<< powrót na stronę główną dziś jest: 19.06.2024 r.  
 


01.03.2012 - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Centrum Integracji Społecznej
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Szkoły Wyższe

Harcerze przekazali burmistrzowi Światło Pokoju
19-12-2014

19 grudnia dębiccy harcerze przekazali na ręce burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka oraz jego zastępcy Jarosława Śliwy Beltejemskie Światło Pokoju.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski 15 grudnia i przekazywane będzie do 24 grudnia przez harcerzy do poszczególnych województw.
Dębickim harcerzom Światło Pokoju przekazane zostało 17 grudnia z Rzeszowa. Dzień później harcerze zaczęli odwiedzać dębickie urzędy, instytucje i szkoły przekazując dalej Światło. Jednym z pierwszych odwiedzonych miejsc był Urząd Miejski w Dębicy gdzie Światło Pokoju zostało przekazane burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi i jego zastępcy Jarosławowi Śliwie przez dębickich harcerzy.

„Idea Betlejemskiego Światła Pokoju, która zagościła w Polsce na początku lat ‘90  i od tego czasu jest w naszym kraju pielęgnowana  sprawia,  że zastanawiamy się nad takimi wartościami jak godność, prawda i tolerancja i stajemy się bardziej wrażliwi na problemy innych ludzi” – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk. 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez radio i telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy, którzy roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła od 1991 r. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz w Polsce, raz na Słowacji. W pierwszej kolejności trafia do Krakowa i Częstochowy, a skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce.

"Przychodząc z Betlejemskim Światłem Pokoju, jak co roku chcemy przekazać, w raz z życzeniami, przesłanie. W tym roku są to słowa "Pokój jest w nas". I tego pokoju życzymy władzom samorządowym miasta u progu nowej kadencji oraz wszystkim mieszkańcom Dębicy - zawsze znajdujmy w sobie pokłady dobra i dzielmy się nim” - mówi Mateusz Cebula komendant  Hufca ZHP Dębica, zastępca komendanta chorągwi podkarpackiej ZHP.

Z Polski Światło harcerze przekazują dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

 

Szkoły wyższe i pomaturalne w Dębicy

Wyrazem długofalowej polityki prorozwojowej miasta i regionu dębickiego jest stworzenie w Dębicy, przy sporym udziale władz miasta (m.in. poprzez przekazanie bezpłatnie obiektów na cele dydaktyczne), dynamicznego ośrodka oświatowego i akademickiego. W Dębicy działalnosc naukowo-dydaktyczną prowadzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa, który uruchomił w 2003 r. studia dzienne w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Dębicy, wkrótce przemianowanym na Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego. Możliwość studiowania w tej uczelni mają także studenci z państw sąsiednich np. z Ukrainy czy Słowacji. Studia kończą się uzyskaniem stopnia magisterskiego. 

W mieście istnieją ponadto: Centrum Edukacyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa, Europejska Szkoła Nowych Technologii, Kolegium Języków Obcych, Policealne Studium Zawodowe i in., Uczelnie mające swoje siedziby w Dębicy kształcą przyszłą, wykwalifikowana kadrę, odpowiednio przygotowaną do życia społecznego i funkcjonowania na wymagającym rynku pracy. Na obszarach zajmowanych przez lata przez jednostkę wojskową  tworzy się „miasteczko akademickie”. Otwarciem w Dębicy swoich zamiejscowych ośrodków są zainteresowane kolejne renomowane krajowe uczelnie.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Rozwoju Regionalnego w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Kościuszki 32
tel. 014 681 12 71

www.ae.krakow.pl  

 

Publiczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

39-200 Dębica, ul. Kościuszki

tel. 014 681 79 00

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Centrum Edukacyjne w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Konarskiego 10
tel. 014 681 36 37

fax 014 670 32 13

www.wsiz.rzeszow.pl/

 

Europejska Szkoła Nowych Technologii
39-200 Dębica, Rynek 21
tel/fax 014 676 08 02

www.esnt.fdf.pl
e-mail: esnt@esnt.debica.edu.pl

 

Policealne Studium Zawodowe w Dębicy
Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie
39-200 Dębica, ul.Konarskiego 10

tel. 014 670 32 13


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej