<< powrót na stronę główną dziś jest: 4.06.2023 r.  
 


19.02.2013 - III Potyczki Świetlicowe w Dębicy + foto
    Aktualnie przeglądasz: Rada Miejska / Uchwały RM - 2006 r.


Do przegl?dania uchwa? nale?y zainstalowa? program Adobe Acrobat Reader, którego mo?na ?ci?gn?? bezp?atnie ze strony internetowej: www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 SESJA I - 27 listopad 2006 r. 

SESJA II - 1 grudzie? 2006 r. 

SESJA III - 15 grudzie? 2006 r. 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej