<< powrót na stronę główną dziś jest: 26.02.2024 r.  
 


21.08.2007 - Strażnicy Miejscy otrzymali rowery
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Aktualności

Harcerze przekazali burmistrzowi Światło Pokoju
19-12-2014

19 grudnia dębiccy harcerze przekazali na ręce burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka oraz jego zastępcy Jarosława Śliwy Beltejemskie Światło Pokoju.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski 15 grudnia i przekazywane będzie do 24 grudnia przez harcerzy do poszczególnych województw.
Dębickim harcerzom Światło Pokoju przekazane zostało 17 grudnia z Rzeszowa. Dzień później harcerze zaczęli odwiedzać dębickie urzędy, instytucje i szkoły przekazując dalej Światło. Jednym z pierwszych odwiedzonych miejsc był Urząd Miejski w Dębicy gdzie Światło Pokoju zostało przekazane burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi i jego zastępcy Jarosławowi Śliwie przez dębickich harcerzy.

„Idea Betlejemskiego Światła Pokoju, która zagościła w Polsce na początku lat ‘90  i od tego czasu jest w naszym kraju pielęgnowana  sprawia,  że zastanawiamy się nad takimi wartościami jak godność, prawda i tolerancja i stajemy się bardziej wrażliwi na problemy innych ludzi” – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk. 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez radio i telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy, którzy roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła od 1991 r. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz w Polsce, raz na Słowacji. W pierwszej kolejności trafia do Krakowa i Częstochowy, a skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce.

"Przychodząc z Betlejemskim Światłem Pokoju, jak co roku chcemy przekazać, w raz z życzeniami, przesłanie. W tym roku są to słowa "Pokój jest w nas". I tego pokoju życzymy władzom samorządowym miasta u progu nowej kadencji oraz wszystkim mieszkańcom Dębicy - zawsze znajdujmy w sobie pokłady dobra i dzielmy się nim” - mówi Mateusz Cebula komendant  Hufca ZHP Dębica, zastępca komendanta chorągwi podkarpackiej ZHP.

Z Polski Światło harcerze przekazują dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

 

Do dnia 15. grudnia bieżącego roku realizowano zadania nakreślone porozumieniem z Urzędem Miasta w Dębicy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na wyznaczonych ulicach miasta.
Zdarzenia, które były monitorowane i zarejestrowane przez kamery znajdujące się na terenie miasta i osiedli do dnia 15. grudnia:
- wyrzucanie śmieci do kontenera przez osoby nie będące mieszkańcami ul. Witosa w dniu 04.12.2008r. około godziny 22.40;
- bójka młodych mężczyzn w Rynku w nocy 05/06.12.2008r. w godzinach 03.20-03.34;
- spożywanie piwa przez młodzież przed Zespołem Szkół Zawodowych nr l przy ul. Sienkiewicza w dniu l 1.12.2008r. w godzinach 14.05 - 14.12;
- spożywanie alkoholu na placu zabaw przy ul. Sobieskiego w dniu 12.12.2008r. w godzinach 20.30 - 20.42;
- bójka kilkunastu mężczyzn na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i ul. Rynek w nocy 13.12.2008r. o godzinie 01.00, wezwano Policję;
- bójka młodych mężczyzn przy ul. Rynek w nocy 13.12.2008r. o godzinie 04.00. Powiadomiono Policję.
Nagrania z kamer zostały wykorzystane przez Sekcję Dochodzeniowe Śledczą KPP w Dębicy.
Poza tym działania prewencyjne oraz przekaz wizji z Rynku do Centrum Monitorowania Alarmów zapewniły ład i porządek publiczny.

_________________________________________________________ 

Kamery widzą więcej

Już 25 kamer wizyjnych działa w Dębicy. Roman Rogowski, naczelnik wydziału spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego zapowiada zamontowanie następnych 3 w niedalekim czasie. Jest na to przyzwolenie społeczne i widać pozytywne efekty monitoringu miejskiego.

- Przeprowadzone w ramach realizowanego przez miasto programu „Bezpieczna Dębica – wspólne działania na rzecz walki z przestępczością” badania ankietowe jednoznacznie wykazują, iż jednym z elementarnych czynników wpływających na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców jest funkcjonowanie systemu wizyjnego – mówi naczelnik Roman Rogowski. – Jednocześnie z badań wynika, iż dębiczanie nie są świadomi, że system jest już tak rozbudowany i działa bardzo sprawnie.

Monitorowanie miasta odbywa się za pomocą 25 kamer obsługiwanych przez wyłonioną w przetargu firmę ochroniarską. Najwięcej kamer jest zlokalizowanych na terenie osiedla Słonecznego – 6, po 3 kamery działają w obrębie Rynku, na osiedlu Tuwima i osiedlu Robotnicza. Po 2 kamery ustawiono na terenie dworca PKP, na osiedlu Fredry, osiedlu Matejki i osiedlu Sobieskiego. Jedna kamera monitoruje ogródek jordanowski, druga rejon parku miejskiego przy ulicy Krakowskiej.

Podgląd z kamer wizyjnych prowadzony jest nieustannie przez firmę ochroniarską i straż miejską. Zapewniony został również podgląd dla policji dębickiej. Obecnie, co miesiąc firma ochroniarska obsługująca system monitoringu przedstawia raporty z zarejestrowanych zdarzeń stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. Nagrania przekazywane są sekcji dochodzeniowo-śledczej Komendy Powiatowej Policji w Dębicy i stanowią materiał dowodowy w postępowaniu karnym. Niejednokrotnie są bardzo ważnym dowodem w tych postępowaniach.

- Liczba zarejestrowanych przez kamery zdarzeń w mieście wyraźnie wzrosła, co świadczy o tym, że monitoring zdaje swój egzamin – twierdzi naczelnik Roman Rogowski, pełniący funkcję koordynatora programu „Bezpieczna Dębica – wspólne działania na rzecz walki z przestępczością”. – Dlatego będziemy go stopniowo rozbudowywać. Muszę dodać, że miasto z własnego budżetu finansuje działanie 23 kamer, Starostwo Powiatowe 2. Najważniejsze jest jednak poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Dębicy i skuteczność działań służb porządkowych. System monitoringu wizyjnego wpływa korzystnie na obie te sprawy. (aj)


_________________________________________________________

W miesiącu listopadzie bieżącego roku realizowano zadania nakreślone porozumieniem z Urzędem Miasta w Dębicy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na wyznaczonych ulicach miasta.
Zdarzenia, które byty monitorowane i zarejestrowane przez kamery znajdujące się na terenie miasta i osiedli w miesiącu listopadzie:
- picie alkoholu w miejscu publicznym przy ul. Piekarskiej w nocy 01.11.2008 r. w godzinach 00. l 0 - 00.20;
- bójka młodzieży przy ul. Piekarskiej w nocy 01.11.2008r. w godzinach 02.10 -02.30;
- zakłócanie porządku przez jednego z trzech mężczyzn, który podniósł kosz na śmieci i rozrzucił jego zawartość przed dworcem PKP od strony ul. Słonecznej. Zdarzenie miało miejsce w nocy 02.11.2008r. w godzinach 00.20 - 01.10, powiadomiono Policję;
- bójka mężczyzn obok sklepu monopolowego w Rynku w nocy 01.1l.2008r. w godzinach 05.00 - 05.10;
- picie alkoholu przez młodzież na placu zabaw przy ul. Sobieskiego w dniu 02.11.2008r. w godzinach 13.00 - 13.15;
- pobicie dwóch osób przez grupę kibiców w dniu 08.11.2008r. w godzinach 18.05 - 18.15, powiadomiono Policję;
- grupa czterech młodych mężczyzn rzucała do lampy ulicznej podłużnym przedmiotem przypominającym kij bejsbolowy przy ul. Fredry w dniu 08.11.2008r. w godzinach 20.50 - 21.07, powiadomiono Straż Miejską oraz Policję, która spisała sprawców z dokumentów;
- bójka młodych mężczyzn koło sklepu monopolowego w Rynku w nocy 09.11.2008r. w godzinach 02.25 - 02.45, interweniowała Policja;
- w dniu 17.11.2008r. o godzinie 13.50 patrol interwencyjny naszej firmy podczas wykonywania czynności służbowych w okolicy parkingu podziemnego marketu Kaufland zauważył czterech osobników, którzy bili młodego mężczyznę. Grupa interwencyjna zatrzymała i przekazała sprawców zdarzenia Policji;
- dewastacja mienia publicznego obok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kraszewskiego przez grupę młodzieży w nocy 21/22.11.2008r. w godzinach 22.30 - 06.00;
- potrącenie pieszego przed dworcem PKP w dniu 25.11.2008r. w godzinach 20.30-21.30;
- w dniu 26.11.2008r. o godzinie 20.30 przy ul. Witosa l 0 grupa młodocianych osób zaczepiła starszą kobietę, której dokuczali. Następnie jedna z osób zaczęła kopać kobietę. Powiadomiono Policję;
- w dniu 28.11.2008r. około godziny 22.30 przy ul. Żeromskiego zauważono grupę czterech mężczyzn z narzędziem przypominającym broń. Powiadomiono Policję, która przeszukała w/w osoby i ujawniła posiadanie
broni typu wiatrówka. Posiadacz broni został zatrzymany;
- kolizja samochodów osobowych na parkingu przy bloku nr 6 przy ul. Sienkiewicza u dniu 29/30.11.2008r. w godzinach 16.00 - 07.00;
- zaginięcie taksówkarza / postoju taksówek przed dworcem PKP w dniu 10.11.2008r. w godzinach 03.00 - 06.00.
Nagrania z kamer zostały wykorzystane przez Sekcję Dochodzeniowe Śledczą KPP w Dębicy.
Poza tym działania prewencyjne oraz przekaz wizji z Rynku do Centrum Monitorowania Alarmów zapewniły ład i porządek publiczny. 

 

_________________________________________________________

Październikowe wybryki

W miesiącu październiku bieżącego roku realizowano zadania nakreślone porozumieniem z Urzędem Miasta w Dębicy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na wyznaczonych ulicach miasta.

 Zdarzenia, które były monitorowane i zarejestrowane przez kamery znajdujące się na terenie miasta i osiedli w miesiącu październiku: 
• uszkodzenie samochodu przy ul. Fredry w nocy 03.10.2008r. w godzinach 20.00-22.00;
• zapełnianie kontenerów na śmieci przez osoby nie będące mieszkańcami ul. Sienkiewicza w nocy 06.10.2008r. w godzinach 02.45 - 03.00;
• kolizja samochodów przy ul. Fredry w dniu 06.10.2008r. w godzinach 11.30-12.00;
• picie alkoholu przez młodzież na placu zabaw przy ul. Sobieskiego w dniu 08.10.2008r. w godzinach popołudniowych 16.00 - 16.30, interwencja Straży Miejskiej;
• dewastacja samochodu przy ul. Fredry w nocy 08/09.10.2008r. w godzinach 18.00-07.00;
• pobicie młodego mężczyzny przy ul. Witosa w dniu 11.10.2008r. w godzinach popołudniowych 16.00 - 17.00;
• wybicie szyby w samochodzie przy ul. Witosa w nocy 15/16.10.2008r. w godzinach 22.00 - 02.30;
• pomalowanie ściany budynku przy ul. Matejki w nocy 16/17.10.2008r. w godzinach 22.00 - 07.00;
• odpalanie petard przez młodych ludzi na placu zabaw przy ul. Sobieskiego w dniu 24.10.2008r. w godzinach 16.00 - 16.30, interweniowała Straż Miejska;
• kradzież kołpaków w nocy 18/19.10.2008r. w godzinach 19.00 - 10.00;
• dewastacja lodówki z napojami chłodzącymi obok kiosku Ruchu przy ul. Rzeszowskiej w nocy 25/26.10.200Sr. w godzinach 21.00 - 05.00;
• bójka mężczyzn przy ul. Piekarskiej w nocy 30.10.2008r. w godzinach 00.55 -01.15, powiadomiono patrol Policji;
• bójka młodzieży przy ul. Piekarskiej, a następnie przy ul. Kościuszki w nocy 31.10/01.11 2008r. w godzinach 23.40 - 00.10, powiadomiono patrol Policji;
• malowanie graffiti przy ul. Cmentarnej w dniu 31.10.2008r. w godzinach 13.05 - 14.00, interweniowała Straż Miejska.

Nagrania z kamer zostały wykorzystane przez Sekcję Dochodzeniowo Śledczą KPP w Dębicy.
Poza tym działania prewencyjne oraz przekaz wizji z Rynku do Centrum Monitorowania Alarmów zapewniły ład i porządek publiczny.

_________________________________________________________

Raport o bezpieczeństwie 
27.10.2008


Naczelnik wydziału spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego Roman Rogowski jest już w posiadaniu raportu pod tytułem „Analiza realnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w Dębicy”. Raport został przygotowany przez Marcina Sabata z firmy VCS Observation w ramach realizacji programu „Bezpieczna Dębica – wspólne działania na rzecz walki z przestępczością” dofinansowanego z rządowego programu ograniczania przestępczości i działań aspołecznych „Razem Bezpieczniej”, koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy wsparciu Komendanta Głównego Policji.
- Niniejsze opracowanie jest analizą informacji dotyczących poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Dębicy – pisze we wstępie raportu jego autor Marcin Sabat. – Informacje te pochodzą z dwóch zasadniczych źródeł: statystyk dotyczących przestępstw oraz wykroczeń w latach 2004-2008 dostarczonych przez dębicka policję oraz straż miejską i ankiet dotyczących subiektywnych odczuć mieszkańców miasta. Dokument stanowi jednocześnie syntezę obecnego i oczekiwanego stanu bezpieczeństwa publicznego, oczekiwanego zarówno przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, jak i przez mieszkańców Dębicy.

Dokument ma być pomocny władzom miasta przy kreowaniu polityki w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego.
Generalnie rzecz biorąc dębiccy stróże prawa nie mają zbyt często do czynienia z przestępstwa o najcięższym gatunku tj. zabójstwa, porwania itp. Zjawiskami najbardziej uciążliwymi dla lokalnej społeczności są wybryki chuligańskie, zakłócanie ciszy nocnej, dewastowanie mienia. Bardzo negatywnie na stan bezpieczeństwa publicznego wpływa fakt istnienia antagonistycznych i wzajemnie zwalczających się środowisk kibiców KS Wisłoki oraz LKS Igloopol. Sama obecność chuliganów w szalikach, grup kibiców maszerujących przez miasto sprawia stan niepożądanego lęku wśród dębiczan. Ze statystyk i ankiet wynika, że problem chuligaństwa (głównie subkultury pseudokibiców) generuje około połowy wszystkich zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa publicznego w Dębicy. Jest to zatem bardzo poważny problem społeczny.

Główne zastrzeżenia dotyczące pracy policji oraz straży miejskiej ze strony mieszkańców miasta dotyczą tego, ze służby te są niewidoczne na ulicach. Nie widać patroli a jeśli nawet pojawia się samochód straży miejskiej lub radiowóz policji, to przejeżdżają one szybko przez ulice miasta.
W końcowej części bardzo obszernego raportu Marcin Sabat formułuje wnioski wynikające z badań, ankiet i statystyk. Ważnym postulatem jest oświetlenie miejsc szczególnie niebezpiecznych. Ciemności nocne bowiem sprzyjają chuliganom i przestępcom. Współgra z tym postulat pojawiający się w wielu wypowiedziach mieszkańców o konieczności zwiększania liczby kamer monitorujących miasto. I choć autor opracowania skłania się ku temu rozwiązaniu, to jednak proponuje, aby wcześniej przeprowadzić audyt mający wykazać silne i słabe strony obecnie działającego systemu monitoringu w Dębicy.
Dużą wagę autor opracowania o bezpieczeństwie w Dębicy przywiązuje do działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Nie chodzi mu jednak o tradycyjne pogadanki policjantów czy strażników miejskich, lecz cykl krótkich filmów poglądowych.(aj) 

                                          

_________________________________________________________

Razem bezpieczniej
08.10.2008

77 osób z Dębicy wzięło udział w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Organizatorem pięciodniowych szkoleń był Roman Rogowski – koordynator projektu „Bezpieczna Dębica”. Wykłady, które poprowadził Marcin Sabat z firmy „VCS Obserwation” odbywały się w Ratuszu.

Uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup w zależności od wykonywanej pracy. W zajęciach szkoleniowych pierwszej grupy wzięli udział pedagodzy, drugiej pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Dziecka, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Trzecia grupa szkoleniowa to przedstawiciele administracji osiedli, radni. W czwartej znaleźli się strażnicy miejscy oraz pracownicy firmy ochroniarskiej, przedstawiciele instytucji organizujących imprezy masowe. W piątym dniu w szkoleniach wzięli udział członkowie Zespołu Bezpieczeństwa Publicznego. W każdej z grup osobny wykład wygłosił przedstawiciel Komendy Policji w Dębicy. Podczas szkolenia wyświetlane były miejsca niebezpieczne w mieście, przedstawione zagadnienia z zakresu kryminalistyki, analizowane zagrożenia i postępowanie podczas tych zagrożeń.

Jak podkreśla Roman Rogowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich pięciodniowy cykl szkoleń odbywał się pod hasłem „Razem bezpieczniej”.

- Chodziło o to, żeby wszystkie służby współdziałały ze sobą a poszczególne osoby nauczyły się postępowania podczas zagrożeń – mówi naczelnik Rogowski.

Spotkania z przedstawicielami Rad Osiedlowych na temat bezpieczeństwa w mieście odbędą się na przełomie listopada i grudnia, a projekt zakończy specjalna konferencja, na której zostanie przedstawiony szczegółowy raport z przeprowadzanej analizy występujących zagrożeń. 
 

_________________________________________________________

Pracownicy socjalni na szkoleniu
03.10.2008

 W szkoleniu będącym częścią realizowanego przez miasto programu „Bezpieczna Dębica – wspólne działania na rzecz walki z przestępczością” wzięli udział pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Marcina Sabata, przedstawiciela holenderskiej firmy VCS Observation. Marcin Sabat jest doktorantem w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się on w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa imprez masowych. Jest m.in. członkiem wydziału bezpieczeństwa mazowieckiego Polskiego Związku Piłki Nożnej, delegatem ds. bezpieczeństwa w czasie zawodów piłkarskich i doradcą w dziedzinie bezpieczeństwa ośrodków miejskich w Polsce.


- W szkoleniu wzięło kilka grup zawodowych – mówi Roman Rogowski, naczelnik wydziału spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy, który jest koordynatorem programu. – Pracownicy socjalni MOPS są grupą, która ma styczność z działaniami aspołecznymi i różnymi patologiami. Ich współdziałanie jest niezbędne, aby program przyniósł pozytywne efekty.

Brali w nim udział m.in.: pedagodzy szkolni, pracownicy Domu Dziecka, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, administratorzy osiedli dębickich, radni Rady Miejskiej, strażnicy miejscy, pracownicy firmy ochroniarskiej prowadzącej monitoring miasta, przedstawiciele klubów sportowych, ośrodków kultury itp. Łącznie wzięło nim udział prawie 90 osób.

Jak nam powiedziała jedna z uczestniczek spotkania, pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej było ono bardzo pożyteczne. – Prowadzący zajęcia pokazywał nam mapę Dębicy z zaznaczonymi miejscami niebezpiecznymi, słabo oświetlonymi, zaułkami, które lepiej omijać wieczorami. Ta wiedza na pewno przyda mi się w mojej pracy, ale także w życiu prywatnym.

Projekt „Bezpieczna Dębica – wspólne działania na rzecz walki z przestępczością” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu „Razem Bezpieczniej”. (aj)

_________________________________________________________

Trzy kroki do bezpieczeństwa 
03.09.2008

Rozpoczęła się intensywna realizacja projektu „Bezpieczna Dębica – wspólne działania na rzecz walki z przestępczością”. Jest to dębicki projekt realizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Jego ogólnym celem jest poprawa szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego na terenie naszego miasta. Nie od dziś, bowiem wiadomo, że Dębica nie należy do najbezpieczniejszych miast w województwie podkarpackim a poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta pozostawia wiele do życzenia.
W tym tygodniu będą realizowane kolejne działania podejmowane w ramach projektu. Jednym z nich jest przeprowadzenie ankiety, drugim lustracja osiedli dębickich. Na ukończeniu jest natomiast analiza materiału statystycznego z okresu ostatnich 3 lat dotycząca przestępczości w Dębicy. Materiały zostały przekazane przez policję, straż miejską, Służbę Ochrony Kolei oraz placówki oświatowe.
– Wszystkie te działania mają nas zbliżyć do raportu dotyczącego bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców. Oczywiście taki raport nie jest celem samym w sobie. Jest on potrzebny po to, aby sformułować niezbędne działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście – mówi Roman Rogowski, naczelnik wydział spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy.
W poniedziałek rozpoczyna się lustracja dębickich osiedli. Korzystając z samochodu straży miejskiej przedstawiciele policji (dzielnicowy) oraz rad osiedlowych, administracji osiedla, zespołu do spraw bezpieczeństwa i firmy, z którą Dębica realizuje program sprawdzą stan bezpieczeństwa w mieście. – Będą sprawdzać stan oświetlenia w miejscach niebezpiecznych, nadmierne zakrzaczenie, zaułki, ciasne przejścia, wzmożony ruch pieszych i pojazdów itp. Zostaną w ten sposób sprawdzone wszystkie osiedla miasta. Kontrola będzie prowadzona w godzinach wieczornych, gdy niebezpieczeństwo popełniania przestępstw wzrasta – wyjaśnia Roman Rogowski. – Kontrola trwać będzie przez cały tydzień od godziny 20.00.
Innym działaniem mającym na celu przygotowanie raportu na temat bezpieczeństwa w Dębicy jest ankieta skierowana do mieszkańców miasta. Przygotowano 900 ankiet, które podzielono na trzy grupy docelowe: młodzież szkolna, pracownicy instytucji zlokalizowanych na terenie miasta oraz sondaż uliczny.
- Ankieta przyniesie subiektywne opinie dębiczan, ale chcemy poznać zdanie mieszkańców miasta w tej kwestii – mówi Roman Rogowski. – Zresztą cały czas czekamy na te opinie. Można je formułować korzystając ze strony internetowej miasta. Po wejściu na stronę główną wystarczy kliknąć na logo programu „Bezpieczna Dębica” i znaleźć tam kontakt z koordynatorem programu. W korespondencji skierowanej do koordynatora można opisać swoje wnioski i sugestie dotyczące problemów bezpieczeństwa w mieście. Można również skorzystać z kontaktu telefonicznego. Mogę zadeklarować w imieniu wszystkich osób zaangażowanych w realizację tego projektu, że żadna z opinii nie zostanie zlekceważona i posłuży do przygotowania fachowego raportu na temat stanu bezpieczeństwa w Dębicy. Zapewniamy anonimowość wszystkim uczestnikom badań ankietowych oraz informacji przekazywanych nam za pośrednictwem strony internetowej. (aj)

 _________________________________________________________

Młodzi dominują!
 

Zdarzenia które były monitorowane i zarejestrowane przez kornery znajdujące się na terenie miasta i osiedli w miesiącu sierpniu:


- bójka młodzieży przy ul. Cmentarnej w nocy 01/02.08.2008 w godzinach 23.00-23.30;

- kradzież krzeseł przez nietrzeźwe nastolatki z ogr6dka piwnego w Rynku w nocy 20.08.2008 ok. godziny 23.00 – 23.30;
- kolizja dwóch samochodów przy ul. Fredry blok nr 19 w dniu 29.08.2008 w godzinach 13.15-13.35;
- palenie przez nieletnich ogniska pod ławką na placu zabaw przy ul. Jana III Sobieskiego w dniu 30.08.2008 w godzinach 13.35-13.50;
- bójka młodzieży przy ul. Robotniczej w dniu 31.08.22008 ok godziny 20.45.


Nagranie z kamer zostało przekazane Sekcji Dochodzeniowo Śledczej KPP w Dębicy.
Poza tym działania prewencyjne oraz przekaz wizji z Rynku do Centrum Monitorowania Alarmów zapewniły ład i porządek publiczny.

 

  _________________________________________________________

Lipcowe „wpadki”


Zdarzenia, które były monitorowane i zarejestrowane przez kamery znajdujące się na terenie miasta i osiedli w miesiącu lipcu: 

• pobicie kobiety w Rynku w dniu l.07.2008r w godzinach 15.00 - 18.00;
• kradzież samochodu marki Toyota przy ul. Tuwima l w nocy 3/4.07.2008r w godzinach 16.00-03.00;
• uszkodzenie samochodu przy sklepie „Kaprys" w dniu 04.07.2008r w godzinach 10.00 - 11.00;
• bójka młodzieży przy sklepie „Kaprys" w dniu 05.07.2008r w godzinach wieczornych 22.00 - 23.00;
• uszkodzenie samochodu przy ul. Fredry w nocy 7/8. 07.2008r w godzinach 22.00-03.00;
• uszkodzenie samochodu przy ul. Tuwima l w dniu 08.07.2008r w godzinach 12.00-16.00;
• bójka młodych mężczyzn w Rynku w nocy 10.07.2008r w godzinach 00.10-00.20;
• bójka kibiców w Rynku w dniu 14.07.2008r w godzinach 13.15 - 13.40;
• uszkodzenie samochodu przy ul. Witosa 6 w nocy 18/19.07.2008 w godzinach 00.00 - 04.00
• bójka kibiców w podziemnym przejściu dla pieszych na terenie dworca PKP w nocy 20/21.07.2008r w godzinach 23.00 - 02.00;
• malowanie grafiti w podziemnym przejściu dla pieszych na terenie dworca PKP w dniu 24.07.2008r o godzinie 22.30. Osoba malująca została ujęta przez Patrol Interwencyjny Omega Group;
• uszkodzenie samochodzu marki Opel przy ul. Fredy blok nr 19 w nocy 27/28.07.2008 w godzinach 23.30 - 02.30


Wszystkie nagrania z kamer zostały przekazane Sekcji Dochodzeniowo Śledczej Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.

  _________________________________________________________

Bezpieczniej w Dębicy
03.07.2008

Ruszył program „Bezpieczna Dębica” podczas którego podejmowane będą działania na rzecz walki z przestępczością.


Burmistrz Dębicy Paweł Wolicki powołał Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Dębicy w skład, którego weszli przedstawiciele policji, prokuratury, straży miejskiej, służby ochrony kolei, przedstawicieli rad osiedlowych, poradni psychologiczno – pedagogicznej, ośrodków interwencji kryzysowej.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia zostały zaprezentowane cele i zadania Zespołu. Marcin Sabat z firmy „EBS Consulting” przedstawił prezentację multimedialną swojej firmy oraz zrealizowanych projektów w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

- Kolejnymi działaniami, które podejmiemy będą badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców Dębicy na tematy związane z bezpieczeństwem – mówi Roman Rogowski – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i koordynator programu „Bezpieczna Dębica” W ramach programu prowadzone będą szkolenia, warsztaty dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym mieście.

_________________________________________________________

Co widzą kamery w naszym mieście?

 Zdarzenia zarejestrowane przez kamery w miesiącu czerwcu w ramach monitoringu wizyjnego miasta:

- bójka kibiców przy sklepie „Kaprys” w dniu 05.06.2008 w godzinach popołudniowych 16.00 - 19.00
- bójka kilku mężczyzn w Rynku w dniu 11.06.2008 w godzinach 15.15 - 15.25
- kradzież telefonu komórkowego w Rynku w dniu 11.06.2008 w godzinach 17.40 - 18.15
- uszkodzenie samochodu przy ul. Fredry w dniu 17.06.2008 w godzinach 20.30 - 22.30
- kradzież samochodu marki Peugeot przy ul. 3-go Maja w nocy19/20.06.2008
- pobicie mężczyzny w dniu 23.06.2008 przy sklepie „Kaprys" w godzinach 05.00 - 05.15

Nagrania z kamer zostało przekazane Sekcji Dochodzeniowo Śledczej Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.

_________________________________________________________

 Po pierwszym posiedzeniu Zespołu

W dniu 2 lipca 2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie „Zespołu do spraw bezpieczeństwa publicznego w Dębicy”. W trakcie spotkania dokonano przedstawienia wszystkich członków powołanego Zespołu, zaprezentowane zostały cele i zadania Zespołu oraz krótka prezentacja samego programu „Bezpieczna Dębica – wspólne działania na rzecz walki z przestępczością”. Na posiedzenie Zespołu zaproszony został również przedstawiciel firmy EBS Consulting, która to firma zajmuje się doradztwem w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Pan Marcin Sabat dokonał prezentacji multimedialnej swojej firmy oraz zrealizowanych do chwili obecnej projektów w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Na kolejnym posiedzeniu Zespołu ustalony zostanie ostatecznie zakres i tematyka badań terenowych oraz tematyka szkoleń i warsztatów, jakie mają zostać przeprowadzone w ramach projektu „Bezpieczna Dębica – wspólne działania na rzecz walki z przestępczością”.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej