<< powrót na stronę główną dziś jest: 4.06.2023 r.  
 


23.04.2009 - Aktywni idą małymi kroczkami, ale do przodu…
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Zespół do spraw bezpieczeństwa publicznego w Dębicy

Harcerze przekazali burmistrzowi Światło Pokoju
19-12-2014

19 grudnia dębiccy harcerze przekazali na ręce burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka oraz jego zastępcy Jarosława Śliwy Beltejemskie Światło Pokoju.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski 15 grudnia i przekazywane będzie do 24 grudnia przez harcerzy do poszczególnych województw.
Dębickim harcerzom Światło Pokoju przekazane zostało 17 grudnia z Rzeszowa. Dzień później harcerze zaczęli odwiedzać dębickie urzędy, instytucje i szkoły przekazując dalej Światło. Jednym z pierwszych odwiedzonych miejsc był Urząd Miejski w Dębicy gdzie Światło Pokoju zostało przekazane burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi i jego zastępcy Jarosławowi Śliwie przez dębickich harcerzy.

„Idea Betlejemskiego Światła Pokoju, która zagościła w Polsce na początku lat ‘90  i od tego czasu jest w naszym kraju pielęgnowana  sprawia,  że zastanawiamy się nad takimi wartościami jak godność, prawda i tolerancja i stajemy się bardziej wrażliwi na problemy innych ludzi” – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk. 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez radio i telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy, którzy roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła od 1991 r. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz w Polsce, raz na Słowacji. W pierwszej kolejności trafia do Krakowa i Częstochowy, a skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce.

"Przychodząc z Betlejemskim Światłem Pokoju, jak co roku chcemy przekazać, w raz z życzeniami, przesłanie. W tym roku są to słowa "Pokój jest w nas". I tego pokoju życzymy władzom samorządowym miasta u progu nowej kadencji oraz wszystkim mieszkańcom Dębicy - zawsze znajdujmy w sobie pokłady dobra i dzielmy się nim” - mówi Mateusz Cebula komendant  Hufca ZHP Dębica, zastępca komendanta chorągwi podkarpackiej ZHP.

Z Polski Światło harcerze przekazują dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

 

ZESPÓŁ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W DĘBICY

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19 czerwca 2008 r. powołany został „Zespół do spraw bezpieczeństwa publicznego w Dębicy” w składzie: 

1.      Sylwester Bieszczad – p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Dębicy
2.      Józef Błaszczyk – Dyrektor Centrum Monitorowania Obiektów Omega Group Sp. z o.o.
3.      Małgorzata Dankowska –z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
4.      Stanisława Dentko – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy
5.      Małgorzata Gargas – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy
6.      Andrzej Gołębiewski – Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Dębicy
7.      Andrzej Hochołowski – Radny Rady Miejskiej w Dębicy
8.      Krzysztof Huchro – Członek Rady Osiedla Nr 6 w Dębicy
9.      Jan Kabaj – Członek Rady Osiedla Nr 4 w Dębicy
10. Ireneusz Kozak – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy
11. Małgorzata Król-Gierczak – Komendant Hufca ZHP w Dębicy
12. Stanisław Ligęska – Członek Rady Osiedla Nr 11 w Dębicy
13. Wiesław Przybysz – Pedagog Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy
14. Roman Rogowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy
15. Małgorzata Różańska – Główny Specjalista Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy
16. Kazimierz Sak – Kierownik Obiektów Sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy
17. Iwona Szlachta – Kurator specjalista Sądu Rejonowego w Dębicy
18. Jan Wojna – Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy
19. Andrzej Wojtunik – Członek Rady Osiedla Nr 1 w Dębicy
20. Jacek Żak – Prokurator Rejonowy w Dębicy

Podstawowymi celami Zespołu jest w szczególności: 

  • zintegrowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście poprzez zaangażowanie podmiotów działających w różnych obszarach życia społecznego oraz aktywizację społeczności lokalnej 
  • efektywne działania w zakresie profilaktyki przestępczości, zdefiniowanie oraz lokalizacja jej przyczyn, przejawów i konsekwencji 
  • wypracowanie skutecznych mechanizmów i narzędzi współpracy umożliwiających skuteczne zapobieganie i ograniczanie zachowań ryzykownych i przestępczości w mieście. 
     

Pracami Zespołu kieruje Pan Roman Rogowski – Koordynator projektu „Bezpieczna Dębica – wspólne działania na rzecz walki z przestępczością” realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej