rachunek dochodów w?asnych oraz zestawienie dochodów w?asnych i wydatków nimi sfinansowanych

- Sprawozdanie z wykonania bud?etu za rok 2008 Miejski Osrodek Kultury

- Wydatki Miejskiego Osrodka Kultury w D?bicy w 2008 r.

- Analiza opisowa dzia?alnosci finansowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2008r.

- Sprawozdanie z wykonania bud?etu za rok 2008 Muzeum Regionalne w D?bicy

- Spó?ki komunalne

 

 Sesja XXX - 18 maja 2009 r.

 SESJA XXXI - 18 czerwca 2009 r. 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej