<< powrót na stronę główną dziś jest: 19.06.2024 r.  
 


27.04.2009 - Pływający lekarze
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Statut Miasta Dębicy

Harcerze przekazali burmistrzowi Światło Pokoju
19-12-2014

19 grudnia dębiccy harcerze przekazali na ręce burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka oraz jego zastępcy Jarosława Śliwy Beltejemskie Światło Pokoju.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski 15 grudnia i przekazywane będzie do 24 grudnia przez harcerzy do poszczególnych województw.
Dębickim harcerzom Światło Pokoju przekazane zostało 17 grudnia z Rzeszowa. Dzień później harcerze zaczęli odwiedzać dębickie urzędy, instytucje i szkoły przekazując dalej Światło. Jednym z pierwszych odwiedzonych miejsc był Urząd Miejski w Dębicy gdzie Światło Pokoju zostało przekazane burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi i jego zastępcy Jarosławowi Śliwie przez dębickich harcerzy.

„Idea Betlejemskiego Światła Pokoju, która zagościła w Polsce na początku lat ‘90  i od tego czasu jest w naszym kraju pielęgnowana  sprawia,  że zastanawiamy się nad takimi wartościami jak godność, prawda i tolerancja i stajemy się bardziej wrażliwi na problemy innych ludzi” – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk. 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez radio i telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy, którzy roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła od 1991 r. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz w Polsce, raz na Słowacji. W pierwszej kolejności trafia do Krakowa i Częstochowy, a skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce.

"Przychodząc z Betlejemskim Światłem Pokoju, jak co roku chcemy przekazać, w raz z życzeniami, przesłanie. W tym roku są to słowa "Pokój jest w nas". I tego pokoju życzymy władzom samorządowym miasta u progu nowej kadencji oraz wszystkim mieszkańcom Dębicy - zawsze znajdujmy w sobie pokłady dobra i dzielmy się nim” - mówi Mateusz Cebula komendant  Hufca ZHP Dębica, zastępca komendanta chorągwi podkarpackiej ZHP.

Z Polski Światło harcerze przekazują dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

 

Do przegl?dania plików w formacie PDF nale?y zainstalowa? program Adobe Acrobat Reader, którego mo?na ?ci?gn?? bezp?atnie ze strony internetowej: www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

 

 

Statut Gminy Miasta Dębica:

 

Uchwała nr XXIII/358/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Dębica

STATUT MIASTA DĘBICA - Załącznik do uchwały nr XXIII/358/08

Uchwała Nr XXXI/489/09 Rady Miejskiej w Debicy z dnia 18 czerwca 2009 r.w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Dębicy

Uchwała Nr XXXIX/585/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gmniy Miasta Dębica.

Uchwała Nr XLIV/612/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miasta Debicy

Uchwała Nr LVI/652/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany w statucie Gminy Miasta Dębica

Uchwała Nr X/109/11 Rady Miejskiej w Debicy z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zmiany w statucie Gminy Miasta Debica.


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej