<< powrót na stronę główną dziś jest: 23.07.2024 r.  
 


05.06.2012 - Rudki zwyciężyły w Mundialito „EURO 2012”
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Owocna wizyta przedstawicieli oświaty i kultury
20-08-2008

Przedstawiciele dębickiej oświaty, którzy wraz z grupą młodzieży przebywali w Bułgarii i Rumunii, na zaproszenie miast partnerskich, podsumowali efekty swojej wizyty.

W czasie wyjazdu do Bułgarii dębicką oświatę reprezentowali: Hanna Stasicka – nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 w Dębicy, Małgorzata Krasoń - nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 1, Jan Rachwał – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dębicy oraz Ireneusz Kozak – dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy.

Głównym celem wizyty w bułgarskim Obzor i Svishtov oraz rumuńskim Carei było nawiązanie współpracy i partnerskich kontaktów z tamtejszymi placówkami oświatowymi.
- To pierwsze, ale z pewnością nie ostatnie wizyty w miastach zaprzyjaźnionych z Dębicą, ponieważ rozmowy z przedstawicielami bułgarskich i rumuńskich przedstawicieli edukacji oraz dyrektorami szkół zakończyły się pełnym sukcesem – mówi Ireneusz Kozak.

W Obzor w Bułgarii nawiązano kontakt ze Szkołą Podstawową im. Świętych Cyryla i Metodego. Jest to jedyna, ośmioklasowa szkoła w tym mieście, liczy ok. 150 uczniów.
W Svishtov w Bułgarii prowadzono rozmowy z przedstawicielami Akademii Ekonomicznej, jednej z trzech w Bułgarii oprócz Sofii i Warny, 14 tys. Studentów. Uczelnia istnieje ponad 100 lat. Uczelnia chce podjąć współpracę z Wydziałem Zamiejscowym Krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Dębicy. Przedstawiciele Liceum Ekonomicznego w Svishtov chcą podjąć współpracę z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Dębicy. Delegacja odwiedziła także Szkołę Podstawową im. Dymitra Błagojewa (ok. 600 uczniów, 8 - letnia), rozmowa z dyrektorem szkoły i ustalenie dalszych działań w zakresie współpracy.

W Carei w Rumunii dębicka delegacja spotkała się z dyrektorem Liceum Technicznego (ok. 1200 uczniów) Adrianem Micovskim, zwiedziła szkołę oraz podjęła decyzję o kolejnych etapach współpracy.
- Zarówno bułgarscy jak i rumuńscy partnerzy wyrazili zdecydowaną wolę współpracy z dębickimi placówkami oświatowymi nie tylko na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów, ale i szkół ponadgimnazalnych – mówi Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy. - Zaplanowano m. in. wymiany grup młodzieżowych jak również wspólne aplikowanie o fundusze unijne na realizację zadań dotyczących wzajemnych kontaktów. Delegacje z Obzoru, Svishtov w Bułgarii i Carei w Rumunii zaproszone zostały do złożenia wizyty w Dębicy w październiku br. 

Z sukcesami zakończyła się także wizyta Elżbiety Kęsik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. W Carei w Rumuni Adrian Mikowski, do niedawna v-ce burmistrz miasta, obecnie dyrektor szkoły z ogromnym entuzjazmem przyjął propozycję współpracy – tak na polu oświatowym jak i kulturalnym. Nawiązano merytoryczny kontakt z liderką kapeli folklorystycznej. Kapela zagości w Debicy podczas przyszłorocznego X Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych organizowanego przez MOK. 

Równie pozytywne efekty zanotowano podczas wizyty w Svishtov w Bułgarii. Działa tam prężnie grupa mażonetek oraz szkoła tańca klasycznego. W mieście istnieje również Galeria Sztuki, która systematycznie organizuje międzynarodowe konkursy plastyczne, promujące architekturę i kulturę miast uczestniczących w konkursie. MOK w Dębicy już otrzymał zaproszenie do udziału w takim konkursie. Regulamin zostanie przekazany do wszystkich dębickich placówek kulturalnych i oświatowych w najbliższym czasie. Zarówno w Carei, jak i w Svishtov do współpracy i stałego kontaktu z dębicka stroną w zakresie wymiany kulturalnej, sportowej i oświatowej zostały wydelegowane panie zajmujące się sprawami międzynarodowymi w swoich urzędach miejskich. Podczas wyjazdu delegacji towarzyszyła artystycznie utalentowana młodzież dębicka. Każdego dnia pobytu młodzież, prezentowała atrakcyjny dla cudzoziemców program artystyczny, będący wizytówką nie tylko naszego miasta ale i kraju.

Wyjazd zrealizowany był w ramach założeń programu "Europa Miast", który powstał w Dębicy, a polega na współpracy miast 27 krajów Unii Europejskiej.

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej