<< powrót na stronę główną dziś jest: 26.05.2024 r.  
 


01.06.2009 - I Festiwal Kultur Europy Miast
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Informacje o środowisku

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego
19-12-2014

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego nr 10/14 z dnia 12 grudnia w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

 Treść rozporządzenia:

images/10-14 ogranieczenia pirotechniki.pdf

images/20141216153823184.pdf


 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Obowiązek prowadzenia przez organy administracji publicznej dostępnego wykazu danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wynika z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wzór, zawartość i układ publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz.1249)
.

Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony jest za pomocą witryny Ekoportal.

 

Wyszukiwanie kart w Wykazie


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej