<< powrót na stronę główną dziś jest: 4.06.2023 r.  
 


01.08.2008 - Otwarto kolejne place zabaw
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Ausbildung

Harcerze przekazali burmistrzowi Światło Pokoju
19-12-2014

19 grudnia dębiccy harcerze przekazali na ręce burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka oraz jego zastępcy Jarosława Śliwy Beltejemskie Światło Pokoju.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski 15 grudnia i przekazywane będzie do 24 grudnia przez harcerzy do poszczególnych województw.
Dębickim harcerzom Światło Pokoju przekazane zostało 17 grudnia z Rzeszowa. Dzień później harcerze zaczęli odwiedzać dębickie urzędy, instytucje i szkoły przekazując dalej Światło. Jednym z pierwszych odwiedzonych miejsc był Urząd Miejski w Dębicy gdzie Światło Pokoju zostało przekazane burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi i jego zastępcy Jarosławowi Śliwie przez dębickich harcerzy.

„Idea Betlejemskiego Światła Pokoju, która zagościła w Polsce na początku lat ‘90  i od tego czasu jest w naszym kraju pielęgnowana  sprawia,  że zastanawiamy się nad takimi wartościami jak godność, prawda i tolerancja i stajemy się bardziej wrażliwi na problemy innych ludzi” – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk. 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez radio i telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy, którzy roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła od 1991 r. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz w Polsce, raz na Słowacji. W pierwszej kolejności trafia do Krakowa i Częstochowy, a skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce.

"Przychodząc z Betlejemskim Światłem Pokoju, jak co roku chcemy przekazać, w raz z życzeniami, przesłanie. W tym roku są to słowa "Pokój jest w nas". I tego pokoju życzymy władzom samorządowym miasta u progu nowej kadencji oraz wszystkim mieszkańcom Dębicy - zawsze znajdujmy w sobie pokłady dobra i dzielmy się nim” - mówi Mateusz Cebula komendant  Hufca ZHP Dębica, zastępca komendanta chorągwi podkarpackiej ZHP.

Z Polski Światło harcerze przekazują dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

 

Ausbildung
Die Bildung befindet sich in Debica auf hohem Niveau. In den elf Kindergärten ist hoch qualifizierter Erzieherkader um die Entwicklung der Kleinsten bemüht. Sie verfügen über eine ausgezeichnete Ausstattung. In zwei Kindergärten befinden sich auch Kinderkrippen. Ein interessanter Vorschlag für Eltern von Kleinstkindern ist eine integrierte Kinderkrippe, geführt durch die Dienenden Ordensschwestern aus Dębica.
 
Die Selbstverwaltung in Dębica ermöglicht den Kindern aus den Grundschulen, an außerhalb des Unterrichts stattfindenden Veranstaltungen teilzunehmen. Verschiedene Erfolge in Wettbewerben zwischen Schulen sind Effekte dieser zusätzlichen Arbeit mit den Schülern. Schüler aus Dębica belegen führende Plätze im wissenschaftlichen und sportlichen Wettbewerb in der Wojewodschaft Podkarpacie. Unsere Schulen legen Wert auf die Erziehung zu einem gesundes Lebensstil. Einige Stadteinrichtungen besitzen Wojewodschafts- und Regionszertifikate über die Angehörigkeit zum „Allgemeinen Polnischen Netz der Schulen, welche die Gesundheit fördern“.
 

Die Schulen in Debica sind perfekt ausgerüstet und die Lehrer erreichen in der Arbeit mit der Jugend ausgezeichnete Resultate

 
Absolventen der Gymnasien in Dębica können das Lernen in sechs verschiedenen Schulverbänden fortsetzen.
Jugendliche können sich in Ober- und Fachschulen mit ökonomischer, Handels-, Lebensmittel-, gastronomischer-, Schneider-, mechanischer-, Bau- und Verwaltungsausrichtung fortbilden.
 
Die älteste Bildungseinrichtung ist das im Jahre 1900 gegründete „Allgemeinbildende König Wladyslaw Jagiello Lyzeum“. Seit Jahren gehört diese Schule zur Spitze der Bildungseinrichtungen in der Wojewodschaft Podkarpacie. Eines guten Rufs erfreuen sich in Dębica auch andere außergymnasiale Schulen wie: der Verband der Ökonomischen Schulen, der Verband der Berufsschulen Nr. 1 und Nr. 2 und das II. Allgemeinbildende Lyzeum.
 
In Dębica befindet sich die Abteilung für Regionale Entwicklung der Ökonomischen Universität von Krakau. Die Studenten nehmen aktiv am Stadtleben teil und organisieren viele interessante Veranstaltungen und Vorlesungen. Die Ansiedlung dieser renommierten Hochschule in der Stadt ist ein großer Erfolg der Stadt Dębica. In der Stadt wirkt auch die Europäische Schule der neuen Technologien und Touristik, welche große Erfolge in der Kaderschulung in der Hotel- und Informatikbranche hat.
 

 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej