<< powrót na stronę główną dziś jest: 26.02.2024 r.  
 


12.11.2010 - Nagrodzeni za zasługi dla Dębicy
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Architekturdenkmäler

Harcerze przekazali burmistrzowi Światło Pokoju
19-12-2014

19 grudnia dębiccy harcerze przekazali na ręce burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka oraz jego zastępcy Jarosława Śliwy Beltejemskie Światło Pokoju.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski 15 grudnia i przekazywane będzie do 24 grudnia przez harcerzy do poszczególnych województw.
Dębickim harcerzom Światło Pokoju przekazane zostało 17 grudnia z Rzeszowa. Dzień później harcerze zaczęli odwiedzać dębickie urzędy, instytucje i szkoły przekazując dalej Światło. Jednym z pierwszych odwiedzonych miejsc był Urząd Miejski w Dębicy gdzie Światło Pokoju zostało przekazane burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi i jego zastępcy Jarosławowi Śliwie przez dębickich harcerzy.

„Idea Betlejemskiego Światła Pokoju, która zagościła w Polsce na początku lat ‘90  i od tego czasu jest w naszym kraju pielęgnowana  sprawia,  że zastanawiamy się nad takimi wartościami jak godność, prawda i tolerancja i stajemy się bardziej wrażliwi na problemy innych ludzi” – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk. 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez radio i telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy, którzy roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła od 1991 r. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz w Polsce, raz na Słowacji. W pierwszej kolejności trafia do Krakowa i Częstochowy, a skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce.

"Przychodząc z Betlejemskim Światłem Pokoju, jak co roku chcemy przekazać, w raz z życzeniami, przesłanie. W tym roku są to słowa "Pokój jest w nas". I tego pokoju życzymy władzom samorządowym miasta u progu nowej kadencji oraz wszystkim mieszkańcom Dębicy - zawsze znajdujmy w sobie pokłady dobra i dzielmy się nim” - mówi Mateusz Cebula komendant  Hufca ZHP Dębica, zastępca komendanta chorągwi podkarpackiej ZHP.

Z Polski Światło harcerze przekazują dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

 

Architekturdenkmäler
 
Dębica hat einige attraktive Architekturdenkmäler. Am wertvollsten ist die St. Jadwiga Kirche aus dem 16. Jahrhundert, mit dem für die Stadtlandschaft charakteristischem Turm. Die Kirche wurde am Ende des 19. Jahrhunderts umgebaut und verlor dadurch teilweise ihren gotischen Stil.

Synagoga

 
Ein ebenfalls wichtiges Baudenkmal ist der Gutshof in Wolica aus dem 19. Jahrhunderts, welcher in der Vergangenheit u.a. den Familien: Raczyńscy, Christianie und Płoccy gehörte. Der Gutshof wurde im Stil einer Vorstadtvilla erbaut.
 
Ein sehr wichtiges Denkmal in Dębica ist die Synagoge aus dem 18. Jahrhundert. Der Bau ist gegenwärtig Eigentum der jüdischen Gemeinde in Krakau. Im Innenraum findet man keine Spuren der ehemaligen Ausstattung, dieses Gebäude dient heutzutage als Warenhaus.
 
Auf dem Pfarrfriedhof steht die Friedhofkapelle der um Polen verdienten Familie Raczyńscy. Die Kapelle ist ein neogotischer Bau, welcher um 1880 errichtet wurde.
 
Interessante Gebäude aus der Geschichte der Stadt sind: der Altmarkt mit einigen historische Wohnhäusern aus dem 19. Jahrhundert, die Villa „Wiluszówka”, das Haus eines Notars aus der Zeit vor dem Krieg, ein stattliches Gebäude der ehemaligen Gymnastikgesellschaft „Sokół” - gegenwärtig das Stadtkulturhaus „Śnieżka” und das Schulgebäude an der Slowacki Strasse vom Anfang des 20. Jahrhunderts, wo sich heute die erste„ König Wladyslaw Jagiello Oberschule“ befindet.
 

St.Jadwiga Kirche in Debica


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej