<< powrót na stronę główną dziś jest: 4.06.2023 r.  
 


29.11.2012 - Ojczyzna Wartość Najwyższa - mjr Adam Lazarowicz w 110. rocznicę urodzin +foto
    Aktualnie przeglądasz: Rada Miejska / Uchwały RM: styczeń - czerwiec 2007 r.


Do przegl?dania uchwa? nale?y zainstalowa? program Adobe Acrobat Reader, którego mo?na ?ci?gn?? bezp?atnie ze strony internetowej: www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

SESJA IV - 26 stycze? 2007 r.

SESJA V - 2 marzec 2007 r.

SESJA VI - 11 kwiecie? 2007 r.

SESJA VII - 26 kwiecie? 2007 r.

SESJA VIII - 29 maj 2007 r.

SESJA IX - 25 czerwiec 2007 r.

Uchwa?y Rady Miejskiej: czerwiec - grudzie? 2007 r. [kliknij tutaj]

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej