<< powrót na stronę główną dziś jest: 25.10.2021 r.  
 


20.04.2009 - Dębica gospodarzem 79 Mistrzostw Polski w Zapasach
    Aktualnie przeglądasz: Projekt - Bezpieczna Dębica / Zespół do spraw bezpieczeństwa publicznego w Dębicy


ZESPÓŁ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W DĘBICY

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19 czerwca 2008 r. powołany został „Zespół do spraw bezpieczeństwa publicznego w Dębicy” w składzie: 

1.      Sylwester Bieszczad – p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Dębicy
2.      Józef Błaszczyk – Dyrektor Centrum Monitorowania Obiektów Omega Group Sp. z o.o.
3.      Małgorzata Dankowska –z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
4.      Stanisława Dentko – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy
5.      Małgorzata Gargas – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy
6.      Andrzej Gołębiewski – Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Dębicy
7.      Andrzej Hochołowski – Radny Rady Miejskiej w Dębicy
8.      Krzysztof Huchro – Członek Rady Osiedla Nr 6 w Dębicy
9.      Jan Kabaj – Członek Rady Osiedla Nr 4 w Dębicy
10. Ireneusz Kozak – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy
11. Małgorzata Król-Gierczak – Komendant Hufca ZHP w Dębicy
12. Stanisław Ligęska – Członek Rady Osiedla Nr 11 w Dębicy
13. Wiesław Przybysz – Pedagog Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy
14. Roman Rogowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy
15. Małgorzata Różańska – Główny Specjalista Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy
16. Kazimierz Sak – Kierownik Obiektów Sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy
17. Iwona Szlachta – Kurator specjalista Sądu Rejonowego w Dębicy
18. Jan Wojna – Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy
19. Andrzej Wojtunik – Członek Rady Osiedla Nr 1 w Dębicy
20. Jacek Żak – Prokurator Rejonowy w Dębicy

Podstawowymi celami Zespołu jest w szczególności: 

  • zintegrowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście poprzez zaangażowanie podmiotów działających w różnych obszarach życia społecznego oraz aktywizację społeczności lokalnej 
  • efektywne działania w zakresie profilaktyki przestępczości, zdefiniowanie oraz lokalizacja jej przyczyn, przejawów i konsekwencji 
  • wypracowanie skutecznych mechanizmów i narzędzi współpracy umożliwiających skuteczne zapobieganie i ograniczanie zachowań ryzykownych i przestępczości w mieście. 
     

Pracami Zespołu kieruje Pan Roman Rogowski – Koordynator projektu „Bezpieczna Dębica – wspólne działania na rzecz walki z przestępczością” realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej