<< powrót na stronę główną dziś jest: 26.02.2024 r.  
 


13.10.2008 - Pola Nadziei po raz drugi
    Aktualnie przeglądasz: Projekt - Bezpieczna Dębica / Cele projektu


„BEZPIECZNA DĘBICA – WSPÓLNE DZIAŁANIA

NA RZECZ WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ”

Najważniejszymi celami projektu, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w Dębicy to: 

 • zdobycie rzetelnej wiedzy na temat skali przestępczości, poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta, zagrożeń i przejawów przestępczości w mieście oraz postaw wobec zachowań ryzykownych, przestępstw i wykroczeń 
 • dotarcie do zróżnicowanej grupy respondentów i zebranie rzetelnego materiału empirycznego 
 • podniesienie wiedzy i przeszkolenie osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego w mieście, wychowanie i edukację młodzieży oraz działania w zakresie pomocy społecznej 
 • podniesienie świadomości mieszkańców i ich wiedzy na temat problematyki bezpieczeństwa w mieście (w różnych aspektach) 
 • integracja działań i ustalenie wspólnych celów i priorytetów zespołu złożonego z przedstawicieli różnych środowisk, mających w założeniu poprawę bezpieczeństwa publicznego
   
   
   

Kliknij po szczegóły...


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej