PKP
MOK
MKS
ZUM
ADM

<< powrót na stronę główną dziś jest: 26.05.2024 r.  
 


20.10.2009 - Konkurs Bezpieczny przedszkolak
    Aktualnie przeglądasz: Informacje o Dębicy / ZUM


ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 12

39-200 Dębica

Tel./Fax  (014) 682 70 50

e-mail:debica-zum@debica-zum.pl

 

Celem działania spółki jest zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie:

- utrzymania czystości letniej i zimowej chodników i placów

- utrzymanie zieleni miejskiej

- naprawy i remonty dróg i chodników na terenie miasta

- oznakowanie poziomie i pionowe ulic

- bieżąca realizacja robót remontowo – budowlanych

- pełnienie dyżurów związanych z awariami komunalnymi

-odśnieżanie ulic miejskich i powiatowych

- utrzymanie przytuliska dla zwierząt

- gotowości do działań w sytuacjach kryzysowych

O firmie

Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o. w Dębicy istnieje od dnia 02.01.2008 r. jako następca prawny Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dębicy, który na rynku funkcjonuje od 1992 r.

zdjecie

Organem założycielskim jest Gmina – Miasta Dębica, która w drodze aktu założycielskiego podpisała umowę o utworzeniu Spółki pod nazwą Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000297564 , w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym w wysokości 1 198 800,00 zł. reprezentowanym przez:
Siedzibą Spółki jest miasto Dębica.

Prezes Zarządu: Janusz Paruzel
Dyrektor: Wojciech Wąsik

 

W ramach Spółki działają następujące komórki

 • Dział utrzymania czystości i zieleni
 • Dział remontowo - drogowy
 • Dział remontowo - budowlany
 • Dział transportu i zaopatrzenia

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą o dużym doświadczeniu zawodowym, w tym:

 • W zakresie budownictwa, drogownictwa i ochrony środowiska:

       - inżynierów i techników z uprawnieniami budowlanymi.
       - specjalistów w zakresie ochrony środowiska  [Rozmiar: 31064 bajtów] [Rozmiar: 31064 bajtów]
 • W zakresie utrzymania zieleni i czystości.

       - specjalistów ogrodnictwa i utrzymania zieleni
       - projektantów terenów zielonych i ogrodów

  [Rozmiar: 31064 bajtów] [Rozmiar: 31064 bajtów]
 • W zakresie rachunkowości i finansów.

       - specjalistów do prowadzenia księg rachunkowych, doradztwa w zakresie księgowości.

Na rynku usług komunalnych istniejemy od 1992 r.

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej